Aρχαία Ελληνικά από μετάφραση. Περικλέους Επιτάφιος,κεφ΄39. Φύλλο εργασίας.

Α. καὶ οὐκ ἔστιν ὅτεξενηλασίαις: Ο ρήτορας  αναφέρεται στη Σπάρτη.Το πλεονέκτημα της Αθήνας είναι πνευματικό. Μέσα από τη φιλοσοφία και τη δημοκρατική πνευματική κατά βάση ισότητα των πολιτών οι Αθηναίοι γνωρίζουν ποιοι είναι και δεν φοβούνται την αλλοίωση μέσα από τη συναναστροφή τους με τους Άλλους.

Β. Πέντε σημεία σύγκρισης στο κείμενο:
1.Ξενηλασία
2.Το εκπαιδευτικό σύστημα, στην Αθήνα γίγνεται με βάση την πνευματική και αξιολογική απόλαυση, ενώ στη Σπάρτη γίγνεται με βάση τους πόνους και την προσωπική βιωματική καταπόνηση.
3. ἀνειμένως διαιτώμενοι :Οι Αθηναίοι μέσα από την πνευματική και πραγματική τους ανάπτυξη έχουν μία ευτυχισμένη καθημερινότητα, ζούν με βάση το νού τον οποίο εκ του Αγαθού κληρονόμησαν από τη φιλοσοφία. Άρα είναι ευτυχισμένοι σε αντίθεση με τους Σπαρτιάτες οι οποίοι βιώνουν το άγχος της διατήρησης και συντήρησης της δύναμής των.
4.Στρατιωτική επάρκεια
5.Οι Αθηναίοι μέσα από τη ραθυμία είναι ευτυχισμένοι(μέσα από την ευτυχισμένη ψυχή η οποία γίνεται ευτυχισμένη διότι φιλοξενεί τα προστάγματα του νοός και οδηγεί στην  σωστή χρήση του σώματος( σε αντίθεση με τους Άλλους οι οποίοι εξαναγκάζονται να ακολουθούν τους νόμους προκειμένου μέσα από την εξωτερική πειθαρχία να  είναι δήθεν ευτυχισμένοι. Η εσωτερικότητα της Αθηναϊκής ευτυχίας κρίνεται ως κλασσική και αιώνια.

Γ.Προσέχω τα ζευγάρια αντιθέσεων του κειμένου:


1,τήν τε γὰρπόλιν κοινὴν παρέχομεν,                                 ού παρέχουσι την  πόλιν κοινήν.
2.   καὶ οὐκ ἔστιν ὅτεξενηλασίαις ἀπείργομέν                    ἔστιν ὅτε ξενηλασίαις 
 τινα     
3.       πιστεύοντες   τῷ ἀφ᾿ ἡμῶν αὐτῶν ἐς τὰ                     πιστεύοντες ταις παρασκευαις
ἔργα εὐψύχῳ·                                                                               και ταις απάταις.
4. ἀνειμένως διαιτώμενοι οὐδὲν ἧσσον ἐπὶ τοὺς                ἐπιπόνῳ ἀσκήσει εὐθὺς νέοι             
 ἰσοπαλεῖς κινδύνους χωροῦμεν                                              ὄντες τὸ ἀνδρεῖον μετέρχονται.
5. τήν τε τῶν πέλας αὐτοὶ ἐπελθόντες                               οὔτε  καθ᾿ ἑαυτούς, μεθ᾿ ἁπάντων  
κρατοῦμεν.                                                                                     στρατεύουσι,
6.  ἁθρόᾳ τε τῇ δυνάμει ἡμῶν….. ἐπὶ πολλὰ                   (δεν είχαν φροντίσει για το ναυτιό
 ἡμῶν αὐτῶν ἐπίπεμψιν·                                                      τους  όπως οι Αθηναίοι).
7. ῥᾳθυμίᾳ μᾶλλον ἢ τρόπων ἀνδρείας                             πόνων μελέτῃ καὶ  μετὰ νόμων τὸ
 ἐθέλομεν κινδυνεύειν                                                          πλέον  ἐθέλουσιν κινδυνεύειν,
8. περιγίγνεται ἡμῖν … φαίνεσθαι                                   προκάμνουσιν  τοῖς  μέλλουσιν
                                                                                                   ἀλγεινοῖς .
Ασκήσεις.
1.Να σχολιάσετε την ἀνειμένην  δίαιταν των Αθηναίων, ως ιδανικό αγώνων και θυσιών υπέρ της Πατρίδος.
2.Ποιό εκφραστικό μέσο κυριαρχεί στο κεφ.39 του Επιταφίου.
3.Να αντιστοιχίσετε τις δύο παρακάτω στήλες:
1. τεκμηριον                                                             α.διαφορά
2. οὐ χαλεπῶς                                                β.εύκολα
3. ἐνέτυχε                                                      γ.να μην κουραζόμαστε από πρίν
4. αὐχοῦσιν                                                    δ.απόδειξη
5. τοῖς τε μέλλουσιν ἀλγεινοῖς                        ε.αντιμετώπισε
6.μη προκάμνειν                                                      στ. τις συμφορές που πρόκειται να έλθουν
                                                                                     Ζ. καυχώνται
                                                                                     Η.όχι καλά.

4.διαφέρομεν, ἰδὼν,  ἀπεῶσθαι: Να γράψετε για τον κάθε ένα από τους παραπάνω ρηματικούς τύπους δύο ομόρριζα στη νέα Ελληνική.Βασίλειος Μακρυπούλιας, φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου