Λατινικά Β΄Λυκείου,μάθημα 10,ασκήσεις.....
Λατινικά Β΄Λυκείου.

Κείμενο 10.

Ασκήσεις.

1.Να εντοπίσετε τα ουδέτερα ουσιαστικά της γ΄κλίσης και να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις στον πληθυντικό αριθμό.\

2.mores,fine:Να γράψετε τη γενική του πληθυντικού των λέξεων:Να δικαιολογήσετε τη διαφορετική κατάληξη.

3.Οι παρακάτω ρηματικοί τύποι να μεταφερθούν στο β΄πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα:

Geret……………………………………………………………………………………………………….

Feres………………………………………………………………………………………………………..

Muniet…………………………………………………………………………………………………….

Erit…………………………………………………………………………………………………………

Appelabit…………………………………………………………………………………………………

Restituet…………………………………………………………………………………………………

Imponet…………………………………………………………………………………………………..

Transferet………………………………………………………………………………………………..

Nutriet……………………………………………………………………………………………………

4.Nα συμπληρωθούν τα κενά ώστε να χαρακτηρίζεται πλήρως η συντακτική λειτουργία των λέξεων ή των προτάσεων που δίνονται:

a.feroces:είναι…………………………………..προσδ.στο……………………………………

b.tu:είναι…………………………………..στο……………………………………………………….

c.lupa:είναι…………………………………….στο………………………………………………….

d.de nomine: είναι εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει:………………..

e.belli: είναι……………………………………………….στο………………………………………

5.Να διορθώσετε τα συντακτικά λάθη που υπάρχουν στις παρακάτω προτάσεις και να δικαιολογήσετε τις διορθώσεις σας.

a.Venus Aenean ad caelo feret.

b.Aeneas populos feroces mores imponet.

c.Romulus Romanos de suo nomen appelabit.

d.Ille bellum ab Lavinium in Alba Longa transferet.

e.Caesarem Augustum post multis annis illa in caelum accipiet.


B.Δ.Μακρυπούλιας,φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου