Διαγώνισμα Νεοελληνικής γλώσσης γ΄γυμνασίου....

Γ΄Γυμνασίου
6ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης  «Γιάννης & Αριστείδης Δελής».
Ονοματεπώνυμο:
Νεοελληνική Γλώσσα,ενότητα 2η,κείμενο 1.
Θέματα:
1.       «Η αναγκαία προϋπόθεση ώστε να  γεννηθεί  και να διατηρηθεί μία διαφορετική γλώσσα είναι επομένως ο φυσικός διαχωρισμός και η σχετική απομόνωση των πληθυσμών».
Ποιο είναι  το κριτήριο διάσωσης των γλωσσών σύμφωνα με την παραπάνω φράση και γιατί;
Μον.2,5

Νεοελληνική γλώσσα Β΄Γυμνασίου.
Στοιχεία σχηματισμού του ρήματος.
Θέμα και κατάληξη του ρήματος.
Το ρήμα όπως συμβαίνει  και με  κάθε κλιτή λέξη αποτελείται από δύο μέρη που είναι τα ακόλουθα:
1.το θέμα:αυτό είναι το πρώτο μέρος και σε όλους τους τύπους είναι το  ίδιο:
Γράφ-ω,γράφ-εις,γρά-φει.
2.η κατάληξη που είναι διαφορετική σε κάθε τύπο:

Γράφ-ω,γράφ-εις,γράφ-ει.
Κάθε ρήμα έχει δύο θέματα:
ΓΛΩΣΣΑ
Η  Γλωσσολογία  ορίζει  τη  γλώσσα  ως  έναν  κώδικα  συμβόλων  που  διασφαλίζει  την  επικοινωνία – προφορική  και  γραπτή – ενός  λαού. Δε  πρέπει  όμως  να  θεωρούμε  τη  γλώσσα  ένα  απλό  εργαλείο, ένα  σύνολο  από  γραμματικούς  και  συντακτικούς  κανόνες. Άλλωστε  είναι  γνωστό  ότι  οι  άνθρωποι  αν  και  στην  πλειονότητά  τους  αγνοούν  τους  περισσότερους  από  αυτούς  τους  κανόνες, μπορούν  και  επικοινωνούν  άριστα  μεταξύ  τους.
Η  γλώσσα  αποτελεί  καθοριστικό  παράγοντα  της  προσωπικότητας  κάθε  ατόμου  και  φυσιογνωμίας  κάθε  λαού.
Νεοελληνική γλώσσα Β ΄Γυμνασίου.
Ενότητα 2
Ασκήσεις
1.Να κατατάξετε τα παρακάτω ρήματα στις συζυγίες στις οποίες ανήκουν:
Απλώνω,ρουφώ,πουλιέμαι,οργώνω,ανθίζω,παρηγοριέμαι,διαλύω,δέχομαι,βαριέμαι,πλάθω,δημιουργώ,υπηρετώ,αναπτύσσω,βουλιάζω,χτυπώ,παρηγορώ,κελαηδώ,πετιέμαι, προφασίζομαι,υμν.ω,δακρύζω,συλλογίζομαι,τηλεφωνώ,κοιμούμαι,φιλώ,δανείζω.
Ιλιάδα
Α 190-306
Εργασίες
1.Στους στίχους  246-247 να ερμηνεύσετε την κίνηση του Αχιλλέα να πετάξει το σκήπτρο αλλά και το ρήμα που χρησιμοποιεί ο ποιητής «εκάθισε».

2.Με ποιο κυρίως μέσον πειθούς προσπαθεί ο Νέστωρ να επιτύχει το  σκοπό του;Μήπως αυτό χρησιμοποίησε και ο Ιησούς;

3.Το παρακάτω κείμενο από το βιβλίο Romilly J.de “οι θεοί και το υπερφυσικό στο ομηρικό έπος»μτφ.Α.Στέφος  επιβεβαιώνεται από τους στίχους Α 190-306;
«Στον  Όμηρο το πάν προέρχεται από τους θεούς .Όχι μόνο το αποτέλεσμα ενός εγχειρήματος αλλά και η ιδέα η ίδια που το κάνει να δημιουργείται.Ένας θεός εμπνέει το φόβο ή το θυμό.Δίνει την παρώθηση της πράξης ή συγκρατεί.Και όμως έχουμε τη συναίσθηση ότι οι ήρωες είναι μεγάλοι και  υπεύθυνοι και  ότι ο χαρακτήρας τους η βούλησή τους ,ο λογισμός τους έχουν αξία καθοριστική….».

Β.Δ.Μακρυπούλιας,φιλόλογος.

Λατινικά Γ΄Λυκείου,διαγώνισμα ,26-32…

Λατινικά  Γ΄Λυκείου,διαγώνισμα ,26-32…
Α΄κείμενα.
Κείμενο  29….
Cum  Octavianus rediret Romam  post Actiacam  victoriam ,quidam homo tenens corvum occurrit ei;instituerat eum dicere haec  “Ave Caesar ,victor imperator”.Emere corvum interfuit Caesaris  multum;itaque emit eum viginti milibus sestertium.Id exemplum incitavit  quendam sutorem ,ut doceret corvum parem salutationem.
Kείμενο  30…..
Hic vero ,iudices,et fuit in Asia et fuit viro fortissimo  ,patri suo,magno adjumento in periculis,solacio in laboribus,gralutationi in Victoria.Et debemus laudare Murenam ,si Asia  habet quandam suspicionem luxuriae,quod vidit Asiam sed vixit continenter in Asia.

Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση Ομήρου Ιλιάδα

Αρχαία Ελληνικά  από μετάφραση
Ομήρου Ιλιάδα

Στιχ.149-188

Γραπτή δοκιμασία.

Ερωτήσεις.

1.α)  «Και τώρα…μου εδώσαν»(στιχ.162-163).Ο Αχιλλέας θυμώνει πολύ με τον Αγαμέμνονα διότι ο αρχηγός  των Αχαιών δεν φαίνεται να υπολογίζει κάποιες παραδοσιακές  αξίες των Ομηρικών ηρώων.Ποιές είναι  αυτές;
Μονάδες 3.
Β)Πώς εξελίσσεται ο μύθος στους στίχους 149-188 της Ιλιάδας;

Νεοελληνικά κείμενα Α΄Γυμνασίου. Σχέδιο μαθήματος. Η Νέα Παιδαγωγική,Νίκος Καζαντζάκης.

Νεοελληνικά κείμενα Α΄Γυμνασίου.
Σχέδιο μαθήματος.
Η Νέα Παιδαγωγική,Νίκος Καζαντζάκης.
1.Το κείμενο  του σχολικού βιβλίου είναι απόσπασμα από το μυθιστόρημα «Αναφορά στο Γκρέκο».
2.Θέμα του αποσπάσματος είναι η αυταρχικότητα των δασκάλων της εποχής των μαθητικών χρόνων του συγγραφέα οι οποίοι χρησιμοποιούσαν ως βασικό μέσο τον ξυλοδαρμό.

Νεοελληνική γλώσσα,Γ΄Γυμνασίου,2η ενότητα,ασκήσεις.

ΑΣΚΗΣΗ 1
Στις παρακάτω περιόδους να βρείτε τις κύριες και τις δευτερεύουσες προτάσεις και να χαρακτηρίσετε τις δευτερεύουσες (ονοματικές – επιρρηματικές):
1.Αφού σκέφτηκε καλά, μου δήλωσε ότι δεν τον ενδιέφερε τίποτε.
2.Ο πατέρας μου, αν και ήταν αυστηρός , με άφηνε να βγαίνω βόλτα με τις φίλες μου.
3.Είναι ψέμα ότι αυτός άρχισε τον καβγά, όπως έλεγαν όλοι.
4.Δεν ξέρω μήπως σε ανάγκασε να τα πεις αυτά.
5.Αφού είπε αυτά τα λόγια, σταμάτησε κάθε συζήτηση και έφυγε τρέχοντας μέσα στη βροχή.

Λατινικά Γ΄Λυκείου. Σύνταξη του debeo Aσκήσεις.

Λατινικά Γ΄Λυκείου.
Σύνταξη του debeo
Aσκήσεις.
1.Να ξαναγραφούν οι παρακάτω προτάσεις στην προσωπική(ενεργητική )σύνταξη του debeo.
a.Omnia sunt excitanda tibi uni C.Caesar.
b.Constituenda sunt iudicia vobis.

Νεοελληνική λογοτεχνία θεωρητικής κατευθύνσως…. «Ο Δαρείος»του Κ.Καβάφη… Σχέδιο μαθήματος….

Νεοελληνική λογοτεχνία θεωρητικής κατευθύνσως….
«Ο Δαρείος»του Κ.Καβάφη…
Σχέδιο μαθήματος….
Αφόρμηση
Στην α΄ ενότητα-σκηνή ένας φανταστικός ποιητής κάτω από συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες δημιουργεί και προβληματίζεται αν θα πρέπει να είναι ειλικρινής προς τον αποδέκτη –εργοδότη του.Στην β ενότητα ανατρέπονται οι συνθήκες ασφαλείας που του επέτρεπαν να δημιουργεί.Στη γ΄ενότητα στοχάζεται τρομοκρατημένος πώς μάλλον ανατράπηκαν τα σχέδιά του…..

Νεοελληνική γλώσσα Γ΄Γυμνασίου Δείγμα έκθεσης: Τίτλος: Το Ελληνικό παράδοξο. (Για την 1η ενότητα)….

Νεοελληνική γλώσσα Γ΄Γυμνασίου
Δείγμα έκθεσης:
Τίτλος: Το Ελληνικό παράδοξο.
(Για την 1η ενότητα)….
Είναι γνωστό  και πιστεύω ότι το έχουμε ζήσει όλοι.Εμάς τους Έλληνες μας χαρακτηρίζει ένα παράδοξο,ένα ελληνικό παράδοξο.Το γεγονός δηλαδή της εγρήγορσης ,της αποτελεσματικής συστράτευσης μας μπροστά στο αυστηρά συγκεκριμένο   και απαιτητικό ,τη στιγμή που σε άλλες φάσεις –πολλές συνήθως-μας χαρακτηρίζει μία απόσταση από τα πράγματα,μία χαλαρότητα.Έτσι δηλαδή η εικόνα της Ελλάδος και των Ελλήνων έχει συσχετισθεί με στερεότυπα χαλαρότητας και αναποτελεσματικότητας.

Νεοελληνικά κείμενα Β ΄Γυμνασίου…. Ζώρζ Σαρή «Νινέτ».

Νεοελληνικά κείμενα Β ΄Γυμνασίου….

Ζώρζ Σαρή «Νινέτ».

Κείμενο

Σελ.47 «Αργά περπάτησε…..καλημέρα μανούλα»

Παρατηρήσεις

1.α)Ποιό μυστικό περίμενε να ανακαλύψει η Νινέτ;
Μον.2

    β)Πώς λυτρώθηκε η μικρή Νινέτ;
Μον.2

Λατινικά...ασκήσεις μαθήματος 32....

Λατινικά ασκήσεις μαθήματος  32….
1.omnes cruciatus
Salute vestra
Meam mentem
Tantas dimicationes
Να κλιθούν κατά ζεύγη στον αριθμό που δίνονται

Ιστορία Γ΄Γυμνασίου Επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης στο Πρώτο Μέρος.Ιστορία Γ΄Γυμνασίου
Επαναληπτικό κριτήριο  αξιολόγησης στο Πρώτο Μέρος.
Ο κόσμος από τις παραμονές της Γαλλικής επανάστασης έως τα τέλη  του 19ου αι.
Ομάδα Α.
Α1.Ποιά ήταν η κύρια μεταβολή που έφερε στη μορφή  του πολιτεύματος η γαλλική επανάσταση του 1789;
Μονάδα 1
Α2.Νο ορίσετε το φαινόμενο βιομηχανική επανάσταση.

Λατινικά ασκήσεις μάθημα 31

Πρόσθετες ασκήσεις επί του κειμένου  31

Σελίδα: 1

  • ΑΣΚΗΣΗ I

Εκφώνηση

Να μεταφερθούν οι παρακάτω τύποι στις πτώσεις που ζητούνται για τον καθένα: