Φύλλο εργασίας εισαγωγής Οδύσσειας Α΄Γυμνασίου.

Εισαγωγή Οδύσσειας Α΄Γυμνασίου.
Ερωτήσεις εκμάθησης.
1.Συμπλήρωσε τις παρακάτω προτάσεις με το σωστό περιεχόμενο:
α.Έπος σημαίνει:
β.Στο ηρωϊκό έπος ανήκουν τα δύο έπη:
γ.Τα βασικά γνωρίσματα του ηρωϊκού έπους είναι:
δ.Η Οδύσσεια στηρίζεται στον .............................κύκλο.

2.Συμπληρώνω τις παρακάτω προτάσεις με τις σωστές λέξεις και φράσεις:
α.Η Ιλιάδα διαρκεί................ημέρες.
β.Η Ιλιάδα έχει ως κεντρικό θέμα τον ............................του.............................
γ.Η Οδύσσεια εξιστορεί τον ...........................αγώνα του Οδυσσέα  για το.............................
δ.Τα ποιήματα της Ιλιάδας και της Οδύσσειας δημιουργήθηκαν κατά την ...........................εποχή.3.Χαρακτήρισε τις παρακάτω  προτάσεις ως Σωστές(Σ) ή Λανθασμένες(Λ).
α.Ο Οδυσσέας δεν αντιπροσωπεύει την  τάξη των ναυτικών
β.Τα ομηρικά έπη αναφέρονται σε μυθοποιημένα γεγονότα της Μυκηναϊκής εποχής
γ.Τα Ομηρικά έπη αναφέρονται σε εποχές όπου κλονίζεται ο θεσμός της βασιλείας
δ.Οι παλαιοί επικοί ποιητές της προομηρικής κυρίως περιόδου ονομάζονται αοιδοί

4.Όμηρος,νόστος του Οδυσσέα,Ιθάκη,41 ημέρες,περιπλανήσεις,ραψωδοί και αοιδοί.
Διαλέγω μία από τις παραπάνω λέξεια και φράσεις και απαντώ στις παρακάτω ερωτήσεις.
α.Είναι το κεντρικό θέμα της Οδύσσειας
β.Είναι ο προορισμός του Οδυσσέα
γ.Ο Οδυσσέας είναι περίφημος για τις δεκαετείς
δ.Η Οδύσσεια διαρκεί
ε.Μετέφεραν τα έπη πρός τον Όμηρο
στ.Είναι ο ποιητής της Ιλιάδας και της Οδύσσειας..................

Βασίλειος Μακρυπούλιας,φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου