Σχεδιάγραμμα Λατινικών.


1.Προσδιορισμός του τόπου:
α)Η στάση σε τόπο.
1.Αν είναι όνομα πόλεων ή μικρών νησιών α΄ή β΄κλίσεως ενικού αριθμού εκφέρεται με απλή γενική τοπική.
2.Αν είναι όνομα πόλεων ή μικρών νησιών γ΄κλίσεως πληθυντικού αριθμού εκφέρεται με απλή αφαιρετική τοπική.
3.Αν είναι όνομα πόλεων ή μικρών νησιών όλων των β΄κλίσεων πληθυντικού αριθμού εκφέρεται με απλή αφαιρετική τοπική.
4.Αν είναι με την πρόθεση:in +αφαιρετική.
5.Εκφέρεται με τοπικά επιρρήματα στάσεως.


Σημείωση.
in=αφαιρετική(στα αρχαία ελληνικά εν+δοτική).
β)Η κίνηση σε τόπο.
1.Αν είναι κίνηση σε περίχωρα εκφέρεται με : in,ad+αιτιατική.
2.Αν είναι κίνηση πρός πρόσωπο εκφέρεται με : ad,apud +αιτιατική.
3.Aν είναι πόλεων ,κωμών εκφέρεται με απλή αιτιατική.
4.Εκφέρεται με επιρρήματα.

γ)Η κίνηση από τόπο.
1.Αν είναι κίνηση στα περίχωρα εκφέρεται με : a,ab +αφαιρετική.
2.Ekφέρεται με :e ,ex + αφαιρετική.
3.Αν είναι προσηγορικά ονόματα (urbs,oppidum)μαζί με κύριο όνομα πόλεων ,κωμών μικρών νησιών (π.χ Roma ex urbe)εκφέρεται με απλή αφαιρετική.
4.Εκφέρεται με επιρρήματα.


Βασίλειος Μακρυπούλιας,φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου