Νεοελληνική γλώσσα ,Β.Γυμνασίου. Μετοχές.


Όλα τα ρήματα και οι περιπτώσεις για το σχηματισμό μετοχών Ενεστώτος ενεργητικής φωνής και Παρακειμένου παθητικής φωνής.
Περιπτώσεις:    
Ρήμα(σε παρένθεση οι καταλήξεις αορίστου)
Μτχ.ενεστώτα
Μτχ.παρακειμένου
Δένω(σα,θηκα)
Δένοντας
Δεμένος.
Τιμώ(σα,θηκα)
Τιμώντας
Τιμημένος
Πιάνω(σα,στηκα)
Πιάνοντας
Πιασμένος.
Αλέθω(σα,στηκα)
Αλέθοντας;
Αλεσμένος.
Μοιράζω(σα,στηκα)
Μοιράζοντας
Μοιρασμένος.
Κρύβω(ψα,φθηκα)
Κρύβοντας
Κρυμμένος

Aρχαία Ελληνικά ,Γ,Γυμνασίου.http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/oles%20oi%20metafraseis%20c.htm


 

1η Ενότητα, Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας 

Εἰ ἐν Ἰλίῳ Ἑλένη ἦν,
Αν η Ελένη βρισκόταν στην Τροία,
ἀπέδοντο ἄν αὐτὴν τοῖς Ἕλλησιν οἱ Τρῶες,
οι Τρώες θα την έδιναν στους Έλληνες,
ἑκόντος γε ἤ ἄκοντος Ἀλεξάνδρου.
με τη θέληση ή χωρίς τη θέληση του Αλέξανδρου.
Οὐ γὰρ δὴ οὕτω γε φρενοβλαβής ἦν Πρίαμος οὐδὲ οἱ ἄλλοι Τρῶες,
Γιατί βέβαια δεν ήταν τόσο παράφρονας ο Πρίαμος ούτε οι άλλοι Τρώες,
ὥστε τοῖς σφετέροις σώμασι καὶ τοῖς τέκνοις καὶ τῇ πόλει κινδυνεύειν ἐβούλοντο,
ώστε να βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τη δική τους και των παιδιών τους και της πόλης τους,
ὅπως Ἀλέξανδρος Ἑλένῃ συνοικῇ.
για να ζει ο Αλέξανδρος μαζί με την Ελένη.
Εἰ δὲ τοι καὶ ἐν τοῖς πρώτοις χρόνοις ταῦτα ἐγίγνωσκον,
Κι αν βέβαια και στα πρώτα χρόνια είχαν αυτή τη γνώμη,

ΛΑΤΙΝΙΚΑ,γ’ Λυκείου, Θεωρητική κατεύθυνση. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (Μετασχηματισμοί: Αναλύσεις μετοχών, Συμπτύξεις προτάσεων σε μετοχές, Πλάγιος Λόγος, Ενεργητική-Παθητική σύνταξη, Προσδιορισμός του Σκοπού, και πολλά άλλα…)

Καλή μελέτη!http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGL-C133/Images/exof.png


Επιμέλεια:Μυρτώ Αυγέρου
Φιλόλογος   LECTIO PRIMA et VICESIMA (21)
Brenno duce: ιδιόμορφη αφαιρετική απόλυτη, Brenno: «υποκείμενο», duce: κατηγορηματικός προσδιορισμός  (ουσιαστικό που δηλώνει αξίωμα).
Κανονικά δεν αναλύεται. Αν ζητηθεί,  κατάλληλη ισοδύναμη έκφραση αποτελεί η δευτερεύουσα χρονική πρόταση « Cum Brennus dux esset» (σύγχρονο)
deletis legionibus: χρονική μετοχή (προτερόχρονο), αφαιρετική απόλυτη («μη γνήσια»:το ποιητικό αίτιο που εννοείται - a Gallis- ταυτίζεται με το υποκείμενο της πρότασης). Ανάλυση σε δευτ. χρονική πρόταση: cum (Galli) delevissent legiones / postquam (Galli) deleverunt (deleverant) legiones
non divisam: επιθετική μετοχή με υποκείμενο το praedam. Aνάλυση σε δευτ. αναφορική προσδιοριστική πρόταση: quae non aequo iure divisa erat.
absens: εναντιωματική μετοχή, συνημμένη στο Camillus. Ανάλυση σε δευτερεύουσα εναντιωματική πρόταση: etsi (Camillus) aberat .
abeuntes: χρονική μετοχή (σύγχρονο) , συνημμένη στο Gallos. Ανάλυση σε δευτ. χρονική πρόταση (συνεχιζόμενη πράξη): dum (Galli) abeunt / cum (Galli) abirent.

Λατινικά,ασκήσεις,Γ΄Λυκείου.


1.Να κλιθούν οι συνεκφορές:
Viri suo,aequo animo.

2.cognovisset,
  Vulneravit,
  Praeripuisset.
Να γραφούν οι ονοματικοί τύποι των παραπάνω ρηματικών τύπων.

3.certissimum
   Forte.
Να γραφούν τα παραθετικά των επιρρημάτων.

Λατινικά ,ασκήσεις ,μάθημα 48-50.

Ασκήσεις.
1.Να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ(ο πλάγιος λόγος είναι μαυρισμένος).
A.Sertorius omnibus persuasit cervam ,instictam numine Dianae,conloqui se cum et docere,quae utilia factu essent.
b.Sertorius omnibus  persuasit cervam ,instictam  numine Dianae ,conloqui se cum et docere quae utilia factu essent.
c.Postridie ejus diei Sertorius,admissis amicis in cubiculum suum,dixit eis  visum in somno sibi esse cervam,quae perisset ,ad se reverti.
d.Ea cerva quodam die fugit et perisse credita est.

2.Στο μάθημα 48 να γραφούν όλοι οι βαθμοί των επιθέτων στην ίδια πτώση,γένος και αριθμό,αλλά και των επιρρημάτων.

Λατινικά ,ασκήσεις κείμενα 40-43.


1.Να μετατραπεί η παρακάτω μετοχή στη σχετική δευτερεύουσα πρόταση.
….urba occupata…..

2….ut C.Marius iudicaretur hostis quam celerrime.
Να γραφεί η τελική δευτερεύουσα πρόταση με δύο διαφορετικούς τρόπους.

3.celerrime:
Να γραφούν τα παραθετικά και του επιθέτου και του επιρρήματος.

Λατινικά ασκήσεις ,μάθημα 34-35.


1.Να κλιθούν οι παρακάτω συνεκφορές:
Complures duces
Clara voce
Sanctum templum.

2.Nα γραφούν οι ονοματικοί τύποι στα παρακάτω ρήματα:
Venerunt
Conlocavit
Osculati sunt.

Ιλιάδα ,ραψωδία Χ,247-394. Παρατηρήσεις.


1.Πρίν από την έναρξη της μονομαχίας (στον αγώνα των λόγων)ο Έκτορας προτείνει στον Αχιλλέα μία συμφωνία:ο νικητής να δώσει το σώμα του νικημένου στους δικούς του για ταφή.Το αίτημα αυτό του Έκτορα δεν σχετίζεται απλώς με ένα κώδικα τιμής που επιβάλλει στους ήρωες ιπποτική συμπεριφορά απέναντι στους αντιπάλους του αλλά έχει τις βάσεις του και στις θρησκευτικές αντιλήψεις της εποχής σύμφωνα με τις οποίες ο νεκρός θα  έπρεπε να ταφεί.
2.Όμως ο Αχιλλέας αρνείται οποιαδήποτε συμφωνία με τον Έκτορα τολμώντας να εναντιωθεί τόσο στις θρησκευτικές αντιλήψεις της εποχής (άρα και  στους θεούς)όσο και στην δεοντολογία που αφορά την εποχή του και τις συνήθειες του κώδικα που αφορούσε τις μονομαχίες.Ο λόγος βέβαια είναι καθαρά συναισθηματικός –αν και η Ιλιάδα είναι η νίκη του ανθρωπίνου Λόγου –δηλαδή το απύθμενο μίσος του Αχιλλέα για αυτόν που σκότωσε τον Πάτροκλο.

Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση Β΄Λυκείου Δείγμα ερμηνευτικής προσέγγισης Λυσία,Υπέρ Μαντιθέου(9-10)


1.Σύνδεση με τα προηγούμενα-Αφόρμηση
Ποια ήταν η κατηγορία κατά του Μαντιθέου;
(Ότι υπηρέτησε  ως ιππέας των τριάκοντα)
Ποιο ήταν το βασικότερο επιχείρημα αναίρεσης της κατηγορίας;
(Το γεγονός ότι την περίοδο των τριάκοντα απουσίαζε από την Αθήνα και ήταν μαζί με τον αδελφό του στο βασιλιά του Πόντου Σάτυρο).
2.Στόχοι της ενότητος.