Έκφραση-Έκθεση Γ΄Λυκείου. Σχέδιο 2.


Τα επιχειρήματα διατυπώνονται μέσα από τις προκείμενες.Προκείμενες είναι  οι ολοκληρωμένες προτάσεις που οδηγούν σε βεβαιωμένα συμπεράσματα και κρίσεις και συμπεράσματα.
Όταν πλέον τα επιχειρήματα έχουν καταλήξει σε συγκεκριμένες και βεβαιωμένες προκείμενες έχουν την ισχύ ώστε να ονομασθούν τεκμήρια.Τεκμήρια είναι συγκεκριμένα στοιχεία που αναφέρονται σε μία συγκεκριμένη και ορισμένη εμπειρία(παραδείγματα,αλήθειες,γεγονότα,αυθεντίες ,στατιστικά στοιχεία κ.λ.π)και χρησιμοποιούνται από τον πομπό για να υποστηρίξει τη θέση του.
Π.χ.Τα φυτά είναι οργανισμοί
        Η μηλιά είναι φυτό
        Άρα η μηλιά είναι οργανισμός.
Η πρόταση «άρα η μηλιά είναι οργανισμός»θεωρείται ως τεκμήριο διότι περιέχει στοιχεία που αναφέρονται σε συγκεκριμένη και ορισμένη εμπειρία(οι πέντε αισθήσεις μου αποδεικνύουν ότι η μηλιά είναι οργανισμός).
Προσοχή!:Όλα αυτά θα πρέπει να εφαρμόζονται στη γραφή της έκθεσης.Δηλαδή θα πρέπει το τέλος του κάθε μας συλλογισμού να καταλήγει σε κάποιο ατράνταχτο τεκμήριο το οποίο στηρίζεται βέβαια σε προκείμενες με αδιάσειστα στοιχεία.

Π.χ. σε ένα θέμα που  ασχολείται και ζητεί από εμάς να ασχοληθούμε με το ηλεκτρονικό βιβλίο καταλήγουμε στο τεκμήριο:το ηλεκτρονικό βιβλίο είναι απαραίτητο στη σημερινή εποχή,αφού πρώτα έχουμε δώσει στατιστικά στοιχεία και τη γνώμη ότι η κάθε εποχή ακολουθεί την εξέλιξή της ,κατά την παρακάτω σειρά:
Ο άνθρωπος σε κάθε εποχή ακολουθεί ό,τι τον βοηθεί και τον διευκολύνει.
Με βάση τα στατιστικά στοιχεία οι άνθρωποι σήμερα χρησιμοποιούν ευρέως το ηλεκτρονικό βιβλίο.
Άρα το ηλεκτρονικό βιβλίο είναι απαραίτητο και στη δική μας εποχή.

Β.Τρόποι πειθούς είναι επίσης οι συλλογισμοί.
1.Παραγωγικός
2.Επαγωγικός
3.Αναλογικός
4.Κατηγορικός
5.Διαζευκτικός
6.Υποθετικός.
Βασίλειος  Μακρυπούλιας,φιλόλογος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου