Ασκήσεις λατινικών μαθήματος 11-12.1.Να βρείτε τους ετερόπτωτους ονοματικούς προσδιορισμούς του κειμένου και να συμπληρώσετε τον πίνακα όπως στο παράδειγμα:

Πτώση & είδος.
Προσδιορίζει το όνομα.
Hispaniae
Γενική κτητική
Gentes.
2.Nα γράψετε τους αρχικούς χρόνους όλων των ρημάτων του κειμένου 11 και να κλίνετε τον παρακείμενο όλων αυτών των ρημάτων.

3.Να μετατρέψετε τις παρακάτω προτάσεις σε απαρεμφατικές με ρήμα εισαγωγής το
Cornelius narrat….
a.Hannibal copias romanorum apud Ticinum delet.
b.Populus Romanus cladem Cannensem pavidus audit.
c.Carthaginienses eum revocant.
d.Romani victoriam reportant.


4.Να κλίνετε τις παρακάτω συνεκφορές:
dux Carthaginiensis
omnes gentes
Victoria Cannensis.

5.Να αντικαταστήσετε τα ουσιαστικά στις παρακάτω συνεκφορές,να τροποποιήσετε τα επίθετα και να κλίνετε τα καινούργια ονοματικά σύνολα.

dux Carthaginiensis(bellum)
Victoria Cannensis (signum).

6.Σας δίδονται οι αρχικοί χρόνοι των παρακάτω ρημάτων.Να κλίνετε τον παρακείμενο και τον μέλλοντα των δύο πρώτων ρημάτων ,τον ενεστώτα και παρατατικό των δύο επομένων.

curro-cucurri-cursum-currere(3)
do-dedi-datum-dare(1)
respondeo-respondi-responsum-respondere(2)
dico-dixi-dictum-dicere(3).

7.Nα αντικατασταθούν οι υπογραμμισμένες λέξεις με τους τύπους της αντωνυμίας
qui-quae-quod.
a.Hannibal  bellum in Italiam geret.
b.Ubi Aeneas bellum geret.
c.Dux militem delet.

8.Να κλίνετε τους παρακάτω παρακειμένους:
respondit,praesumpsit,fuit(παρακείμενος του sum).

Bασίλειος Μακρυπούλιας,φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου