Νεοελληνική γλώσσα Γ΄Γυμνασίου: Η πολυσημία της γλώσσας και των λέξεων αλλά και φράσεων:


Η πολυσημία εννοείται ως ακολούθως:
Α.Πολυσημία ανάμεσα στην πνευματική-ψυχική και ηθική σημασία της  λέξης:
Π.χ.  η σκέψη του τρέχει μακριά
         Ταξιδιάρα ψυχή
         Τρέχει στα 100 μέτρα.
Β.Πολυσημία ανάμεσα στις διάφορες επιστήμες και τομείς της ανθρώπινης σκέψης και δράσης:
 Π.χ.   οπτικό νεύρο
           Η ψυχή παρουσιάζει νευρώσεις
          Χαρακτηρίζεται από νευρικές κρίσεις( η λέξη νεύρο χρησιμοποιείται και στην ιατρική αλλά και στην ψυχολογική επιστήμη).

Γ.Η πολυσημία εμφανίζεται ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα της ανθρώπινης ζωής:
Π.χ φύλλο χαρτί
       Φύλλο συκής
       Φύλλο δέννδρου
       Μήνυμα στο κινητό, μήνυμα ζωής, αναστάσιμο μήνυμα.
Δ. Η πολυσημία δανείζεται λέξεις και φράσεις από επίπεδα της ζωής μας και τις επιστήμες και την τεχνολογία προκειμένου να αυξήσει το χρηστικό λεξιλόγιο των ανθρώπων:
Π.χ.  κατέβασε τη βάρκα
        Το κατέβασε από το διαδίκτυο
        Κατεβάζει πολλές ιδέες.


Ασκήσεις:
1.Χρησιμοποίησε τις παρακάτω λέξεις και φράσεις  με διαφορετικό κάθε φορά περιεχόμενο προκειμένου να δημιουργήσεις εκφράσεις με ποικίλη σημασία.
Τύπος
Γλώσσα
Λόγος.
Ουσία.

2. Να γράψετε μία παράγραφο όπου θα χρησιμοποιείτε με διαφορετικό κάθε φορά περιεχόμενο τη λέξη : «κλειδί».

3. Να αποδώσετε το νόημα της λέξης «σοφία» στην κάθε πρόταση χωριστά:
Α.Φιλοσοφία είναι η αγάπη του ανθρώπου για τη μόρφωση
Β.Η σοφία του λαού τον οδήγησε στην εξουσία
Γ. Η εμπειρία του από τη ζωή τον γέμισε με σοφία και ικανότητες.
Δ.Η φύση διακατέχεται  από σοφία.
Ε.Αρχή σοφίας γνώση Θεού.

4. Δίδεται ως θέμα έκθεσης "η γλώσσα στην εποχή μας". Σύμφωνα με την πολυσημία των λέξεων ποιές πολυσημαντικές λέξεις φράσεις θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις προκειμένου να προσδώσεις ποικιλία λεκτική στην έκθεσή σου(πχ.η γλώσσα είναι "πολυεργαλείο"(εργαλείο όμως λέμε και το κατσαβίδι).

Βασίλειος Μακρυπούλιας, φιλόλογος.1 σχόλιο: