Αρχαία Ελληνικά από Μετάφραση.Β΄Λυκείου,Αντιγόνη,Σοφοκλέους.

                                                 Δείγματα ερμηνευτικής προσέγγισης.
             
                                   1ο δείγμα: Σοφοκλέους Αντιγόνη(Μονόλογος της Αντιγόνης.
                                                 στ.446-464 από το πρωτότυπο).

Σύνδεση με τα προηγούμενα-Αφόρμηση.

Οι ερωτήσεις εστιάζονται:
 -στη διαγραφή του ήθους του φύλακα όπως αυτό προκύπτει από τον περιγραφικό μονόλογό του (σύγκριση με το ήθος της Αντιγόνης.Ήρωας και αντιήρωας).
-στην περιγραφή του φυσικού φαινομένου και στην σκοπιμότητά του.
-στις απόψεις για την δεύτερη ταφή που επιχειρεί η Αντιγόνη.
-στην αλλαγή της σκηνής με την αποχώρηση του φύλακα.

Στόχοι της ενότητος.

1.Να γνωρίσουν οι μαθητές τις διαφορετικές αντιλήψεις Κρέοντα και Αντιγόνης σχετικά με την ταφή του Πολυνείκη.
2.Να εκτιμήσουν την αποφασιστικότητα της Αντιγόνης η οποία υπερασπίζεται τους θεϊκούς νόμους με θυσία της ζωής της.
3.Να θαυμάσουν στο πρόσωπο της Αντιγόνης όλους εκείνους που για λόγους αρχών ήλθαν σε σύγκρουση με την εξουσία.
4,Να απολαύσουν τις υφολογικές διακυμάνσεις του λόγου της ηρωίδας η οποία χρησιμοποιεί υψηλούς τόνους κατά την προάσπιση του θεϊκού νόμου και λεπτότατα ειρωνικούς για να υποτιμήσει τη διαταγή του Κρέοντα.

Θέμα:

Η Αντιγόνη ομολογεί ότι εκείνη έθαψε τον Πολυνείκη για να μείνει πιστή στους θεϊκούς νόμους της ταφής των νεκρών.

Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Μαΐου & Ιουνίου .Μάθημα : Ιστορία Γ΄Γυμνασίου


Θέματα.
Ομάδα :Α.
Α1. Τι ονομάζουμε «κίνημα του διαφωτισμού;»Τι γνωρίζετε για την ύπαρξη των φυσικών δικαιωμάτων στο κίνημα του διαφωτισμού;
Μον.4.
Α2. Πώς ήταν οργανωμένη η γαλλική κοινωνία του 18ου αι ;
Μον.4.
Α3.α)τι γνωρίζετε για τη Φιλικη Εταιρεία;
Μον.2.
       Β)τι γνωρίζετε για το κίνημα του Φιλελληνισμού;
Μον.2.
Α4.α).Ποιά ήταν τα κύρια γνωρίσματα της εκβιομηχάνισης;
Μον.2.
       Β)Πώς εξαπλώθηκε η βιομηχανική επανάσταση;
Μον.2.
Α5)α).Τι συνέβη την 3η Σεπτεμβρίου του 1843;
Μον.2.
       Β)Τι γνωρίζετε για το σύνταγμα του 1864;
Μον.2.
(Από τα 5(πέντε)θέματα να απαντήσετε σε 3(τρία).
Ομάδα Β.
Β1.Με βάση τις πληροφορίες του παρακάτω κειμένου να γράψετε τον τρόπο σύμφωνα με τον οποίο  συντελέσθηκαν σημαντικές μεταβολές στην Ευρώπη κατά τον 17ο και 18ο αιώνα:
«Οι εξελιγμένες μηχανές του Άρκραϊτ (Άγγλος βιομήχανος)απαιτούν λίγα χέρια ,και μάλιστα μόνο παιδιά,με την επίβλεψη ενός επιστάτη.Ένα παιδί μπορεί να παράγει τόσο όσο μπορούσαν παλαιότερα δέκα ενήλικες ,καμία φορά και περισσότερο.Οι εξελιγμένες κλωστικές  μηχανές απαιτούν μόνο ένα εργαζόμενο για να τις δουλέψει.Έτσι σε διάστημα δέκα ετών  ο Ρίτσαρντ Ακράϊτ,ένας πάμπτωχος άνθρωπος που είχε δεν είχε παρά πέντε λίρες όλες και όλες,έχει αποκτήσει περιουσία που ξεπερνά τις είκοσι χιλιάδες λίρες.Την ίδια στιγμή εκατοντάδες γυναίκες είναι αναγκασμένες και υποχρεωμένες ,όταν βεβαίως βρίσκουν δουλειά,να εργάζονται από το πρωΐ έως το βράδυ ,παράγοντας τεράστιες ποσότητες βαμβακερού υφάσματος για  τέσσερεις  πέντε πένες».

Προτεινόμενο διαγώνισμα Λατινικών Γ΄Λυκείου.


Κείμενα:
Brenno duce Galli apud Alliam flumen deletis legionibus Romanorum everterunt urbem Romam praeter Capitolium ,pro quo immensam pecuniam  acceperunt.Tum Camillus ,qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam,absens dictator factus est.Is Gallos iam abeuntes secutus est.Quibus interemptis aurum omne recepit.
Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine ostendensque patribus  “Interrogo vos”inquit  “quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore”.Cum omnes recentem esse dixissent , “Atqui ante tertium diem”inquit  “scitote decerptam esse Carthagine”.Tam prope a muris habemus hostem!”.
Πατατηρήσεις:
1.Να μεταφράσετε και τα δύο παραπάνω κείμενα:
40 μονάδες.
2.Να γράψετε τους ονοματικούς τύπους που ζητούνται:
Duce :               γενική πληθυντικού

Προτεινόμενο διαγώνισμα ιστορίας στις προαγωγικές εξετάσεις Μαίου-Ιουνίου.


Α.Ομάδα Α.
Ερωτήσεις.

Α1.α)Να αναφέρετε τις μεταβολές που συντελέσθηκαν στην Ευρώπη κατά τον 17ο και 18ο αι.
       Β)Να ορίσεις τον όρο «γενική βούληση».

Α2.Να αντιστοιχίσετε τους όρους που περιέχονται στον παρακάτω πίνακα:

1.13 αποικίες
Α.άποικοι
2.άποικοι
Β.πλούσιοι άποικοι
3.μαύροι σκλάβοι
Γ.κάθε πολιτεία δικοικούνταν
4.από έναν κυβερνήτη
Δ.αποικίες του νότου
5.εκλέγειν και εκλέγεσθαι
Ε.άγγλοι,γάλλοι,σουηδοί.
6.δεν εκπροσωπούνταν στο αγγλικό κοινοβούλιο.
Στ.υπό αγγλικό έλεγχο.

Α3.Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με το χαρακτηρισμό Σωστή (Σ) ή Λάθος(Λ)δικαιολογώντας σύντομα την απάντησή σας.