Ασκήσεις λατινικών Γ΄Λυκείου. Μαθήματα 15.16.17.


1.Να μετατρέψετε τις παρακάτω προτάσεις από την ενεργητική φωνή στην παθητική.
a.Germani non student agriculturae.
b.Civitas gerit bellum.
c.Non sinunt vinum importari a mercatoribus.
d.Usus ephippiorum habetur turpis et iners.

2.Να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική και να δηλωθεί το ποιητικό αίτιο.
a.Poeta fortunam adversam  deplorat.
b.Venti pontum  turbant.
c.Romani pericula propulsabant.
d.Caesar legiones in hibernis conlocat.


3.Να μετατραπούν σε αναφορικές προτάσεις οι  υπογραμμισμένες προτάσεις αφού γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές.
a.Germanorum vita omnis in venationibus atque in studiis rei militaris consistit.Germani non student agriculturae.
b.Germanorum vita omnis  in venationibus atque in studiis rei militaris consistit.Germani non student agriculturae.

4.Για ποιο λόγο στην παρακάτω πρόταση ο συγγραφέας χρησιμοποίησε παθητικά απαρέμφατα;
Caesar iubet arma tradi ac principes produci.
Η παραπάνω πρόταση να μετατραπεί σε ενεργητική φωνή(trado-tradidi-traditum-tradere,produco-produxi-productum-producere).

5.Na κλιθούν μαζί:
Magnus timor,icredibili virtute,alia causa,totis castris.

6.Na  κλιθούν οι ενεστώτας,παρατατικός,μέλλοντας,παρακείμενος ,υπερσυντέλικος,συντελεσμένος μέλλοντας των παρακάτω ρημάτων:
Cupio(cupivi-cupitum-cupere).
Capio-cepi-captum-capere.
7.Na γραφούν οι πλάγιες πτώσεις των παρακάτω αντωνυμιών και στα τρία γένη του ενικού αριθμού.
Qui
Hic
Ille.

Βασίλειος Μακρυπούλιας,φιλόλογος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου