Λατινικά Β΄Λυκείου. Ασκήσεις τριών πρώτων κειμένων.


1.Συμπληρώνω τα παρακάτω κενά:
dominus


cultri


fili


puerorum2.Συμπληρώνω τα παρακάτω κενά:
amo
habes
adligat
delemus

3.Συμπληρώνω τα παρακάτω κενά:

soceri

donum
calcei

bellis


4.Μεταφέρω τις παρακάτω προτάσεις στον άλλο αριθμό:

a.Nos socios amamus
b.Incola dolum Craeci narrat
c.Cum sociis ad novam patriam navigates.
d.Aeneas filius Anchisae est.
e.Puer ad Italiam navigat.
5.Mεταφέρετε στα λατινικά:
Α.Ο Περσέας  είναι υπερήφανος για τα φτερωτά σανδάλια.
Β.Η Κασσιόπη συγκρίνει τον εαυτό της με τις Μούσες.
Γ.Το μαντείο απαντά στη βασίλισσα.
Δ.Το κήτος βλάπτει τη χώρα.
Ε.Ο Αινείας θαμπώνεται από την ομορφιά της βασίλισσας.

6.Συμπληρώνω τον παρακάτω  πίνακα:
noces
advolat

respondemus


gaudetis
Βασίλειος Μακρυπούλιας,φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου