Ιλιάδα Ομήρου
Ραψωδία  Ζ στίχοι: 369-529.
Ασκήσεις.
1.Στην προσπάθειά του ο Έκτορας  να παρηγορήσει και να ηρεμήσει την Ανδρομάχη αναπτύσσει μία ορθολογική θεωρία  και ρεαλιστική  για την αντιμετώπιση του θανάτου(η οποία ήταν πλήρως αποδεκτή εκείνη την εποχή).Ποιά είναι αυτή;
2.Απόδωσε τις δύο παρομοιώσεις του κειμένου:
Στιχ 506-514(522).
Το αντικείμενο.
Α.Ρήματα  αμετάβατα και μεταβατικά.
Από τα ρήματα  που έχουν ενεργητική διάθεση  όσα σημαίνουν ενέργεια του υποκειμένου  που μεταβαίνει σε κάτι άλλο  λέγονται ενεργητικά μεταβατικά ρήματα.
Ρήματα μεταβατικά μονόπτωτα.
Μονόπτωτα  λέγονται  τα μεταβατικά ρήματα  τα οποία χρειάζονται ως σύμπλήρωμα μία μόνο πτώση ονόματος.Έτσι όταν το ρήμα  είναι μονόπτωτο έχουμε:
1.Αντικείμενο σε αιτιατική:
Εξωτερικό:ο κηπουρός φροντίζει τον κήπο.
Εσωτερικό: ή σύστοιχο αντικείμενο:  το αντικείμενο αυτό έχει την ίδια ρίζα με το ρήμα: Κοιμάται ύπνο ελαφρό,χορεύει χορό.
2.Αντικείμενο σε γενική:  ο Πέτρος μοιάζει του πατέρα του.
3.Εμπρόθετο αντικείμενο: μίλησα στον καθηγητή.
Ιλιάδα Ομήρου,Ζ 369-529.
Σχολιασμός.
Η συνάντηση  Έκτορα –Ανδρομάχης.
Ως χώρο της συνάντησης  των δύο συζύγων ο ποιητής επιλέγει τα τείχη της τροίας .Εκεί στις Σκαιές Πύλες  επάνω από την πεδιάδα όπου  μαίνεται ο πόλεμος θα διαδραματισθεί η κορυφαία σκηνή της ραψωδίας  Ζ.Επίτηδες βέβαια,ο ποιητής θέλει να ανεβάσει στα ύψη τη δραματικότητα του έπους,γι αυτό εξάλλου και οι τραγωδίες τόσα πολλά χρωστούν στον Όμηρο.
Λατινικά  Γ΄Λυκείου
Επαναληπτικό διαγώνισμα 32-38 μαθήματα.
Α.Κείμενο.
Manius  Curius Dentatus   maxima frugalitate utebatur ,quo facilius  divitias contemnere posset.Die quodam Samnitium legati ad eum venerunt.Ille se in scamno assidentem  apud focum et ex ligneo catillo cenantem eis spectandum praebuit.Samnitium divitias contempsit et Samnites paupertatem eius mirati sunt.
In eum locum res deducta est ,ut,nisi qui deus vel casus aliqui subvenerit ,salvi esse nequeamus.Equidem ,ut veni ad urbem ,non destiti omnia et sentire et dicere et facere ,quae ad concordiam pertinerent;sed tantus furor  omnes invaserat ,ut pugnare cuperent ,esti ego clamabam nihil esse  bello civili miserius.
Λατινικά ασκήσεις μαθήαματος 43.
1.Nα μεταφέρετε στον πληθυντικό τις παρακάτω  προτάσεις:
a.Num ad hostem  veni et captive  in castris tuis sum?
b.In hoc  me longa vita et infelix senecta traxit,ut primum exsulem deinde hostem te viderem.
c.Qui potuisti populari hanc terram,quae te genuit  atque  aluit?
d.Non tibi ingredienti  fines  terrae  ira cecidit?

2.Να κλιθούν οι συνεκφορές:
Castris tuis
Infelix senecta
Infesto  ac minaci animo

3.Να κάνετε χρονική αντικατάσταση στους παρακάτω ρηματικούς τύπους:
Traxit
Viderem
Cecidit
Peperissem
Ιλιάδα,επαναληπτικές ασκήσεις.
1.Στη ραψωδία Α,και συγκεκριμένα στους στίχους  Α 494-612,παρουσιάζεται η φοβερή και απόλυτη φύση του Δία.Μπορείς να συγκρίνεις την εξουσία του Ομηρικού Δία με την αντίστοιχη του  χριστιανικού θεού  όπως προβάλλεται από τον Απόστολο Παύλο στο παρακάτω απόσπασμα;
«Ω βάθος πλούτου  και σοφίας και γνώσεως θεού!Πόσον ανεξερεύνητες είναι οι κρίσεις αυτού  και ανεξιχνίαστοι αι οδοί αυτού.Διότι ποιος εγνώρισε το νού του Κυρίου,ή ποίος έγινε  σύμβουλος αυτού;».
Νεοελληνική γλώσσα Γ΄Γυμνασίου….
Ασκήσεις στην 4η ενότητα(αναφορικές προτάσεις).

1.Συμπλήρωσε τις ακόλουθες φράσεις  με τις αναφορικές αντωνυμίες (απλές ή εμπρόθετες)και τα αναφορικά  επιρρήματα που λείπουν:
Α)Θα πάρω υπ΄όψιν μου τις παρατηρήσεις ……………μου έκανες.
Β)………………………μου είπες κατάλαβα ότι μάλλον εσύ είχες δίκιο.
Γ)Με κατηγόρησε για πράγματα……………….εγώ δεν έχω καμμία ευθύνη.
Δ)Δεν περνά μέρα……………να μην έρθει  κάποιος στο σπίτι μου.
Ε)Τα πράγματα δεν ήταν………………μου τα έλεγες.
Στ)…………………….βρίσκεται μιλάει για εσένα.
Λατινικά μάθημα …42…
Ασκήσεις.
1.Να κλιθούν   οι   παρακάτω συνεκφορές:
Hoc ordine
Mollibus  sententiis
Manliana  castra
Conjurationem  nascentem

2.Να γίνει χρονική αντικατάσταση των παρακάτω τύπων:
Videant
Dissimulent
Aluerunt
Nascentem
Pervenerit
Esse factam
Fateatur
Νεοελληνικά κείμενα  Α΄Γυμνασίου.
Διδώ Σωτηρίου: «Ταξίδι χωρίς επιστροφή».
Σχέδιο μαθήματος.
1.Αφόρμηση: Ιστορικές γνώσεις  γύρω από την εποχή και τα συμβάντα της Μικρασιατικής καταστροφής.
2.Βιογραφικά στοιχεία της συγγραφέως: Η Διδώ Σωτηρίου είναι μυθιστοριογράφος και  δημοσιογράφος.
3.Θέμα: Οι αντιδράσεις μιάς ολόκληρης οικογένειας άρα του Ελληνισμού  λίγες ημέρες πρίν την πυρπόληση της Σμύρνης ,λίγο πρίν τη μικρασιατική καταστροφή από τις ορδές του κεμάλ.
4.Το περιεχόμενο του κειμένου είναι  ιστορικό και ψυχογραφικό.
5.Ιστορικό υπόβαθρο: Ο τουρκικός στρατός τον Αύγουστο του 1922  μπήκε στη Σμύρνη και μαζί με το μαινόμενο τουρκικό όχλο  επιδόθηκε  σε όργιο λεηλασιών ,σφαγών και βιασμών  κατά των χριστιανών.
Διαγώνισμα Λατινικών  Γ ΄Λυκείου.
Επαναληπτικό κείμενο  32-38.
Α.Κείμενα:
-Μanius Curius Dentatus maxima frugalitate  utebatur ,quo facilius  divitias contemnere posset.Die quodam Samnitium legati ad eum venerunt.Ille se in scamno  assidentem apud focum et ex ligneo catillo cenantem eis spectandum praebuit.Samnitium divitias  contempsit et Samnites paupertatem eius mirati sunt.

-Caecilia  ,uxor  Metelli,dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis ,ipsa fecit omen.Nam in sacello quodam  nocte cum sororis filia persedebat  expectabatque dum aliqua vox congruens proposito  audiretur.Tandem puella ,longa mora standi fessa,rogavit materteram ,ut sibi paulisper loco cederet.
Ασκήσεις Λατινικών ,μάθημα  40.

1.Να γράψετε  την αιτιατική,κλητική και αφαιρετική  όλων των αρσενικών ουσιαστικών του κειμένου  στον αριθμό που βρίσκονται.

2.celerrime :  να γράψετε  τους υπολοίπους βαθμούς  του επιρρήματος.

3.Να μεταφέρετε  τις αντωνυμίες του κειμένου πλήν των προσωπικών στην ίδια πτώση του  άλλου αριθμού και στα τρία  γένη.
Συντακτικό  Λατινικής γνώσσας.
1.Προσδιορισμός του τόπου.
Α)η στάση  σε  τόπο.
1.Αν είναι όνομα πόλεων  ή μικρών νησιών  α΄η β κλίσεως ενικού αριθμού  εκφέρεται με απλή γενική τοπική.
2.Αν   είναι όνομα  πόλεων ή  μικρών νησιών  γ΄κλίσεως πληθυντικού αριθμού εκφέρεται με απλή αφαιρετική τοπική.
3.Αν είναι όνομα  πόλεων  ή μικρών νησιών όλων των β΄κλίσεων πληθυντικού αριθμού εκφέρεται με απλή αφαιρετική τοπική.
4.Αν είναι με την πρόθεση  in +αφαιρετική.
5.Εκφέρεται   με τοπικά επιρρήματα στάσεως.
Νεοελληνική γλώσσα.
Το φαινόμενο της Σύνθεσης.
Θεωρία.
1.Η σύνθεση,σύνθεση με αχώριστα μόρια.
Τα σύνθετα σχηματίζονται με δύο τρόπους:
Α.δύο λέξεις  (σπάνια περισσότερες)ενώνονται σε μία: π.χ Σάββατο +Κυριακή=Σαββατοκύριακο.
Νεοελληνική γλώσσα Γ΄Γυμνασίου
Ασκήσεις
Ενότητα 3.
1.Να αποδώσεις  τις παρακάτω φράσεις με άλλες μεταφορικές που να περιέχουν τη λέξη «φώς».
Α.Αποκαλύπτω,διευκρινίζω μία σκοτεινή  υπόθεση
Β.Ποιός δεν θα ήθελε να επιλυθεί το πρόβλημά του;
Γ.Αποκαλύπτω,δημοσιοποιώ
Δ.Αρχίζω να αισιοδοξώ
Ε.Αρχίζω να υπάρχω,να γεννιέμαι
Στ.Επιτρέπω,δίνω την άδεια σε κάποιον  να αρχίσει να κάνει κάτι
Ζ.Με ταλαιπώρησαν, με βασάνισαν,με εξουθένωσαν
Η.Ζητάω τις γνώσεις σου και τη σοφία σου.
Λατινικά Γ ΄Λυκείου,ασκήσεις μάθημα 40.
1.corpore infirm: Να κλιθεί το ουσιαστικό μαζί με το επίθετο  στο συγκριτικό βαθμό και στους δύο αριθμούς.

2.ire: Να γράψετε τα απαρέμφατα  όλων των χρόνων  και να κλίνετε τη μετοχή του ενεστώτα  στον ενικό και στον πληθυντικό αριθμό.
Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση(Κατεύθυνση Γ΄Λυκείου).
Μία συμβολή στην  κατανόηση των ερμηνευτικών ερωτήσεων  γύρω από το γνωστό  κείμενο.

Προκειμένου να απαντήσουμε ακριβέστερα και «καλλίτερα»στις ερμηνευτικές ερωτήσεις που μας δίδονται και αφορούν το γνωστό κείμενο πρέπει να έχουμε υπ΄όψιν τα εξής:
1.Ο πολιτισμός και το πνεύμα του Πλάτωνος και του Αριστοτέλους αλλά και των υπολοίπων συγγραφέων της Αττικής περιόδου περιστρέφεται γύρω από την εμφάνιση της πόλης και τη γένεση της φιλοσοφίας.Ανάμεσα στα δύο αυτά μεγέθη υπάρχουν στενοί δεσμοί ,στηρίζονται μάλιστα και οι δύο αυτές μεταβλητές στην ορθολογική σκέψη.Άρα λοιπόν σε ανάλογες ερμηνευτικές ερωτήσεις που θα τεθούν θα πρέπει οι απαντήσεις μας να στηρίζονται σε αυτά τα δεδομένα.
Π.χ.Στον Πλατωνικό Πρωταγόρα γιατί επέχει ξεχωριστή θέση ο μύθος του Προμηθέα:
Απάντηση: Διότι ωθεί την σκέψη των ανθρώπων  προς τον πολιτισμό της Πόλης και της κυρίαρχης ανθρώπινης δύναμης που είναι ο  Λόγος (οδηγούμαστε προς τον ανθρωποκεντρικό πολιτισμό του προσώπου και της πόλης –κράτους).