Λατινικά ,ασκήσεις κείμενα 40-43.


1.Να μετατραπεί η παρακάτω μετοχή στη σχετική δευτερεύουσα πρόταση.
….urba occupata…..

2….ut C.Marius iudicaretur hostis quam celerrime.
Να γραφεί η τελική δευτερεύουσα πρόταση με δύο διαφορετικούς τρόπους.

3.celerrime:
Να γραφούν τα παραθετικά και του επιθέτου και του επιρρήματος.


4.locuti sunt:
Να γραφούν οι ονοματικοί τύποι του ρήματος.

5.honesta,bona,modesta.
Να γραφούν τα παραθετικά των  επιθέτων(στην ίδια πτώση,γένος και αριθμό)και των επιρρημάτων τους.


6.Στο κείμενο 43 να αποδοθούν οι υποθετικοί λόγοι των κειμένων.Να μετατραπούν και οι δύο στο 3ο είδος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου