Λατινικά Γ΄Λυκείου. Επαναληπτικές ασκήσεις.


1.Να εξηγήσεις την ακολουθία χρόνων στις παρακάτω προτάσεις.

a.Caesar ex captivis cognoscit quae apud Ciceronem gerantur.
(τι αλλαγές θα συμβούν εάν στην κύρια πρόταση το ρήμα γίνει: cognoscebat).

b.Nescio enim quis posit diligere eum.
(τι αλλαγές θα συμβούν εάν στην κύρια πρόταση έχουμε : nesciveram

2.Να αναφέρεις το είδος και το τι εκφράζει ο παρακάτω υποθετικός λόγος.
Εrgo nisi peperissem ,Roma non oppugnaretur.
Nα μετατρέψετε τον παραπάνω υποθετικό λόγο σε α΄είδος και γ΄είδος.

Αξιολόγηση στα Λατινικά Γ΄Λυκείου στις μεταφράσεις των κειμένων.


1.Να μεταφράσετε τις παρακάτω προτάσεις.
a.Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur quo facilius divitias contemnere posset.
b.Nam cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent ,ut eo uteretur ,vultum risu solvit et protinus dixit.
c.Caecilia uxor Metelli dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis ipsa fecit omen.

2.Nα αντιστοιχίσετε τις παρακάτω στήλες.
1.quodam sacello Α.Πέθανε η Καικιλία.
2.cum sororis filia Β.η ίδια η πραγματικότητα το επιβεβαίωσε.
3.aliqua vox congruens Γ.Παντρεύτηκε.
4.mea sede cedo Δ.κάποια φωνή ανταποκρινομένη.
5.Nam mortua est Caecilia. Ε.σου παραχωρώ τη θέση μου.
6.in matrimonium duxit. Στ.κάποιος ναϊσκος.
7.res ipsa confirmavit. Ζ.με την κόρη της αδελφής της.
3.Να μεταφράσεις στα λατινικά τις παρακάτω προτάσεις.

Ιστορία Γ΄Γυμνασίου. Σχέδιο μαθήματος,ενότητα 27,το κίνημα στο Γουδί(1909).


ΑΙΤΙΑ:
1.Κατά την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνος η Ελλάδα αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα.
2.Η κρίση εντάθηκε στις απαρχές  του 20ου αι.καθώς ο διεθνής  οικονομικός  έλεγχος και η διεθνής ύφεση καθιστούσε δύσκολη τη διάθεση των αγροτικών προϊόντων.
3.Η πολιτική ηγεσία δεν μπορούσε να διαχειρισθεί αποτελεσματικά τις ελληνικές ανάγκες και διεκδικήσεις.
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ:
Επικρατούσε πολιτική αστάθεια καθώς κυβερνήσεις σύντομης θητείας διαδέχονταν η μία την άλλη.
Ορισμός του Στρατιωτικού συνδέσμου:
Τον Μάϊο του 1909 ιδρύθηκε ο στρατιωτικός σύνδεσμος μία οργάνωση κατωτέρων αξιωματικών που είχαν ως κοινά σημεία τη δυσφορία για τη βασιλική οικογένεια η οποία προωθούσε τους ευνοούμενούς της στο στράτευμα,κρατούσε τις ενοπλες δυνάμεις σε πολύ άσχημη κατάσταση.
Η πορεία του στρατιωτικού συνδέσμου:

Λατινικά Γ΄Λυκείου.Μάθημα Ι.

O Eξόριστος ποιητής.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:
Ο Οβίδιος ο ποιητής είναι εξόριστος στην ποντιακή γή.Γράφει συχνά επιστολές στη Ρώμη.Οι επιστολές είναι γεμάτες παράπονα.Επιθυμεί τη Ρώμη και κλαίει για την κακή τύχη.Διηγείται για τους βαρβάρους κατοίκους και την παγωμένη γή.Οι έγνοιες και οι δυστυχίες βασανίζουν τον ποιητή.Μάχεται ενάντια στην αδικία με τις επιστολές.Η μούσα είναι η μοναδική φίλη του ποιητή.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ:
exulo-exulavi-exulatum-exulare

Oι αντωνυμίες της λατινικής γλώσσας

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ

Προσωπικές
Κτητικές
Δεικτικές
Οριστικές
Αναφορικές
Ερωτηματικές
Αόριστες


Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ αντωνυμίες είναι η ego (= εγώ), tu (= εσύ), sui (γενική πτώση = του εαυτού του).
Singularis
Pluralis

Nom.
ego
tu
-
nos
vos
-
Gen.
mei
tui
sui
nostri nostrum
vestri/vestrum
sui
Dat.
mini
tibi
sibi
nobis
vobis
sibi
Ace.
me
te
se
nos
vos
se
Voc
-
-
-
-
-
-
Abl.
a me
ate
a se
a nobis
a vobis
a se
>· Παρατηρήσεις
1.    Η ονομαστική της προσωπικής αντωνυμίας του γ' προσώπου που λείπει αναπληρώνε­ται με την ονομαστική μιας από τις δεικτικές (επαναληπτικές ή οριστικές) αντωνυμίες hieilleis, όποια είναι κάθε φορά η πιο κατάλληλη στο λόγο.
2.    Οι τύποι των προσωπικών αντωνυμιών μπορεί να ενισχύονται για έμφαση ή αντιδια­στολή με το πρόσφυμα -metegometnosmettemetsemet κτλ. Ο τύπος tu ενισχύεται με το πρόσφυμα -tetute. Τέλος οι τύποι me,tese ενισχύονται με αναδιπλασιασμό: memetetesese.

Ιστορία Γ΄Γυμνασίου. Φύλλο εργασίας ενότητος 23.


Η Ελληνική οικονομία και κοινωνία κατά τον 19ο αιώνα.
Παράγοντες επηρεασμού της οικονομικής και κοινωνικής αναπτύξεως:
1.Η έκταση: Η Ελλάδα μεγάλωσε μετά τις προσθήκες των Επτανήσων(1864) και της θεσσαλίας(1881).
2.Ο πληθυσμός: Η Ελλάδα του 1830 αριθμούσε περίπου 750.000 κατοίκους,αλλά πολύ περισσότεροι Έλληνες ζούσαν εκτός συνόρων διότι ήταν δύσκολη και επικίνδυνη αλλά και ριψοκίνδυνη-λόγω της φτώχειας και της υποανάπτυξης –η μετεγκατάστασή τους.
3.Ο αγροτικός τομέας δέσποζε στην ελληνική οικονομία:Μεγάλο τμήμα των καλλιεργησίων εκτάσεων αποτελούσαν οι εθνικές γαίες.Το ελληνικό κράτος δεν τόλμησε  να μοιράσει δωρεάν τις εθνικές γαίες,κάτι που θα ανέπτυσσε τη χώρα και θα οδηγούσε στην ευημερία του αγροτικού και γεωργικού κόσμου που αποτελούσε την πλειοψηφία.
Ποιος μοίρασε τις εθνικές γαίες;Ο πρωθυπουργός Αλέξανδρος Κουμουνδούρος το 1871 διένειμε όσες εθνικές γαίες είχαν απομείνει.
Το πρόβλημα των τσιφλικίων:Τσιφλίκια ονομάζονται τα μεγάλα κτήματα που τα πήραν οι τούρκοι γαιοκτήμονες και καλλιεργούνταν από κολίγους(ακτήμονες Έλληνες αγρότες).Λόγω συνθηκών και κεντρικών πολιτικών επιλογών δυστυχώς δεν διαμοιράσθηκαν σε φτωχούς Έλληνες ακτήμονες αλλά περιήλθαν σε Έλληνες κεφαλαιούχους.
Διαπίστωση: Η Ελληνική  γεωργία βασιζόταν στο μικρό αγροτικό κλήρο.

Λατινικά Γ΄Λυκείου, Επαναληπτικές ασκήσεις.


1.Nα μεταφέρετε στον πληθυντικό τις παρακάτω προτάσεις:
Poeta sum
Terram gelidam non desidero
Incola terrae est.
Cura et miseria poetam excruciant .
Epistula contra injuriam repugnas
Musa amica poeta est.
2.Nα μεταφέρετε τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων σε όλους τους άλλους χρόνους.
Ovidius poeta in terra pontica exulat.
Episrulas Romam scriptitat.
Romam desiserat et fortunam adversam deplorat.
Narrat de incolis barbaris et de terra gelida .
3.Nα μετατρέψετε την πρόταση με τα μαύρα γράμματα σε αναφορική και να τη συνδέσετε με την άλλη πρόταση αφού κάνετε τις αναγκαίες μεταβολές.

Έκφραση-Έκθεση Γ΄Λυκείου. Θέμα προς ανάλυση: «Λόγοι αποτυχίας των προσπαθειών για την επίλυση του οικολογικού προβλήματος.


Γιατί λοιπόν παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται τα τελευταία χρόνια το οικολογικό πρόβλημα έχει φθάσει σχεδόν σε οριακό σήμείο;Όταν για πρώτη φορά τέθηκε το πρόβλημα στην περίφημη έκθεση της λέσχης της Ρώμης που δημοσιεύθηκε το 1972 προκαλώντας μεγάλη αίσθηση στην κοινή γνώμη ,οι διαστάσεις της οικολογικής κρίσης είχαν σχετικά τοπικό χαρακτήρα και γι αυτό ήταν έντονος ο πειρασμός να περιορισθεί η περιβαλλοντική πολιτική σε μία σειρά ειδικών και κάθε φορά διαφορετικών μέτρων ,εφαρμόσιμων ανάλογα με την αμεσότητα των κινδύνων ,τις ανάγκες και τα μέσα.Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν φθάσαμε στη σημερινή μη αναστρέψιμη κατάσταση (για πολλούς)όπου δεν πρόκειται πλέον για μεμονωμένα κατά περίπτωση προβλήματα ,αλλά για μία γενικευμένη οικολογική κρίση οικουμενικού χαρακτήρα.
Ο πρώτος και βασικός λόγος για την μέχρι τώρα αποτυχία επίλυσης του οικολογικού προβλήματος είναι ο διφυής του χαρακτήρας που προσκρούει στα δεδομένα του σύγχρονου κόσμου.Ως πολιτικά ανύπαρκτη η οικουμένη μπορεί να επιλύει μόνο τα προβλήματα εκείνα που εγγράφονται στα σημερινά πολιτικά της μορφώματα και όχι τα πλαανητικά εκείνα προβλήματα που προϋποθέτουν πλανητικής εμβελείας πολιτικές βουλήσεις.Πιο συγκεκριμένα: