Aνάλυση θέματος εκθέσεως Γ΄Λυκείου.


 «Σε άρθρο που πρόκειται να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου σας να εκθέσετε τις απόψεις σας σχετικά με:
 α) τις επιπτώσεις που έχει προκαλέσει η έλλειψη σεβασμού του ανθρώπου προς το φυσικό περιβάλλον κα
ι β) τους τρόπους με τους οποίους μπορεί ο άνθρωπος να αποκαταστήσει τη σχέση του με αυτό (500-600 λέξεις).».

1.Η Θέση μου:
Ο άνθρωπος έχει τόσο πλέον επέμβη  στη φύση ώστε έχει αλλοιώσει και τη σχέση του με τη μητέρα φύση αλλά και έχει καταστρέψει την ισορροπία ζωής που συνεπάγεται μία υγιής σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και στον κόσμο.Κυριολεκτικά ο κόσμος και η φύση έχουν καταστή έρμαιο της ανθρώπινης βουλημίας  και απληστίας και αφροσύνης τελικά.

2.Τρόποι πειθούς(επικλήσεις).(Περιγραφή του προβλήματος,αιτίες).

Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου. Κεφάλαιο τέταρτο. Ενότητα 17η. Ιωάννης Καποδίστριας. Ασκήσεις.


1.Με βάση τις πληροφορίες που γνωρίζεις για τον Ιωάννη Καποδίστρια να δικαιολογήσεις όσα γράφονται στα παρακάτω αποσπάσματα:

Α. Το 1815 ο Ιωάννης Καποδίστριας ίδρυσε τη Φιλόμουσο εταιρεία μαζί με τον Μητροπολίτη Ιγνάτιο, τον Άνθιμο Γαζή, τον Στούρτζα κ.α. και σκοπός της ήταν να βοηθήσει νεαρούς Έλληνες να σπουδάσουν. Τα μέλη αυτής ήταν με το πλευρό των Ρώσων γι΄ αυτό και η αυστριακή αστυνομία παρακολουθούσε τις δραστηριότητές της.

Β. Την ιδέα να κληθεί ο Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδος την είχε διατυπώσει πρώτος ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος στην από 27-10-1821 επιστολή του προς τον Δημήτριο Υψηλάντη.[32] Ο Υψηλάντης επίσης υπέγραψε πρόσκληση του Καποδίστρια το 1822 και ο Πετρόμπεης το 1824.[33] Τελικά, στις 30 Μαρτίου 1827, στη Γ΄ εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας, εκλέχθηκε ο Καποδίστριας κυβερνήτης της Ελλάδας με θητεία επτά ετών.

Ιστορία Γ΄Γυμνασίου. Ασκήσεις. Ενότητα 13=Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης.


1.Σημείωσε δίπλα σε κάθε πρόταση το γράμμα Σ(για το σωστό)και το γράμμα Λ(για το λάθος).
Α.Η βιομηχανική επανάσταση έφερε σοβαρές κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές.
Β.Η εξωτερική μετανάστευση προς τις βιομηχανικές πόλεις πύκνωσε τις στρατιές των εργατών.
Γ.Οι αστοί ήταν πλέον η κυρίαρχη κοινωνική τάξη.
Δ.Οι άθλιες συνθήκες ζωής έκαναν τους εργάτες να μην ξεσηκώνονται αυθόρμητα.

2.Ενώνω και αντιστοιχίζω τις δύο  στήλες:
Α.εσωτερική μετανάστευση          1.κατευθύνθηκε στις ΗΠΑ
Β.εξωτερική μετανάστευση          2.πύκνωσε τις στρατιές των εργατών
Γ.μεγαλοαστοί                                3.αποτελούσαν την πλειονότητα
Δ.μικροαστοί                                  4.βιομήχανοι και  μεγαλέμποροι
Ε.αγρότες                                       5.δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι.

Λατινικά ,επαναληπτικές ασκήσεις,20-27.


1.Να μετατρέψετε στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις τις παρακάτω μετοχές.
Brenno duce
Deletis legionibus
Quibus interemptis

2.Να δικαιολογηθεί η εκφορά των παρακάτω δευτερευουσών προτάσεων:
a.Cum P.Cornelius Nasica ad Ennium venisset,Nasica sensit illum intus esse.
(πώς θα εκφέραμε το σύγχρονο στο παρελθόν).
b.Accipe nunc quid postea Nasica fecerit
(ποιες αλλαγές θα συνέβαιναν στη δευτερεύουσα εάν είχαμε ως ρήμα εισαγωγής: accipiebas;).
c.Visne scire quid Nasica responderit?

Λατινικά Γ΄Λυκείου. Επαναληπτικό διαγώνισμα 1-27.


Α.Κείμενα.
Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam acceperunt. Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam, absens dictator est factus; is Gallos iam abeuntes secutus est: quibus interemptis aurum omne recepit. Quod illic appensum civitati nomen dedit: nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensatum est. Post hoc factum rediit in exilium, unde tamen rogatus reversus est.
Tam prope a muris habemus hostem! Itaque cavete periculum, tutamini patriam. Opibus urbis nolite confidere. Fiduciam, quae nimia vobis est, deponite. Neminem credideritis patriae consulturum esse, nisi vos ipsi patriae consulueritis. Mementote rem publicam in extremο discrimine quondam fuisse!
Παρατηρήσεις.
Β1.Να μεταφράσετε και τα δύο παραπάνω κείμενα.
30 μον.