Λατινικά Γ΄Λυκείου.


Δ)η κίνηση διαμέσου.
1.Αν είναι γέφυρα ,πύλη,δρόμος,εκφέρεται με απλή αφαιρετική.
2.Εκφέρεται με per+αιτιατική.
3.Εκφέρεται με απλή αιτιατική.

Ε)Προσδιορισμός του χρόνου.
1.Αν είναι ορισμένος χρόνος εκφέρεται με απλή αφαιρετική.
2.Αν είναι χρονική διάρκεια εκφέρεται με απλή αφαιρετική ή με αιτιατική του ποσού.
3.Εκκφέρεται με χρονική μετοχή.
4.Εκφέρεται με χρονική πρόταση.
5.Εκφέρεται με χρονικό επίρρημα.
6.Αν είναι ορισμένος ή αόριστος ο χρόνος εκφέρεται με το : in+αφαιρετική.

Στ)προσδιορισμός του μέσου και του οργάνου.

Iστορία Γ΄Γυμνασίου. Σχέδιο μαθήματος. Η αμερικανική επανάσταση.


Περιγραφή:
1.13 αποικίες υπό αγγλικό έλεγχο(άρα ενάντια στην αμερικανική λογική του να ελέγχει κανείς τη νέα του πατρίδα).
2.Τεχνίτες,κατεστραμμένοι επιχειρηματίες,θύματα θρησκευτικών διώξεων και ποινικοί κατάδικοι ήταν οι κάτοικοι των αποικιών(άρα αυτοί θα ήταν για πάντα «αμερικανοί»αφ΄ής στιγμής στις παλαιές πατρίδες τους δεν τους περίμενε καμμία ζωή,άρα ήθελαν την ανεξαρτησία από τις μητρικές χώρες).

3.Οι αποικίες του νότου λόγω και της εδαφικής κατανομής αλλά και της αγροτικής κατάστασης είχε περισσότερους μαύρους σκλάβους,άρα περισσότερα οξυμμένα κοινωνικά προβλήματα.
4.Πολιτειακή κατάσταση:
α.Η κάθε πολιτεία είχε τον κυβερνήτη της.
β.συνέλευση αποικιών για  έγκριση νόμων και φόρων.
γ.το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι άρα του διοικείν είχαν μόνο κάποιοι από τους πλουσίους αποίκους(άρα οι πολλοί δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα κάτι που ώθησε στην επανάσταση).
δ.Οι άποικοι δεν εκπροσωπούνταν στο αγγλικό κοινοβούλιο(οι άγγλοι όμως επηρέαζαν τις αποφάσεις των αμερικανικών οργάνων).
ε.Το εξωτερικο εμπόριο της Αμερικής ελεγχόταν πλήρως από την Αγγλία.

όμως:
Η γρήγορη οικονομική ανάπτυξη των αμερικανικών αποικιών έκανε τους πλουσίους πλέον αμερικανούς να μη θέλουν την αγγλική κηδεμονία.

Έκφραση-Έκθεση Γ΄Λυκείου. Σχέδιο εννοιών και όρων.


β.κ.σελ.7=
Η πειθώ υπακούει στους παρακάτω τρόπους:
1.Επίκληση στη λογική
2.Επίκληση στο συναίσθημα
3.Επίκληση στο ήθος του πομπού αλλά και του δέκτη
4.Επίκληση στην αυθεντία.
5.Ανίχνευση επιχειρημάτων παραγωγικής ή επαγωγικής συλλογιστικής πορείας ,τεκμηρίων ,επίσης αξιολόγησης επιχειρημάτων και τεκμηρίων.
Εφαρμογές των τρόπων πειθούς έχουμε σε όλα τα κειμενικά είδη:
Η πειθώ στον πολιτικό λόγο
Η πειθώ στον επιστημονικό λόγο
Η πειθώ στη διαφήμιση.κ.λ.π.
Ας προσέξουμε το παρακάτω κείμενο:

Ιστορία Γ΄Γυμνασίου. Ανάλυση παραθέματος.


Δίδεται το παρακάτω παράθεμα.
«Διαφωτισμό ή αιώνα των φώτων έχουν ονομάσει την οικονομική,κοινωνική επιστημονική  και πολιτική γενικότερα ιδεολογική κίνηση που έθετε ως σκοπό τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής και κοινωνίας(όπως έλεγε ο Κάντ την έξοδο του ανθρώπου από την ανωριμότητα που ο ίδιος ευθύνεται).».

Ζητείται η περαιτέρω ανάλυση του παραθέματος.
Κίνηση 1η: Σε ποια ή ποιες σελίδες του βιβλίου του σχολείου αντιστοιχεί το παραπάνω παράθεμα.
Απάντηση: Αντιστοιχεί στη σελίδα 11 του σχολικού βιβλίου («το κίνημα του διαφωτισμού») (Αν και στοιχεία μπορεί να δανεισθούμε από τις επόμενες σελίδες όπου δίδονται πληροφορίες για το διαφωτισμό.).
Κίνηση 2η: Χωρίζω το παράθεμα σε λογικές κατηγορίες:

Ιστορία Γ΄Γυμνασίου. Σχέδιο μαθήματος: Οι απαρχές διαμόρφωσης του νεωτέρου κόσμου.


Η εποχή του Διαφωτισμού.Εξελίξεις στην ευρώπη κατά τον 17ο και 18ο αι.
Αλλαγές που συνετελέσθηκαν στην Ευρώπη (17ος -18ος αι).
1.Θεαματική αύξηση του πληθυσμού.
2.Μεταβολές στην αγροτική οικονομία.
3.Αναπτύχθηκε το εμπόριο ανάμεσα σε ευρώπη-ασία και αφρική.
4.Αλλαγές στη διαδικασία μεταποίησης με την εισαγωγή μηχανών παραγωγής.

Ορισμοί

Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση,Α΄Λυκείου. Ερωτήσεις εισαγωγής.


1.Σε ποιες χώρες της Ανατολής συντάχθηκαν ιστορικές επιγραφές και ιστορικά βιβλία πρίν από την αρχαϊκή εποχή του ελληνικού πολιτισμού;
2.Ποιά είναι η βασική διαφορά της πρώϊμης ελληνικής ιστοριογραφίας από αντίστοιχες προσπάθειες των ανατολικών λαών;
3.Ποιές επιστήμες άνθισαν στις πόλεις του Ανατολικού Αιγαίου κατά την αρχαϊκή εποχή;
4.Ποιοί είναι οι γνωστότεροι λογογράφοι της αρχαϊκής εποχής και ποιά είναι τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα;
5.Ποιά ιστορική περίοδο καλύπτουν με το ιστορικό τους έργο α)ο Ηρόδοτος β)ο Θουκυδίδης γ)ο Ξενοφών με τα “Ελληνικά του”.
6.Ποιό στόχο έθεσε στο ιστορικό του έργο α)ο Ηρόδοτος β)ο Θουκυδίδης και γ)ο Ξενοφών στα “Ελληνικά”του;
7.Ποιές δυσκολίες αντιμετώπισε o Θουκιδίδης κατά τη συγκέντρωση του υλικού του έργου του;
8.Ποιά ήταν κατά την κρίση του Θουκυδίδη η βαθύτερη ανομολόγητη αιτία του πελοποννησιακού πολέμου;

Χρήση των θεωρητικών επιστημών(θεολογία,φιλοσοφία,ιστορία κ.λ.π)στη γραφή έκθεσης.


1.Χρήση ιστορικών περιόδων στη γραφή έκθεσης.
Η ιστορία χωρίζεται σε συγκεκριμένες περιόδους ανάλογα με την κάθε εποχή και τα χαρακτηριστικά της.Ανάλογα με τον κάθε πολιτισμό και τους τομείς εις τους οποίους άυτός προσέδωσε έμφαση.Όλα τα θέματα έκθεσης περιέχουν έννοιες που πιθανόν να σχετίζονται και να επηρεάζουν και να επηρεάζονται από διάφορες ιστορικές περιόδους.Ο μαθητής θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι σε θέση να κατανοεί πώς οι κύριες έννοιες των θεμάτων της έκθεσης γεννήθηκαν μέσα από συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους και μέσα από συγκεκριμένους πολιτισμούς και βέβαια πώς προήλθαν από συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους και γεγονότα.

Έκφραση-Έκθεση Γ΄Λυκείου. Σχέδιο.(σελ.14).


Πώς απαντάμε στην ερώτηση που μας ζητεί να κρίνουμε κάποιο συλλογιστικό σχήμα.
«Όπως κάθε άλλο συλλογιστικό σχήμα της τυπικής Λογικής έτσι και το εξεταζόμενο διακρίνεται για τη συντομία και την ενάργειά του.Η διατύπωσή του υπηρετεί τον κανόνα της οικονομίας ,η μορφή του την αρχή της εγκυρότητας και το περιεχόμενό του την αξία της αληθείας.Η τέτοιου είδους λοιπόν διαμόρφωσή του σε κανένα άλλο σκοπό δεν αποβλέπει πέρα από τη λογική απόδειξη της υποστηριζομένης θέσης.
Τον ίδιο σκοπό υπηρετεί και το εξεταζόμενο κείμενο αλλά με διαφορετικά μέσα.Ο λόγος του είναι αναλυτικός ,τα νοήματά του ανεπτυγμένα και οι προκείμενές του ενισχυμένες με πρόσθετα  κριτήρια και τεκμήρια.Μπορεί λοιπόν η κατασκεύή του να υστερεί από άποψη οικονομίας αλλά εμφανώς υπερέχει από άποψη αισθητικού αποτελέσματος διατηρώντας συνάμα την ενάργεια και την αποδεικτική του ισχύ.

Σχεδιάγραμμα Λατινικών.


1.Προσδιορισμός του τόπου:
α)Η στάση σε τόπο.
1.Αν είναι όνομα πόλεων ή μικρών νησιών α΄ή β΄κλίσεως ενικού αριθμού εκφέρεται με απλή γενική τοπική.
2.Αν είναι όνομα πόλεων ή μικρών νησιών γ΄κλίσεως πληθυντικού αριθμού εκφέρεται με απλή αφαιρετική τοπική.
3.Αν είναι όνομα πόλεων ή μικρών νησιών όλων των β΄κλίσεων πληθυντικού αριθμού εκφέρεται με απλή αφαιρετική τοπική.
4.Αν είναι με την πρόθεση:in +αφαιρετική.
5.Εκφέρεται με τοπικά επιρρήματα στάσεως.

Ασκήσεις Λατινικών μαθήματος ΧΙΙΙ.


1.Να κλιθούν μαζί:
Luci Pauli
illustrem illam Paulianam victoriam
exercitum allacrem.

2.Να κλιθούν τα τριτόκλιτα επίθετα alacrem & illustrem και στα τρία γένη σε ενικό και πληθυντικό.

3.Να αντικατασταθούν οι υπογραμμισμένες λέξεις και φράσεις του κειμένου με τους αντιστοίχους τύπους των αντωνυμιών: hic,haec,hoc,ille,illa,illud.

Sulpicius Gallus Legatus Luci Aemili Pauli erat,qui bellum advesrus Persen regem gerebat.Serena nocte subito luna defecerat.ob repentinum monstrum terror animos militum invaserat et exercitus fiduciam amiserat.Tum Sulpicius Gallus de caeli ratione et de stellarum lunaque statu ac motibus disputavit.

4.Gerebat,invaserat,misit,dederunt,potuit: Να γίνει χρονική αντικατάσταση και να γραφεί το απαρέμφατο ενεστώτα.

Aρχαία Ελληνική Γραμματεία:Τρόπος προσέγγισης και ερμηνείας των κειμένων.1.Μετάφραση.

2.Νόημα-Περίληψη.

3.Ερμηνεία:α)ποιος,πού,πότε,πώς,γιατί και με τι σκοπό(ποιο πρότυπο πολίτη ή πολιτείας ) ενεργει ή παθαίνει στο κείμενο.
                    β)η ερμηνεία εξαρτάται από το πνευματικό και ηθικό πλαίσιο της εποχής αλλά και το φιλοσοφικό υπόβαθρο και την πολιτική θέση και στάση του συγγραφέα,σε σχέση βέβαια με όλα τα ιστορικά γεγονοτα που λαμβάνουν χώρα-σε διαρκή βέβαια αναφορά με την ψυχική και πνευματική και ηθική στάση και πράξεις των πρωταγωνιστών)(π.χ όταν ο Ξενοφώντας μας αναφέρει ότι οι Αθηναίοι δεν άκουσαν σε καμμία περίπτωση τον Αλκιβιάδη ,η σωστή ερμηνευτική απάντηση δεν είναι άλλη παρά αυτή που αναφέρει όλο το ιστορικό υπόβαθρο από το χαρακτήρα του Αθηναίου πολιτικού και στρατιωτικού καθώς και τα γεγονότα που μεσολάβησαν μέχρι τη σικελική εκστρατεία(καηγορήθηκε για ασέβεια και τελικά κατέφυγε και βοήθησε διπλωματικά και στρατιωτικά τους Σπαρτιάτες).

Το θεωρητικό πλαίσιο του μαθήματος της ιστορίας.


α.Αυτό που προέχει όταν μελετούμε το μάθημα της ιστορίας είναι το να διακρίνουμε το γεγονός από κάθε τι άλλο.π.χ απομονώνουμε το γεγονός της γαλλικής επανάστασης από κάθε άλλο γεγονός της εποχής διότι είναι σημαντικό.
β.πότε ένα γεγονός είναι σημαντικό;Όταν προβάλλει και εξελίσσει ιδέες και αξίες που θα κατακτήσουν τον κόσμο και θα δημιουργήσουν νέες πολιτειακές και πολιτισμικές εξελίξεις.Τότε το γεγονός είναι μοναδικό,ανεπανάληπτο,σημαντικό,και κλασσικό και έχει ιστορική αξία.
γ.εξετάζουμε το ποιος,πού,πότε,πώς,γιατί και με τι σκοπό δημιουργούνται και από ποιόν όλα τα γεγονότα και τα συμβάντα.Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι το ιστορικό γεγονός έχει πολλές ερμηνείες ανάλογα με την ιδεολογική  θέση και πίστη του κρίνοντος.
δ.Σε κάθε περίπτωση όταν μάθουμε τα γεγονότα και τα συμβάντα θα πρέπει να εξακριβώσουμε ποιες ιδέες και αξίες,ποια στάση ζωής και ποια καινούργια πνευματικά και ηθικά και πολιτισμικά  αλλά και υλικά δεδομένα κληρονόμησαν όλα αυτά τα γεγονότα στον άνθρωπο ,στον κόσμο στο αύριο.
ε.Η πιο σημαντική ίσως συνεισφορά της ιστορίας  έγκειται στο αναμφισβήτητο γεγονός ότι μας βοηθεί να κατανοήσουμε το πώς προήλθε ο σημερινός κόσμος.Μαθαίνοντας  λοιπόν την εποχή της βιομηχανικής εποχής καταλαβαίνουμε το γιατί ο κόσμος γύρω μας σήμερα κινείται στους ρυθμούς  και στα χαρακτηριστικά της μηχανής.Ακόμα και ο άνθρωπος μοιάζει να υιοθετεί αυτόν τον μηχανικό τρόπο σκέψης και δράσης.

Έκφραση-Έκθεση Γ΄Λυκείου. Σχέδιο 2.


Τα επιχειρήματα διατυπώνονται μέσα από τις προκείμενες.Προκείμενες είναι  οι ολοκληρωμένες προτάσεις που οδηγούν σε βεβαιωμένα συμπεράσματα και κρίσεις και συμπεράσματα.
Όταν πλέον τα επιχειρήματα έχουν καταλήξει σε συγκεκριμένες και βεβαιωμένες προκείμενες έχουν την ισχύ ώστε να ονομασθούν τεκμήρια.Τεκμήρια είναι συγκεκριμένα στοιχεία που αναφέρονται σε μία συγκεκριμένη και ορισμένη εμπειρία(παραδείγματα,αλήθειες,γεγονότα,αυθεντίες ,στατιστικά στοιχεία κ.λ.π)και χρησιμοποιούνται από τον πομπό για να υποστηρίξει τη θέση του.
Π.χ.Τα φυτά είναι οργανισμοί
        Η μηλιά είναι φυτό
        Άρα η μηλιά είναι οργανισμός.
Η πρόταση «άρα η μηλιά είναι οργανισμός»θεωρείται ως τεκμήριο διότι περιέχει στοιχεία που αναφέρονται σε συγκεκριμένη και ορισμένη εμπειρία(οι πέντε αισθήσεις μου αποδεικνύουν ότι η μηλιά είναι οργανισμός).
Προσοχή!:Όλα αυτά θα πρέπει να εφαρμόζονται στη γραφή της έκθεσης.Δηλαδή θα πρέπει το τέλος του κάθε μας συλλογισμού να καταλήγει σε κάποιο ατράνταχτο τεκμήριο το οποίο στηρίζεται βέβαια σε προκείμενες με αδιάσειστα στοιχεία.

Ασκήσεις λατινικών μαθήματος 11-12.1.Να βρείτε τους ετερόπτωτους ονοματικούς προσδιορισμούς του κειμένου και να συμπληρώσετε τον πίνακα όπως στο παράδειγμα:

Πτώση & είδος.
Προσδιορίζει το όνομα.
Hispaniae
Γενική κτητική
Gentes.
2.Nα γράψετε τους αρχικούς χρόνους όλων των ρημάτων του κειμένου 11 και να κλίνετε τον παρακείμενο όλων αυτών των ρημάτων.

3.Να μετατρέψετε τις παρακάτω προτάσεις σε απαρεμφατικές με ρήμα εισαγωγής το
Cornelius narrat….
a.Hannibal copias romanorum apud Ticinum delet.
b.Populus Romanus cladem Cannensem pavidus audit.
c.Carthaginienses eum revocant.
d.Romani victoriam reportant.

Διαγώνισμα Λατινικών,μαθήματα 1-11.Α.Κείμενα.

Caesar propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocat.Ex quibus quattuor in Nerviis hiemare iubet et tribus imperat in Belgis remanere.Legatos omnes frumentum in castra importare iubet.Milites his verbis admonet: “Hostes adventare audio”.

Hannibal ,dux Carthaginiensis,VI et XX annos natus,omnes gentes Hispaniae bello superavit et Saguntum vi expugnavit.Postea Alpes ,quae Italiam ab Gallia seiungunt,cum elephantis transiit.Ubi in Italiam fuit ,apud Ticinum,Trebiam,Trasumenum et Cannas copias Romanorum profligavit et delevit.

β.Παρατηρήσεις.

β1.Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα κειμένων.
30 μον.

β2.Να γράψετε τους παρακάτω ονοματικούς τύπους που ζητούνται:

frumenti: ον.πληθ.
hibernis: αιτ.πληθ.
tribus: αιτ.πληθ.

Έκφραση-Έκθεση. Θέμα έκθεσης: Τα δείγματα παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις μέρες μας είναι πολλά και ανησυχητικά.Ποιές είναι οι προτάσεις σας για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων;Η εισήγησή σας πρόκειται να παρουσιασθεί σε σχετική εκδήλωση που διοργανώνει το σχολείο σας(400-600 λέξεις).


Συνειδητοποιώντας τη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη διασφάλιση της προσωπικής αξιοπρέπειας και της κοινωνικής δικαιοσύνης κατανοούμε ότι ειδικά μετά τα μηνύματα του διαφωτισμού,της εποχής του λόγου,τα ανθρώπινα δικαιώματα διασφάλισαν τη δυνατότητα του ανθρώπου να επιβάλει στη γή μία κοινωνία λόγου και δικαιοσύνης.Η έννοια του ανθρωπίνου δικαιώματος δείχνει πράγματι πολύ απλή(αν και δεν είναι).Οι άνθρωποι  έχουν τη δυνατότητα να γευθούν τις χαρές της λογικής κοινωνίας που οι ίδιοι δημιουργούν.Έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την κοινωνία που βασίζεται στην  επιστήμη,στην πληροφορία και στην ασφαλή διακίνηση των ανθρώπων.
Η έννοια του ανθρωπίνου δικαιώματος είναι το επιστέγασμα ,το αξιολογικό επιστέγασμα ,του σωκρατικού ανθρωποκεντρισμού.Από τη στιγμή κατά την οποία ο άνθρωπος τίθεται κέντρο αυτού του κόσμου διασφαλίζει αυτή του τη θέση με νόμους και δεσμεύσεις,υποχρεώσεις και ηθικούς κανόνες.Όλα αυτά αποτελούν ανθρώπινα δικαιώματα.Ειδικά στη σημερινή κοινωνία όπου ο νόμος  κυριαρχεί  και καθορίζει τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ  τους ,τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι διασφαλισμένα και στηρίζονται και στην ανθρώπινη ευσυνειδησία αλλά και στην εφαρμογή των νόμων.

Έκφραση-Έκθεση Γ΄Λυκείου. Σχεδιάγραμμα Ι.


Τρόποι πειθούς:
Α.Επίκληση στη Λογική.
1.επιχειρήματα και τεκμήρια .
2.είδη συλλογισμών.
3.εγκυρότητα,αλήθεια,ορθότητα ενός επιχειρήματος.
4.αξιολόγηση ενός επιχειρήματος.
5.Σημασία και αξιολόγηση των τεκμηρίων.

Β.Επίκληση στο συναίσθημα (του δέκτη).
Γ.Επίκληση στο ήθος (του πομπού).
Δ.Επίκληση στην αυθεντία.
Ορισμός επιχειρήματος:Είναι μία σειρά προτάσεων και κρίσεων οι οποίες ολοκληρώνουν σκέψεις και εμπειρίες και προετοιμάζουν το έδαφος για τις επόμενες σχετικές και ανάλογες  προτάσεις και κρίσεις.Κάθε θέμα που αναλύεται ή σε κάθε κείμενο που μας δίδεται θα πρέπει να δίδουμε τα δικά μας επιχειρήματα ή να ανακαλύπτουμε στα κείμενα άλλων τα δικά τους επιχειρήματα.

Aσκήσεις Λατινικών μαθήματος 11(ΧΙ).


1.Να κλίνετε στην οριστική παρακειμένου και μέλλοντος τα παρακάτω ρήματα:
Expedivit
Complevit
Revocaverunt.
2.Με ποια πτώση ή με ποιες πτώσεις συντάσσονται οι παρακάτω προθέσεις:
Ab,cum,in,ex,ad,apud,de,sine.
3.Ποιά διαφορά σημασίας υπάρχει ανάμεσα στην εμπρόθετη αφαιρετική in bello στην πρόταση του κειμένου IV:In bello pericula audacia propulsabant και την απρόθετη αφαιρετική του κειμένου μας bello στην πρόταση :omnes gentes Hispaniae bello superavit.
4.Bρείτε τις απρόθετες πλάγιες πτώσεις του κειμένου που λειτουργούν επιρρηματικά και ορίστε τι ακριβώς δηλώνουν.
5.Βρείτε τους εμπροθέτους προσδιορισμούς του κειμένου ,ορίστε τι ακριβώς δηλώνουν και ποια ακριβώς λέξη του κειμένου προσδιορίζουν.
6.Να κλίνετε τις παρακάτω συνεκφορές:
Omnes gentes
Ferox bellum.
7.Nα εξετάσετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι συντακτικώς ορθές ή εσφαλμένες σημειώνοντας το γράμμα Σ(σωστό)ή Λ(Λάθος).

Σχεδιάγραμμα κλίσης όλων των επιθέτων γ΄κλίσης της Λατινικής γλώσσας.


Celer
celeris
Celere
Celeris
Celeris
Celeris
Celeri
Celeri
Celeri
Celerem
Celerem
Celere
Celer
Celeris
Celere
Celeri
Celeri
Celeri
Celeres
Celeres
Celeria
Celerium
Celerium
Celerium
Celeribus
Celeribus
Celeribus
Celeres
Celeres
Celeria
Celeres
Celeres
Celeria