Λατινικά Γ ΄Λυκείου,ασκήσεις μάθημα 40.
1.corpore infirm: Να κλιθεί το ουσιαστικό μαζί με το επίθετο  στο συγκριτικό βαθμό και στους δύο αριθμούς.

2.ire: Να γράψετε τα απαρέμφατα  όλων των χρόνων  και να κλίνετε τη μετοχή του ενεστώτα  στον ενικό και στον πληθυντικό αριθμό.


3.noluit: να γράψετε το ίδιο  πρόσωπο στην υποτακτική όλων των χρόνων  και να κλίνετε την προστακτική του ενεστώτα και του μέλλοντα.

4.audebat,instaret: Να κλίνετε  την υποτακτική του μέλλοντα  των ρημάτων στη φωνή  που σας δίνονται.

5.occupata urbe: Nα μετατρέψετε τη μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση.

6.interrogatus:  Να μετατρέψετε τη μετοχή σε  δευτερεύουσα   πρόταση.

7.cum  Sulla  ei instaret ,dixit :  Να μετατρέψετε  τη  δευτερεύουσα χρονική πρόταση σε μετοχική.


8.meminero  urbem Romam  et Italiam  a  Mario conservatam esse :Να μετατρέψετε την παθητική  σύνταξη   σε ενεργητική.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου