Θέμα έκθεσης Α΄Λυκείου. Οι αρνητικές επιδράσεις του κινητού στα παιδιά της σχολικής ηλικίας.


Η τεχνολογία πρόσφερε πολλούς νέους τρόπους επικοινωνίας στους σημερινούς ανθρώπους, άρα και στους σημερινούς νέους. Αυτό όμως δεν έχει μόνο τις θετικές πλευρές, σε κάθε περίπτωση περιέχει και τις αρνητικές συνέπειες και πτυχές. Οι νέοι και οι γονείς τους θα πρέπει να σταθμίσουν τους αρνητικούς παράγοντες που συνοδεύουν την αλόγιστη χρήση του κινητού τηλεφώνου ώστε αυτό το αγαθό της τεχνολογίας να καταστή ένα χρήσιμο και ωφέλιμο εργαλείο στα χέρια των νέων και των ανθρώπων γενικότερα.
Η αλόγιστη χρήση του κινητού τηλεφώνου από τους νέους διαστρεβλώνει και εκφυλίζει στη συνείδησή τους την έννοια της πραγματικής επικοινωνίας.Διότι η προσωπική επικοινωνία προϋποθέτει την άμεση επαφή η οποία και πραγματικά φέρνει κοντά και ωριμάζει διαπροσωπικά τους ανθρώπους.Εξάλλου η διαφήμιση εκ μέρους των νέων του κινητού ως μέσου οικονομικής άνεσης και κατοχής καταστρέφει τις πρέπουσες και  ειλικρινείς ανθρώπινες σχέσεις ανοίγοντας χώρους σε επιφανειακές επαφές και φιλίες οι οποίες περισσότερο  στηρίζονται στο έχειν του άλλου και όχι στο είναι του.
Από την άλλη πλευρά η πολύωρη ενασχόληση με το κινητό τηλέφωνο αποκόπτει το νέο από την εξωστρέφεια προς τους συνομηλίκους του και τις υγιείς κοινωνικές σχέσεις. Ο έφηβος απομονώνεται προκειμένου να απολαύσει όσα του αρέσουν  στο κινητό του τηλέφωνο με αποτέλεσμα να διαλύονται οι φιλικές και οι προσωπικές του σχέσεις. Η πρόσκαιρη χαρά της ενασχόλησης με το κινητό και τις λειτουργίες του σταδιακά αποξενώνει  τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τα πρώτα βήματα στη ζωή τους και τους καθιστούν ανώριμους  κοινωνικά και χωρίς τη βούληση μιας δημιουργικής  και επιτυχημένης ζωής.

Το κινητό επίσης τηλέφωνο αρκετές  φορές μέσα από την αλόγιστη χρήση του ροκανίζει και τα θεμέλια της οικογένειας. Οι νέοι θεωρώντας ότι μέσα από την τεχνολογική αυτή εφεύρεση  μπορούν να δικτυωθούν ως ομάδα με τους συνομηλίκους τους προσπαθούν να ξεφύγουν από την επιτήρηση και τον έλεγχο των γονέων. Ως κυριότερη συνέπεια αυτού του γεγονότος έρχεται η οικογενειακή αλλοτρίωση, η διάλυση των οικογενειακών θεσμών η γρήγορη αποξένωση των νέων από τους γονείς αλλά και τα αδέλφια τους.
Η συχνή και παράλογη χρήση του κινητού καταστρέφει και τη γλώσσα αλλά και το γλωσσικό αισθητήριο. Οι νεαροί χρήστες στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν με πλήκτρα σε ένα μήνυμα φίλου και όχι με το στόμα χάνουν σιγά-σιγά τη λογική και ορθή χρήση της γλώσσας και ομιλούν όλο και περισσότερο συναισθηματικά, με αργκώ και με ακρώνυμα τα οποία  βέβαια υποβιβάζουν τη γλώσσα σε απλό μεταφορέα μηνυμάτων και όχι σε φορέα γνώσης.
Η ψεύτικη αίσθηση ελευθερίας χαρακτηρίζει  την υπερβολική ενασχόληση των  νεαρών ανθρώπων με τα κινητά τηλέφωνα. Αν και αυτή η τεχνολογική  εφεύρεση μπορεί να προκαλέσει μυϊκά και πνευματικά προβλήματα στους νέους αυτοί θεωρώντας ότι μέσα από το κινητό τηλέφωνο κάνουν ό,τι θέλουν συνεχίζοντας  την αλόγιστη χρήση της. Αυτή η κακή αίσθηση  ελευθερίας όμως είναι πιθανόν να συμπαρασύρει σε κακές επιλογές ένα νέο ο οποίος καθοδηγείται από το παρορμητικό της ψυχής του και όχι τόσο από το λογικό μέρος του νού του.

Όπως όλες οι τεχνολογικές εφευρέσεις έτσι και το κινητό τηλέφωνο θα πρέπει να προσεχθεί πολύ και να αποφευχθεί η αλόγιστη χρήση  του. Διότι η υπερβολική χρήση του κινητού τηλεφώνου αποξενώνει το νέο, διαλύει οικογένειες,προκαλεί προβλήματα υγείας και προσδίδει σε νεαρά άτομα μία τελείως ψεύτικη και απραγματοποίητη αίσθηση ελευθερίας και ωρίμανσης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου