Έκφραση-Έκθεση Β΄Λυκείου. Μετατροπή Ενεργητικής φωνής σε Παθητική.


Ενεργητική Σύνταξη
Παθητική Σύνταξη.
Το αντικείμενο του μονόπτωτου  μεταβατικού ρήματος →
Π.χ.Ο γεωργός οργώνει το χωράφι.
Υποκείμενο του Παθητικού.
Π.χ. το χωράφι οργώνεται από το γεωργό.
Το υποκείμενο του ενεργητικού ρήματος →
Π.χ. Ο υπουργός υπέγραψε την απόφαση.
Ποιητικό αίτιο του παθητικού.
Π.χ.Η απόφαση υπογράφηκε  από τον υπουργό.
Το ρήμα της ενεργητικής →
Παθητικής φωνής στον ίδιο χρόνο.
Αν το ενεργητικό ρήμα είναι δίπτωτο:→
Π.χ.α.το σχολείο του έδωσε βραβείο.
      Β.Ο καθηγητής εξέτασε το μαθητή αρχαία.
Το έμμεσο αντικείμενο συνήθως διατηρείται,μπορεί όμως και να γίνει εμπρόθετος προσδιορισμός.
Π.χ.α)του δόθηκε βραβείο από το σχολείο.
      Β)Ο μαθητής εξετάσθηκε από τον καθηγητή στα αρχαία.
Αν το ενεργητικό ρήμα παίρνει δύο αιτιατικές, τη μία αντικείμενο και την άλλη κατηγορούμενο αντικειμένου →
Π.χ.Οι πολίτες εξέλεξαν το Χ βουλευτή.
Το αντικείμενο του ενεργητικού ρήματος γίνεται υποκείμενο του παθητικού σε πτώση ονομαστική, ενώ το κατηγορούμενο αντικειμένου γίνεται κατηγορούμενο υποκειμένου σε ονομαστική πτώση.
Π.χ. Ο Χ εκλέχτηκε από τους πολίτες βουλευτής.


Προτεινόμενο επαναληπτικό διαγώνισμα Ιστορίας Γ΄Γυμνασίου.


Ερωτήσεις.
Ομάδα Α΄
1)α) Με ποιο τρόπο τα φυσικά δικαιώματα συνέδεσαν το Διαφωτισμό με την Πολιτική;
         Μον.2.
    Β)Ο Μοντεσκιέ προχώρησε στη διάκριση των εξουσιών.Ποιές ήταν αυτές και πού αποσκοπούσαν;
          Μον.2.
2)α)Ποια ήταν η βασική θρησκευτική απαίτηση των διαφωτιστών προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα μισαλλοδοξίας;
           Μον.2.
     Β) Ποιες ήταν οι βασικές παιδαγωγικές απόψεις του Ρουσσώ στο έργο του «Αιμίλιος»;
           Μον.2.
3) Τι προέβλεπε το Αμερικανικό σύνταγμα του 1787;
            Μον.4.
4)α) Τι ήταν ακριβώς η Φιλική Εταιρεία και ποιοι οι πρωτεργάτες της;
            Μον.2.
    Β)Τι ακριβώς συμβόλιζε η Αόρατος Αρχή για τη Φιλική Εταιρεία;
           Μον.2.
5)Ποιοι ακριβώς παράγοντες γέννησαν το κίνημα συμπαράστασης του Φιλελληνισμού;
           Μον.4.

Ομάδα Β.

Θεωρία έκθεσης . Γραφή παραγράφου.


Το υλικό των παραγράφων.
Το υλικό που χρειάζεται για να γράψουμε μία παράγραφο ή μία μεγαλύτερη βέβαια έκθεση ευρίσκεται αποθηκευμένο στην πνευματική απόθήκη του μυαλού μας.Επειδή όμως είναι σκόρπιο και αταχτοποίητο θα πρέπει  κάθε φορά να κάνουμε τη σωστή και πρέπουσα επιλογή.Να διαλέξουμε εκείνο που εξυπηρετεί το σκοπό, να παραμερίσουμε ό,τι είναι άσχετο,να ταχτοποιήσουμε το επιλεγέν υλικό με βάση τους μορφοσυντακτικούς κανόνες.
Π.χ. «Η μητέρα μου πηγαίνει συχνά στο μεγάλο κατάστημα υπέρ-αγορά της γειτονιάς μας».
Εάν επιλέξουμε να γράψουμε μία παράγραφο με αυτόν τον τίτλο  με τη μέθοδο της αιτίας και του αποτελέσματος θα πρέπει να επιλέξουμε με τη σειρά τις αιτίες από την πλέον πνευματική έως την πλέον υλική, από την πλέον σημαντική έως τη λιγότερο σημαντική.
1η αιτία: Η μητέρα σκέφτεται ότι το μεγάλο κατάστημα τα έχει όλα.
2η αιτία: Η μητέρα νοιώθει ασφάλεια στο μεγάλο κατάστημα διότι τα βρίσκει όλα τα πράγματα που θέλει.
3η αιτία: Η μητέρα χαίρεται διότι στο μεγάλο κατάστημα χαιρετά και συζητά με γνωστούς της.
Το ακατέργαστο υλικό στην πνευματική αποθήκη  του μυαλού μας το οποίο θα μετουσιωθεί σε παράγραφο αποτελείται:
1.Από διάφορες συγκεκριμένες εμπειρίες.
Π.χ σε τίτλο που θα πρέπει να αναπτυχθεί ως παράγραφος «η τέχνη εμποδίζει τον άνθρωπο να είναι μόνος του» οι συγκεκριμένες εμπειρίες αντλούνται από:
Τις γνώσεις μας, τις ιστορικές μας γνώσεις, τις φιλοσοφικές μας γνώσεις, την κοινωνική κατάσταση που ζούμε, την κοινωνία  που επιθυμούμε και την κοσμοθεωρία που πρεσβεύουμε:
Ως εκ τούτου γράφουμε:

Θεωρία έκφρασης-έκθεσης Γ΄Λυκείου. Η Πειθώ.


Επικοινωνία σημαίνει:
Α.Μεταδίδω πληροφορίες.
b.Aναλύω μία έννοια.
Γ.Yποστηρίζω μία άποψη.
Δ.Προσπαθώ να πείσω για την ορθότητα των θέσεών μου.

Η οπτική γωνία του πομπού:
Α.Διαφαίνεται
Β.Υπολανθάνει
Γ.Εκφράζεται ρητά.

Ο δέκτης πρέπει να:
Α.διακρίνει:
την οπτική γωνία
το σκοπό του πομπού.
Β.ελέγχει:
τη συλλογιστική πορεία του πομπού
τα  επιχειρήματα
την αξιοπιστία των τεκμηρίων.

Τρόποι πειθούς:
1.επίκληση στη λογική (με επιχειρήματα και τεκμήρια).
2.επίκληση στο συναίσθημα(με περιγραφή γεγονότων,πράξεων,αφήγηση ευχάριστων ή δυσάρεστων ανάλογα γεγονότων,ή καταστάσεων).
3.επίκληση στο ήθος του πομπού.
4.επίθεση στο ήθος του αντιπάλου.
5.επίκληση στην αυθεντία.
Επίκληση στη Λογική….Επιχειρήματα και τεκμήρια.
Η απόδειξη μίας θέσης/άποψης γίνεται με επίκληση στη λογική.Για το σκοπό αυτό ο ομιλητής χρησιμοποιεί τα επιχειρήματα και τα τεκμήρια.

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄Γυμνασίου. Ορισμός.

Ο Ορισμός μιάς λέξης, έννοιας είναι η ακριβής και σαφής  περιγραφή της σημασίας ή των σημασιών της έτσι ώστε να ξεχωρίζει από κάθε άλλη λέξη-έννοια.
Ορίζοντας  μία έννοια δεν την ξεχωρίζουμε μόνον, αλλά ταυτόχρονα και τη συνδέουμε με  κάποιες άλλες έννοιες: π.χ για να ορισθεί ο εθελοντισμός.
1.Χρησιμοποιήθηκε η έννοια-λέξη υπηρεσία της οποίας ο εθελοντισμός είναι υπώνυμο.
2.χρειάσθηκε να προσθέσουμε τη φράση «χωρίς απαίτηση ανταλλάγματος»για να την  ξεχωρίσουμε από άλλα είδη υπηρεσιών και για να συμπληρωθεί ο ορισμός.
Ο ορισμός μας βοηθάει;
1.Nα ταξινομήσουμε και να συσχετίσουμε μία λέξη με μία άλλη.
2.Να συνειδητοποιήσουμε το σύνολο των πραγμάτων που περιλαμβάνεται στην έννοια της  λέξης.
3.Να χρησιμοποιήσουμε σωστά τη λέξη.
Ως εκ τούτου, ο ορισμός περιλαμβάνει τις παρακάτω  λογικές τάξεις:
Α) Οριστέα έννοια:Είναι η έννοια την οποία και πρέπει να ορίσουμε:
Π.χ. Αρχαία Ελληνική  Ποίηση.
Β) Οριστικό γένος: Είναι ένα γενικό και κοινό χαρακτηριστικό της εννοίας αυτής.
Αρχαία Ελληνική Ποίηση είναι η πνευματική δραστηριότητα των Ελλήνων.
Γ) Ειδοποιόσο διαφορά:

Λατινικά Γ΄Λυκείου. Κείμενο 1.


Μετάφραση:
Ο Οβίδιος ο ποιητής είναι εξόριστος στην Ποντιακή γή.Γράφει συχνά επιστολές στη Ρώμη.Οι επιστολές είναι γεμάτες παράπονα.Eπιθυμεί τη Ρώμη και κλαίει για την κακή τύχη. Διηγείται για τους βάρβαρους  κατοίκους και την παγωμένη γή.Οι έγνοιες και οι δυστυχίες βασανίζουν τον ποιητή.Μάχεται ενάντια στην αδικία με τις  επιστολές. Η Μούσα είναι η μοναδική φίλη του ποιητή.

Ασκήσεις:
1.Να μεταφραστούν οι προτάσεις:
Α)Ovidius poeta est.
b)Epistulas Romam scriptitat.
c)Curas et miserias narrat.
d)Romam desiderat et terram Ponticam , in qua(= στην οποία) exulat,non amat.
e)In terra Pontica incola barbarus est.
f)amica poetae non est in terra gelida.

2.Να μεταφέρετε στον πληθυντικό τις προτάσεις:
a.Poeta sum
b.Terram gelidam non desidero.
c.Incola terrae est
d.Cura et miseria poetam excruciat.
e.Epistula contra injuriam repugnant
f.Musa amica poetae est.

Λατινικά Γ΄Λυκείου. Επαναληπτικό διαγώνισμα.


Μαθήματα XVI-XX.
Κείμενο.
.Postero die ad Caesarem legati mittuntur.Caesar iubet arma trade ac principes produci.
.Horum vocibus ac timore paulatim etiam ii, qui rei militaris periti habebantur,perturbabantur.
.Tum Cacus pastor,fretus viribus,boves quosdam in speluncam  caudis trahit aversos.
.Catilina a Cicerone ex urbe expulsus est. Socii eius deprehensi sunt et in carcere strangulati sunt.
.Ab his in castra delatus est tristis et trepidus, dum obvia turba quasi moriturum eum miseratur.Postero die Claudius imperator factus est.
Παρατηρήσεις:
1.Να μεταφρασθούν τα κείμενα.
2.Να κλιθούν μαζί :
Urbem Romam
Boves quosdam
3.Nα γίνει χρονική αντικατάσταση στους παρακάτω ρηματικούς τύπους:
Expulsus est

Nεοελληνική Γλώσσα Β΄Γυμνασίου. Επιρρηματικοί προσδιορισμοί.Τι είναι και πώς εκφέρονται:
Οι επιρρηματικοί προσδιορισμοί είναι επιρρήματα ή άλλα λεκτικά σύνολα που προσδιορίζουν κυρίως ρήματα.Οι επιρρηματικοί προσδιορισμοί εκφέρονται μονολεκτικά με:
Α.επιρρήματα : Θα φύγω αύριο.
Β.απλές άναρθρες πτώσεις:  θα ταξιδέψουμε νύχτα.
Γ.επίθετο ( επιρρηματικό κατηγορούμενο) : έφυγε σκεφτικός.
Δ.μετοχές με επιρρηματική σημασία:  Μιλούσε κλαίγοντας.
(περιφραστικά):
1. εμπρόθετα:  Πέρασα από την αγορά.
2.σύναρθρες πτώσεις: θα ξεκινήσουμε το βράδυ.
3.επιρρηματικές εκφράσεις:  δουλεύει μέρα-νύχτα.
4.ζεύγη επιρρημάτων: σιγά-σιγά θα συνηθίσεις.
5.διπλασιασμένες πτώσεις:  βάδιζε άκρη άκρη στο δρόμο.
6.επιρρήματα + εμπρόθετα : κρύφθηκε πίσω από την κουρτίνα.
7.επιρρηματικές προτάσεις:  θα ξενιτευτώ για να πλουτίσω.

Θέμα έκθεσης Γ΄Λυκείου.


«Τα δείγματα παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις ημέρες μας είναι πολλά και ανησυχητικά.Ποιές  είναι οι προτάσεις σας για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων; Η εισήγησή σας πρόκειται να παρουσιασθεί σε σχετική εκδήλωση που οργανώνει το σχολείο σας»( 400-600 λέξεις).
Αγαπητοί συμμαθητές/ιες.
Ακόμη   και στη σημερινή εποχή της τεχνολογικής και επιστημονικής επάρκειας η συνειδητοποίηση της σημασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη διασφάλιση της προσωπικής αξιοπρέπειας και της κοινωνικής δικαιοσύνης κρίνεται ως επιβεβλημένη.Ίσως γιατί ο ανθρωποκεντρισμός, η ανθρωπιά και η αγάπη διαχρονικά αποδείχθηκαν οι καλύτερες βάσεις επάνω στις οποίες δομήθηκε ο κόσμος μας και ο πολιτισμός μας. Πολύ καλά ακούγεται η φράση του Μενάνδρου «πόσο  ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος όταν είναι άνθρωπος».
Όταν όμως συζητούμε για το τεράστιο και σημαντικότατο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συγχρόνως θα πρέπει να υπενθυμίζουμε και την προσωπική ευθύνη του κάθε ενός από εμάς, του κάθε ενός από τους ενεργούς πολίτες.Είναι επιβεβλημένη η ενεργητική παρέμβαση του ατόμου σε κάθε περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων συνθηκών ζωής στην καθημερινή και όχι μόνο ζωή.Η εναπόθεση της ευθύνης στην  πολιτεία δεν φαίνεται ότι πάντα επιλύει το πρόβλημα της καταστρατήγησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διότι όλοι είμαστε πολιτεία.Πολλές φορές το να τα αφήνουμε όλα στην πολιτεία διαιωνίζει απλά την καταπάτησή τους.

Γραπτό Διαγώνισμα Μαΐου-Ιουνίου,Nεοελληνική Γλώσσα Β΄Γυμνασίου.


Σχολικό κείμενο 10,ενότητα 5η.
Τίτλος: «Ποια επαγγέλματα έχουν μέλλον».
Κείμενο:
Στα πρώτα 50 χρόνια του 21ου αι.πάνω από το 60% του ενεργού οικονομικού πληθυσμού θα εργάζεται στις υπηρεσίες με άμεση ή έμμεση σχέση με την πληροφορική.Παραδοσιακοί κλάδοι π.χ όπως η κλωστοϋφαντουργία θα συρρικνωθούν μέχρι πλήρους εξαφάνισης. Ειδικοτητες γραφείου  και του τομέα των  υπηρεσιών,όπως ενδεικτικά οι τραπεζικοί υπάλληλοι, οι εμποροϋπάλληλοι,οι ασφαλιστές, θα συρρικνωθούν ή θα μετεξελιχθούν, ως προς το περιεχόμενο εργασίας.
Ορισμένα επαγγέλματα που εμπεριέχουν το στοιχείο της γνώσης της ανανέωσης και της ευρηματικότητας, όπως οι σχεδιαστές ενδυμάτων μόδας, κοσμημάτων, αυτοκινήτων, σκαφών,οι διακοσμητές χώρων, οι ασθητικοί, οι φυσιοθεραπευτές, οι κοινωνικοί λειτουργοί,οι βοηθοί ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες κ.λ.π θα εμφανίζουν βιώσιμες προοπτικές στην αγορά εργασίας του μέλλοντος.
Ο τουρισμός αποτελεί ένα σημαντικό πυρήνα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ελλάδα.
Τα τεχνολογικά, τα οικονομικά, τα κατασκευαστικά τα ψυχαγωγικά, τα αθλητικά, τα επισιτιστικά, τα παραϊατρικά επαγγέλματα, όπως και οι υπηρεσίες πρόνοιας,του ποιοτικού και περιβαλλοντικού ελέγχου,αλλά και τα επαγγέλματα μεταφορών, εμφανίζουν επίσης σχετικά θετικές προοπτικές.
Ευοίωνο προβλέπεται το μέλλον για το προσωπικό ασφαλείας τους οικιακούς βοηθούς αλλά και τους λίγους αναγκαίους χειρώνακτες εργάτες που κατά κανόνα θα ασκείται ως επάγγελμα από οικονομικούς μετανάστες, ή άτομα με περιορισμένη μόρφωση.