Λατινικά ασκήσεις ,μάθημα 34-35.


1.Να κλιθούν οι παρακάτω συνεκφορές:
Complures duces
Clara voce
Sanctum templum.

2.Nα γραφούν οι ονοματικοί τύποι στα παρακάτω ρήματα:
Venerunt
Conlocavit
Osculati sunt.


3.Να αποδοθεί το σουπίνο  με τη σχετική δευτερεύουσα πρόταση στον παρακάτω  τύπο:
Virtutem eius admiratum se venisse.

4.Να μετατραπεί η παρακάτω μετοχή στη σχετική δευτερεύουσα πρόταση:
Abiectis armis.

5.infeliciter:να γραφούν τα παραθετικά και του επιθέτου και του επιρρήματος.
  Felices:να γραφούν τα παραθετικά του επιθέτου στην ίδια πτώση(ονομαστική πληθυντικού).


Βασίλειος Μακρυπούλιας,φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου