Λατινικά Β΄Λυκείου. Ασκήσεις μαθημάτων I-IV.


1.Μετατρέψτε παρόμοια τις παρακάτω προτάσεις κάνοντας χρήση των αναφορικών αντωνυμιών(όπως στο παράδειγμα):
Οvidius poeta=Ovidius qui poeta est.
1.Dido regina.
2.Aeneas filius.
3.Puer donum.
4.Andromeda filia.

2.Γράφω τις παρακάτω λέξεις στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού:

Puerorum,dominorum,filium,poetis,cultris,pueris,dominos,poetae(γεν),libri(γεν.).

3.Σμπληρώνω τον παρακάτω πίνακα:
Habeo

deles

adligat
meret

exspirat4.Aντικαταστήσθε τις χρωματισμένες λέξεις με τους τύπους της δεικτικής αντωνυμίας: ille,illa,illud.
Α.Aeneas filius Anchisae est.Patria Aeneae Troia est.Graeci Troiam oppugnant et dolo expugnant.Aeneas cum nato,cum sociis,ad Italiam navigat.Sed venti pontum turban et Aenean in Africam portant.

5.Συμπληρώνω τον παρακάτω πίνακα:

Poeta
puero


reginis
sociis
Deis,diis,dis.

6.Nα μεταφέρετε στον πληθυντικό τις παρακάτω προτάσεις:
a.Incola valde gaudent
b.Belua marina terrae  nocet
c.Incola hasta beluam marinam delet.
d.Non vides puelam?

7.Συμπληρώνω τα κενά των παρακάτω προτάσεων:
Α.Το deo  είναι…………………………………του ρήματος.
Β.Η λέξη tum είναι ……………………που δείχνει……………………………
Γ.ad scopulum είναι………………………………………επιρρηματικός προσδιορισμός που δείχνει…………………
Δ.stupet forma puellae: Το forma είναι αφαιρετική της……………………………..από το  stupet.

Bασίλειος Μακρυπούλιας,φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου