Γραπτό Διαγώνισμα Μαΐου-Ιουνίου,Nεοελληνική Γλώσσα Β΄Γυμνασίου.


Σχολικό κείμενο 10,ενότητα 5η.
Τίτλος: «Ποια επαγγέλματα έχουν μέλλον».
Κείμενο:
Στα πρώτα 50 χρόνια του 21ου αι.πάνω από το 60% του ενεργού οικονομικού πληθυσμού θα εργάζεται στις υπηρεσίες με άμεση ή έμμεση σχέση με την πληροφορική.Παραδοσιακοί κλάδοι π.χ όπως η κλωστοϋφαντουργία θα συρρικνωθούν μέχρι πλήρους εξαφάνισης. Ειδικοτητες γραφείου  και του τομέα των  υπηρεσιών,όπως ενδεικτικά οι τραπεζικοί υπάλληλοι, οι εμποροϋπάλληλοι,οι ασφαλιστές, θα συρρικνωθούν ή θα μετεξελιχθούν, ως προς το περιεχόμενο εργασίας.
Ορισμένα επαγγέλματα που εμπεριέχουν το στοιχείο της γνώσης της ανανέωσης και της ευρηματικότητας, όπως οι σχεδιαστές ενδυμάτων μόδας, κοσμημάτων, αυτοκινήτων, σκαφών,οι διακοσμητές χώρων, οι ασθητικοί, οι φυσιοθεραπευτές, οι κοινωνικοί λειτουργοί,οι βοηθοί ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες κ.λ.π θα εμφανίζουν βιώσιμες προοπτικές στην αγορά εργασίας του μέλλοντος.
Ο τουρισμός αποτελεί ένα σημαντικό πυρήνα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ελλάδα.
Τα τεχνολογικά, τα οικονομικά, τα κατασκευαστικά τα ψυχαγωγικά, τα αθλητικά, τα επισιτιστικά, τα παραϊατρικά επαγγέλματα, όπως και οι υπηρεσίες πρόνοιας,του ποιοτικού και περιβαλλοντικού ελέγχου,αλλά και τα επαγγέλματα μεταφορών, εμφανίζουν επίσης σχετικά θετικές προοπτικές.
Ευοίωνο προβλέπεται το μέλλον για το προσωπικό ασφαλείας τους οικιακούς βοηθούς αλλά και τους λίγους αναγκαίους χειρώνακτες εργάτες που κατά κανόνα θα ασκείται ως επάγγελμα από οικονομικούς μετανάστες, ή άτομα με περιορισμένη μόρφωση.

Οι εξειδικευμένοι τεχνίτες της κατηγορίας του ηλεκτρολόγου του ηλεκτρονικού του υδραυλικού,του ψυκτικού,του ξυλουργού,αλλά και ορισμένων παραδοσιακών ειδικοτήτων,όπως του αγγειοπλάστη,του παραδοσιακού κτίστη κ.λ.π εμφανίζουν επίσης παρόμοιες θετικές προοπτικές.Παρόμοια δεδομένα ισχύουν και για το μεγαλύτερο μέρος των βοηθητικών ειδικοτήτων στις κατασκευές.
Ερωτήσεις:
1.Γιατί πιστεύετε ότι τα επαγγέλματα που έχουν σχέση με την  πληροφορική θα απασχολήσουν τον περισσότερο ενεργό οικονομικό πληθυσμό στο μέλλον;
Μον.6.
2.α)Οι εξειδικευμένοι τεχνίτες….στις κατασκευές: Με ποιο τρόπο αναπτύσσεται η παραπάνω παράγραφος.
Μον.2.
Β)Ποιο είδος σύνταξης υπάρχει στην παρακάτω πρόταση: « Οι εξειδικευμένοι τεχνίτες της κατηγορίας του ηλεκτρολόγου του ηλεκτρονικού του υδραυλικού,του ψυκτικού,του ξυλουργού».
Μον.2.
3.Συζητώντας με τους γονείς σας, τους αναλύετε τις θέσεις σας για το επάγγελμα που θα θέλατε να ακολουθήσετε.Ποιό θα μπορούσε να είναι αυτό και με ποια κριτήρια θα το επιλέγατε;(200-300 λέξεις).
Μον.10.

Βασίλειος Μακρυπούλιας, φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου