Απολυτήριες και προαγωγικές εξετάσεις Μαΐου και Ιουνίου . Μάθημα: Νεοελληνική γλώσσα Γ΄Γυμνασίου. Προτεινόμενο διαγώνισμα.


Α΄κείμενο.


Ο εκφοβισμός είναι και πρόβλημα σχολικής πειθαρχίας. Οι δάσκαλοι έχουν ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών και τη δημιουργία πολιτισμένου κλίματος στο σχολείο. Κάθε φαινόμενο εκφοβισμού θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα και από τη ρίζα του.
Ξεκινήστε, συζητώντας με τα παιδιά για τη σημασία της ενημέρωσης και της συζήτησης στο θέμα του σχολικού εκφοβισμού. Για ποιο λόγο είναι σημαντικό να γνωρίζουμε όλοι τι είναι και να μην βρισκόμαστε σε άγνοια ή μυστικότητα; Γιατί έχουμε ευθύνη να μιλάμε για αυτό;

Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Μαίου και Ιουνίου. Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση,Β Γυμνασίου,Ιλιάδα.Α. Κείμενο.

Δίδεται μεταφρασμένο κείμενο στους μαθητές ραψωδία Ζ(στίχοι:369-403).

Β.Ερωτήσεις:

Β1.Να αναφέρετε τρείς(3)διαφορές των δύο επών του Ομήρου,της Ιλιάδας και της Οδύσσειας.
Μον.4.

Β2.α)Γιατί η Ανδρομάχη στο στίχο 388 αναφέρεται ως φρενιασμένη;
Μον.2.

Απολυτήριες και προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου Μάθημα: Νεοελληνικά κείμενα. Τάξη:Α γυμνασίου. Κείμενο: Άντον Τσέχωφ:Βάνκας.


Α.Δίδεται στους μαθητές το παρακάτω  απόσπασμα:
«Ο Βάνκας Ζούκοφ…….και πότε τη μαγείρισσα».
Β.Ερωτήσεις.
1. α)Γιατί ο συγγραφέας λέει ότι το αφεντικό και οι μάστορες θα πήγαιναν στον όρθρο των Χριστουγέννων;
Μον, 2,50.
Β) «προτού ζωγραφίσει το πρώτο γράμμα».Γιατί ο Βάνκας «ζωγραφίζει»αντί να γράφει;
Μον,2.50.

Λατινικά,Γ΄Λυκείου. Μία πρόταση διδασκαλίας της μετατροπής δευτερευουσών ή και κυρίων προτάσεων σε μετοχικές.


Α.μετατροπή δευτερευουσών ή και κυρίων προτάσεων σε συνημμένες μετοχές.

1.Εάν το ρήμα της δευτερεύουσας  ή άλλης πρότασης  είναι χρόνου ενεστώτος  ή παρατατικού τότε η μετοχή θα είναι η αντίστοιχη χρόνου ενεστώτος.Εάν η πρόταση είναι στην παθητική φωνή ,επειδή δεν υπάαρχει μετοχή ενεστώτος παθητικής φωνής,την μετατρέπουμε στην ενεργηητική φωνή.

2.Εάν το ρήμα της δευτερεύουσας  ή άλλης πρότασης  είναι χρόνου μέλλοντος ,τότε η μετοχή θα είναι χρόνου μέλλοντος.Παρομοίως εάν η πρόταση είναι στην μέση φωνή την μετατρέπουμε στην ενεργητική διότι μόνον η ενεργητική έχει μετοχή μέλλοντος.

Προαγωγικές και Απολυτήριες εξετάσεις Γυμνασίου. Εξεταζόμενο μάθημα:Ιστορία. Προτεινόμενο διαγώνισμα.


Ομάδα Α.
Ερωτήσεις.

1.Τι ακριβώς διεκδικούσε ο Ελ.Βενιζέλος με το υπόμνημα που απέστειλε  στο συνέδριο του Παρισιού,το Δεκέμβριο του 1918;

2.α).ποιές σοβαρές κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές επέφερε η βιομηχανική επανάσταση;
Β)να αναπτύξεις μία από αυτές.

3.Ποιά ήταν τα αιτήματα του Στρατιωτικού Συνδέσμου που ιδρύθηκε το Μάϊο του 1909;

4.Πώς αντέδρασαν οι κάτοικοι της Μικράς Ασίας στο γεγονός ότι το συνέδριο του Παρισιού επέτρεψε στα Ελληνικά στρατεύματα να αποβιβασθούν στη Σμύρνη;

Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Γ΄Γυμνασίου. Προτεινόμενο διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα.


Α.Κείμενο.

Ποιος είναι Ευρωπαίος;
ΕΤΙΚΕΤΕΣ:ΣΧΟΛΙΟ
Με ψήφισμα που ενέκρινε χθες η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η ιθαγένεια της Ε.Ε. δεν πρέπει να πωλείται ή να αγοράζεται με οποιοδήποτε τίμημα. Το ψήφισμα, που εγκρίθηκε με 560 υπέρ, 22 κατά και 44 αποχές, αφορά κυρίως τη Μάλτα, η οποία σκέφτεται να δώσει την υπηκοότητά της σε πολίτες τρίτων χωρών που διατίθενται να επενδύσουν 1,15 εκατ. ευρώ έκαστος εκεί. Αλλες χώρες οι οποίες προσφέρουν άδεια παραμονής σε αντάλλαγμα επενδύσεων είναι η Βρετανία, η Κύπρος, η Λεττονία και η Πορτογαλία. Στην Ελλάδα, όσοι επενδύσουν 250.000 ευρώ μπορούν να αποκτήσουν άδεια παραμονής.

ΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)

Α
Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:
 Omnia sunt misera in bellis civilibus, sed nihil miserius quam ipsa victoria: ea
victores ferociores impotentioresque reddit, ut, etiamsi natura tales non sint,
necessitate esse cogantur. Bellorum enim civilium exitus tales sunt semper, ut non
solum ea fiant, quae velit victor, sed etiam ut victor obsequatur iis, quorum auxilio
victoria parta sit.
…………………………………………………………………………………………………………

Quorum auctoritatem secuti multi, non solum improbi verum etiam imperiti, si
in hunc animadvertissem, crudeliter et regie id factum esse dicerent. Nunc
intellego, si iste in Manliana castra pervenerit, quo intendit, neminem tam stultum
fore, qui non videat coniurationem esse factam, neminem tam improbum, qui non
fateatur.
Μονάδες 40

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ- Δ ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:
 Tandem puella, longa mora standi fessa, rogavit materteram, ut
sibi paulisper loco cederet. Tum Caecilia puellae dixit: «ego libenter
tibi mea sede cedo». Hoc dictum paulo post res ipsa confirmavit.
Nam mortua est Caecilia, quam Metellus, dum vixit, multum amavit;
postea is puellam in matrimonium duxit.
………………………………………………………………………………………
Curius et Fabricius, antiquissimi viri, et his antiquiores Horatii
plane ac dilucide cum suis locuti sunt; non Sicanorum aut
Pelasgorum, qui primi coluisse Italiam dicuntur, sed aetatis suae
verbis utebantur. Tu autem, proinde quasi cum matre Evandri nunc
loquaris, sermone abhinc multis annis iam obsoleto uteris, quod
neminem scire atque intellegere vis, quae dicas.