Προαγωγικό διαγώνισμα μηνός Μαίου & Ιουνίου στο μάθημα της Νεοελληνικής γλώσσης.B΄Γυμνασίου.


Α΄Κείμενο:  
Οι νέες τεχνολογίες θα αλλάξουν την εκπαίδευση.
Ακόμη και οι πιο παραδοσιακοί παιδαγωγοί έχουν  αντιληφθεί πλέον ότι η τεχνολογία παρέχει στην  εκπαίδευση πρωτόγνωρες δυνατότητες και την ωθεί προς ενδιαφέρουσες αλλαγές. Για παράδειγμα μας επιτρέπει να διερευνούμε υποθετικά ερωτήματα ,να προσομοιώνουμε καταστάσεις και φαινόμενα ,να κάνουμε ορατά πράγματα που  διαφορετικά θα έμεναν αόρατα και να κατανοούμε με σαφήνεια αφηρημένες έννοιες.Αυτή βεβαίως η παραδοχή δεν έγινε από την μία ημέρα στην άλλη.
Ο πρώτος στόχος που θέτει η κοινωνία του 21ου αι.για την αλλαγή του σχολείου είναι η εκπαίδευση να αρχίζει με βάση τις ανάγκες του μαθητή.Αντί δηλαδή το παιδί να προσαρμόζεται σε ένα πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει το πρόγραμμα αυτό να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παιδιού.Οι πολυπληθείς τάξεις παιδιών με το ενιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα και σύστημα βαθμολόγησης κρίνονται πλέον  ανεπαρκείς και ζητούνται αλλαγές που θα  επιτρέψουν την κάλυψη των αναγκών του κάθε παιδιού τώρα και στο μέλλον.

Ασκήσεις επαναληπτικές λατινικών,Γ΄Λυκείου.


1.  Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις λέξεις:
praedonum                               κλητική ενικού
praesidium                              κλητική ενικού
domesticōrum                       ονομαστική ενικού
tecto                                       αιτιατική πληθυντικού
voce                                        ονομαστική ενικού
virtūtem                                  αφαιρετική ενικού
fores                                       ονομαστική ενικού
postes                                    γενική πληθυντικού
 homines                                αφαιρετική ενικού
deis                                         κλητική ενικού

2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις λέξεις:
 esset                                     γ  πληθυντικό προστακτικής  μέλλοντα
venērunt                                β πληθυντικό υποτακτικήςμέλλοντα
captum                                   β ενικό οριστικής ενεστώτα παθητικής φωνής
animadvertērunt                  απαρέμφατο παρακειμένου
nuntiavērunt                        γ ενικό υποτακτικής ενεστώτα
admirātum                             απαρέμφατο μέλλοντα
rettulērunt                           β ενικό οριστικής ενεστώτα παθητικής φωνής
reserāri                                β ενικό προστακτικής ενεστώτα
intromitti                              γ πληθυντ. υποτακτ. υπερσυντελίκου

Νεοελληνική γλώσσα Β΄Γυμνασίου.


Ανάπτυξη θέματος έκθεσης: «παρακολουθήσατε την ομιλία ενός εκπροσώπου  μιάς θεραπευτικής κοινότητος  σε εκδήλωση του δήμου της περιοχής  σας.Στο μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του αναφέρθηκε στις δυσκολίες επανένταξης στην κοινωνία που αντιμετωπίζουν νέα άτομα πρώην  χρήστες  που έχουν αποθεραπευθεί.Ενημερώστε στη συνέχεια την τάξη  σας  για την ομιλία αυτή και παρουσιάστε τα βασικά επιχειρήματα του ομιλητή».
Αγαπητοί μου συμμαθητές.
Ο Ιησούς είχε πεί ίσως την πιο περίφημη κουβέντα συγχώρεσης.Ο πρώτος αναμάρτητος το λίθο βαλέτω.Επίσης η αρχαία Ελληνική φιλοσοφία είχε συζητήσει την αδυναμία του ανθρώπου  και τη ροπή του προς το σφάλλειν. Ανθρώπινο το σφάλλειν.Στη νέα εποχή πολλές  είναι οι φράσεις  που βγαίνουν από το στόμα των απλών ανθρώπων προκειμένου να τονίσουν τη ροπή του ανθρώπου προς το λάθος και το ανεπίτρεπτο. «Άνθρωποι είμαστε λάθος κάνουμε».
Η ροπή πρός τις ναρκωτικές ουσίες σε κάθε περίπτωση αποτελεί ένα τεράστιο λάθος.Ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη από ανόητα υπ0οκατάστα προκειμένου να νοιώσει και να γίνει ευτυχισμένος.Μπορεί να ξεφύγει μέσα από τα χόμπυ του,από τα ενδιαφέροντά του,από όλα όσα δύναται ο ανθρώπινος νους να πράξει.

Ιστορία Γ΄Γυμνασίου. Ενότητα 29: οι βαλκανικοί πόλεμοι.(1912-1913).


Αίτια:

1.Ο πλήρης σκοπός των νεοτούρκων είναι ο εκτουρκισμός του οθωμανικού κράτους.
2.Άρα άρχισαν οι διώξεις σε βάρος των αλλοεθνών  πληθυσμών της οθωμανικής αυτοκρατορίας.
3.Αναζωπυρώθηκαν τα εθνικά αισθήματα των γειτονικών βαλκανικών λαών (Έλληνες,Βούλγαροι,Σέρβοι).

Ασκήσεις.

1.Αντιστοιχίστε τα δεδομένα των παρακάτω πινάκων:

Νεότουρκοι
Διάδοχος Κωνσταντίνος
Αναζωπυρώθηκαν
Σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Βενιζέλος
Βαλκάνιοι σύμμαχοι
Απαίτησαν σεβασμό από το σουλτάνο
Πολιτική κατευναστική
Απροθυμία σουλτάνου
Εθνικά αισθήματα
Αρχιστράτηγος
Εκτουρκισμός

2.Σημείωσε δίπλα από τις παρακάτω προτάσεις  το χαρακτηρισμό Σωστό(Σ) ή Λάθος (Λ).

Α.Ο Βενιζέλος δεν ακολουθούσε πολιτική κατευναστική.

Β.Η ένοπλη σύρραξη ξεκίνησε όταν οι βαλκάνιοι σύμμαχοι απαίτησαν από το σουλτάνο να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Γ.Η προθυμία του σουλτάνου να συζητήσει τέτοια ζητήματα στάθηκε η αφορμή του πολέμου.

3.Να σχολιάσεις τις παρακάτω εικόνες.

Ανακαλύπτοντας τους τρόπους πειθούς.Έκφραση-Έκθεση Γ΄Λυκείου.

Πάταξη της αρχαιοκαπηλίας.
Ελληνικές και ιταλικές αρχαιότητες θα επαναπατρισθούν τη Δευτέρα, με αφορμή την επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα του ιταλού υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, Ντάριο Φραντζεσκίνι.
Ερώτηση: Στην ζωγραφισμένη παράγραφο να σημειώσετε το συλλογισμό και να τον αξιολογήσετε:
Απάντηση: Λείπουν οι δύο πρώτες προτάσεις του συλλογισμού,τις οποίες και θα πρέπει να σημειώσω:Συγκεκριμένα:
1η πρόταση: Οι αρχαιότητες ως έργα τέχνης θα πρέπει να εκτίθενται στις χώρες όπου κατασκευάσθηκαν.
2η πρόταση: Ανακαλύφθηκαν τέτοιες αρχαιότητες.
3η πρόταση: Άρα αυτές θα επαναπατρισθούν τη Δευτέρα έπειτα από συμφωνία της ελληνικής και ιταλικής κυβέρνησης.
Ο συλλογισμός κρίνεται ως παραγωγικός(διότι προχωρεί από μία γενική ιδέα πρός μία συγκεκριμένη διαπίστωση.Είναι έγκυρος(από τις προκείμενές του μπορώ να προχωρήσω στη διατύπωση όλων των προκειμένων)είναι αληθής(διότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα)άρα λογικά ορθός.

Επαναληπτικές ασκήσεις λατινικών.


1.«tu hominem investiga»: να επαναδιατυπώσετε την πρόταση, ώστε να εκφράζεται απαγόρευση και με τους δύο τρόπους.

2.«Quas ego, cupidus bene gerendi et administrandi rem publicam, semper mihi proponebam»: να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο με εξάρτηση από τη φράση «Cicero dicit».

3.Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:
laudare : το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο του ενεστώτα της υποτακτικής στην ίδια φωνή vidit : το απαρέμφατο του μέλλοντα στην παθητική φωνή vixit : την αφαιρετική του σουπίνου
obiecerunt : το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο του παρατατικού της υποτακτικής στην ίδια φωνή
constituta est : το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο του ενεστώτα της οριστικής στην ίδια φωνή interficiendo : το δεύτερο ενικό πρόσωπο του ενεστώτα της προστακτικής στην ενεργητική φωνή
cognovisset : το τρίτο ενικό πρόσωπο του μέλλοντα της υποτακτικής στην ίδια φωνή (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο)
habemus : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα στην ίδια φωνή
cavete : το σουπίνο και στους δύο τύπους
tutamini : τις μετοχές όλων των χρόνων στην αιτιατική ενικού του αρσενικού γένους
nolite : το β΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού deponite : το γ΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου στην ίδια φωνή

Λατινικά Γ΄ Λυκείου: Οι χρήσεις των πτώσεωνΓενική

Η γενική πτώση ενός ουσιαστικού δηλώνει, όπως και στα ελληνικά, τη σχέση του α) με άλλο ουσιαστικό (ή άλλη λέξη που ισοδυναμεί με ουσιαστικό) β) με ρήμα γ) με επίθετο ή επίρρημα (ή άλλη λέξη που ισοδυναμεί με επίθετο ή επίρρημα).

Η γενική με ουσιαστικά περιλαμβάνει διάφορα είδη:

α) Υποκειμενική ή Αντικειμενική π.χ. cruciatus corporis (τα βάσανα του σώματος) = γενική αντικειμενική / finem stipendiorum (το τέλος της θητείας) = γενική υποκειμενική

β) Επεξηγηματική π.χ. Asiae nomen (το όνομα Ασία) / pericula mortis (οι θανάσιμοι κίνδυνοι)

γ) Κτητική π.χ. postes ianuae (παραστάδες της πόρτας)

δ) της Ιδιότητας π.χ. cerva alba eximiae pulchritudinis (ένα άσπρο ελάφι εξαιρετικής ομορφιάς)

ε) Διαιρετική π.χ. pars exercitus (μέρος του στρατού) / praesidium domesticorum (φρουρά από οικιακούς δούλους) [Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η γενική μπορεί να χαρακτηριστεί και ως του Περιεχομένου]

Η γενική με ρήματα:

Γερουνδιακό – Παθητική Περιφραστική Συζυγία – Μετατροπή σε σύνταξη debeo + απαρέμφατοΤο γερουνδιακό είναι ρηματικό επίθετο με παθητική σημασία. Σχηματίζεται από το ενεστωτικό θέμα με την προσθήκη των καταλήξεων: ndusndandum και κλίνεται όπως τα δευτερόκλιτα επίθετα. Αντιστοιχεί στα ρηματικά επίθετα της ελληνικής σε –τέος.
Το γερουνδιακό, όπως και κάθε επίθετο χρησιμεύει:
  1. Ως επιθετικός προσδιορισμός
  2. Ως κατηγορούμενο, όπου μαζί με το sum σχηματίζει τη λεγόμενη παθητική περιφραστική συζυγία (μεταφράζουμε με το «πρέπει να»). Σ’ αυτή την περίπτωση γίνεται χρήση δύο συντάξεων:
α) Προσωπική σύνταξη, όταν το γερουνδιακό ανήκει σε ρήμα ενεργητικό μεταβατικό που συντάσσεται με αιτιατική. Το γερουνδιακό συμφωνεί με το υποκείμενο του sum στο γένος, στον αριθμό και στην πτώση.

Λατινικά Γ΄ Λυκείου: Μετατροπή δευτερεύουσας πρότασης σε μετοχή

David Talley [Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών 2015-2016]

Οι δευτερεύουσες προτάσεις μπορούν να τραπούν στο αντίστοιχο είδος μετοχής (όπου υπάρχει αντιστοιχία). Κατά τη διαδικασία της μετατροπής λαμβάνουμε υπόψη τα ακόλουθα:
  • Προσέχουμε ποιο είναι το υποκείμενο του ρήματος της δευτερεύουσας που θα τρέψουμε σε μετοχή. Αν το υποκείμενό του ταυτίζεται με το υποκείμενο ή το αντικείμενο του ρήματος της κύριας πρότασης, τότε η μετοχή που θα προκύψει θα είναι συνημμένη (σε πτώση ονομαστική, αν είναι συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος, στην πτώση του αντικειμένου, αν είναι συνημμένη σε αυτό).
  • Αν το υποκείμενο του ρήματος της δευτερεύουσας δεν έχει σχέση με το υποκείμενο ή το αντικείμενο του ρήματος της κύριας, τότε η μετοχή θα είναι απόλυτη και θα τεθεί σε πτώση αφαιρετική.
  • Προσέχουμε επίσης το χρόνο του ρήματος της δευτερεύουσας πρότασης. Αν βρίσκεται σε χρόνο Ενεστώτα ή Παρατατικό (σύγχρονο), τότε τρέπεται σε μετοχή Ενεστώτα. Αν βρίσκεται σε χρόνο Παρακείμενο ή Υπερσυντέλικο (προτερόχρονο), τότε τρέπεται σε μετοχή Παρακειμένου [παθητικής φωνής, καθώς δεν υπάρχει μετοχή Παρακειμένου ενεργητικής φωνής]. Αν βρίσκεται σε χρόνο Μέλλοντα (υστερόχρονο), τότε τρέπεται σε μετοχή Μέλλοντα.

Λατινικά Γ΄ Λυκείου: Απόλυτη αφαιρετική (ablativus absolutus)[Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών 2015-2016]

Όταν το υποκείμενο της μετοχής δεν έχει καμία σχέση με το υποκείμενο ή το αντικείμενο του ρήματος, τότε η μετοχή και το υποκείμενό της τίθενται σε πτώση αφαιρετική που ονομάζεται απόλυτη αφαιρετική.
Η μετοχή διατηρεί και στην περίπτωση αυτή την επιρρηματική της χρήση (χρονική, αιτιολογική κτλ.).

Υπάρχουν τρία είδη απόλυτης αφαιρετικής:

Λατινικά Γ Λυκείου: ΑπαγόρευσηΗ απαγόρευση στα λατινικά εκφράζεται με τους εξής δύο τρόπους:

α) nolinolite + Απαρέμφατο Ενεστώτα (οι τύποι αυτοί αποτελούν την Προστακτική του nolo = δε θέλω) [noliενικό πρόσωπο, nolite: Β πληθυντικό πρόσωπο]

β) ne + Υποτακτική του Παρακειμένου (αντί του ne χρησιμοποιούνται διάφορες αρνητικές λέξεις, όπως nemonumquam κτλ.)

Κείμενο 25

  • Opibus urbis nolite confidere [εννοούμενο Υποκείμενο vos = εσείς] (Στις δυνάμεις της πόλης μην έχετε εμπιστοσύνη) [nolite + Απαρέμφατο Ενεστώτα]

Opibus urbis ne confisi sitis [ne + Υποτακτική Παρακειμένου του ημιαποθετικού confido – confisus sum – confisum – confidere]

Λατινικά Γ΄ Λυκείου: Απόλυτη αφαιρετική (ablativus absolutus)[Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών 2015-2016]

Όταν το υποκείμενο της μετοχής δεν έχει καμία σχέση με το υποκείμενο ή το αντικείμενο του ρήματος, τότε η μετοχή και το υποκείμενό της τίθενται σε πτώση αφαιρετική που ονομάζεται απόλυτη αφαιρετική.
Η μετοχή διατηρεί και στην περίπτωση αυτή την επιρρηματική της χρήση (χρονική, αιτιολογική κτλ.).

Υπάρχουν τρία είδη απόλυτης αφαιρετικής:

α) Η κανονική ή γνήσια αφαιρετική απόλυτη, το υποκείμενο της οποίας δεν έχει καμία συντακτική ή νοηματική σχέση με τους όρους της πρότασης. Η γνήσια αφαιρετική απόλυτη μετοχή μπορεί να είναι οποιουδήποτε χρόνου ενεργητικής (Ενεστώτα – Μέλλοντα) ή παθητικής φωνής (Παρακειμένου).
Στα κείμενα της ύλης συναντάμε δύο γνήσιες αφαιρετικές απόλυτες.

Κείμενο 45
Curat et providet neintercepta epistulanostra consilia ab hostibus cognoscantur (Φροντίζει και προνοεί να μη μαθευτούν τα σχέδιά μας από τους εχθρούς, αν η επιστολή πέσει στα χέρια τους)
intercepta epistulaΥποθετική Μετοχή, Γνήσια Αφαιρετική ΑπόλυτηΠαρακειμένου, που σχηματίζει εξαρτημένο υποθετικό λόγο.
intercepta epistula – ne ... cognoscantur (Βουλητική Πρόταση)

Υποθετικοί Λόγοι (Λατινικά Γ΄ Λυκείου)[Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών 2015-2016]

Στα λατινικά υπάρχουν τρία είδη υποθετικών λόγων:

1ο είδος: Υπόθεση: si (nisi) + Οριστική οποιουδήποτε χρόνου – Απόδοση: Οποιαδήποτε έγκλιση = Ανοικτή υπόθεση, χωρίς δηλαδή να δηλώνεται η αλήθεια της.
Ειδικότερα στο 1ο είδος, μπορούμε να διακρίνουμε τον υποθετικό λόγο ανάλογα με τη χρονική του βαθμίδα, έτσι έχουμε:
Ανοικτή υπόθεση στο παρόνsi (nisi) + Οριστ. Ενεστώτα – Οριστ. Ενεστώτα
Ανοικτή υπόθεση στο παρελθόνsi (nisi) + Οριστ. Παρακειμένου ή Παρατατικού – Οριστ. Παρακειμένου ή Παρατατικού
Ανοικτή υπόθεση στο μέλλονsi (nisi) + Οριστ. Μέλλοντα – Οριστ. Μέλλοντα

2ο είδος: Υπόθεση: si (nisi) + Υποτακτική ιστορικού χρόνου – Απόδοση: Υποτακτική ιστορικού χρόνου = Μη πραγματικό (ή απραγματοποίητο)
Ειδικότερα:
α) si (nisi) + Υποτ. Παρατατικού – Υποτ. Παρατατικού = Υπόθεση αντίθετη προς την πραγματικότητα στο παρόν
β) si (nisi) + Υποτ. Υπερσυντελίκου – Υποτ. Υπερσυντελίκου = Υπόθεση αντίθετη προς την πραγματικότητα στο παρελθόν