Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση. Αρχαία Ελληνική Τραγωδία.


Τα κατά ποσόν μέρη της τραγωδίας.
Στη διάρθρωση της τραγωδίας ξεχωρίζουν τα τυπικά συστατικά  μέρη του έργου : τα κατά ποσόν μέρη της τραγωδίας :Σε άλλα από αυτά δεσπόζει το επικό και σε άλλα το λυρικό στοιχείο.
 Επικό στοιχείο: πρόλογος              λυρικό στοιχείο:  πάροδος
                              Επεισόδια                                            στάσιμα      
                              Έξοδος                                                  κομμοί
                                                                                             Μονωδίες/αμοιβαία μέλη

Τα κατά  ποιόν  μέρη της τραγωδίας.
Στην αισθητική  ανάλυση  μιάς τραγωδίας είναι καθιερωμένη μία άλλη διάκριση  όπου δεν μας ενδιαφέρει ολόκληρος ο διαχωρισμός του έργου σε επιμέρους τμήματα (όπως στην κατά ποσόν διαίρεση).Εδώ με ένα κριτήριο πιο ποιοτικό ανευρίσκουμε τα δομικά στοιχεία του έργου ,τα κατά ποιόν  μέρη της τραγωδίας,τα οποία και είναι:

1.ο μύθος:      ο θεματικός σκελετός του έργου,η υπόθεση(διακρίνεται μύθος απλούς και
                         Μύθος περιπλεγμένος,ανάλογα με το αν περιέχει αναγνωρίσεις,περιπέτειες
                        Κ.λ.π.
2.το ήθος:     ο χαρακτήρας των δραματικών προσώπων.Το ιδιαίτερο ποιόν συμπεριφοράς       που ο δραματουργός αποδίδει σε κάθε πρόσωπο.                 
3.η λέξις:        το κείμενο του δράματος με το ξεχωριστό του ύφος.Η ποιητική γραφή.
4.η διάνοια:  το  ιδεολογικό περιεχόμενο του έργου.Το μήνυμα στο σύνολό του αλλά και ο
                        Τρόπος σκέψης  και οι αντιλήψεις που εκφράζει το κάθε πρόσωπο.
5.η όψις:        το θεαματικό μέρος του δράματος.σκηνογραφία,ενδύματα,προσωπεία και
                         Γενικά η σκευή του κάθε ηθοποιού.Θεατρικός διάκοσμος.Ευρύτερα στην όψη
                        Ανήκει και η χορογραφία του δράματος.
6.το μέλος:   η μουσική επένδυση των  λυρικών μερών του δράματος.Μελωδία,τραγούδι,

                        Και οργανική συνοδεία (ενόργανη μουσική).    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου