Περικλέους Επιτάφιος. Κεφ.38. Ασκήσεις.


1.Με δεδομένο ότι εκφωνητής του λόγου είναι ο δημιουργός των περίλαμπρων δημοσίων οικοδομημάτων της Αθήνας, ο Περικλής, κάνει εντύπωση η παράλειψή τους, ενώ μνημονεύονται οι πολύ  ταπεινότερες ίδιαι κατασκευαί.Πώς μπορεί να ερμηνευθεί αυτή η παράλειψη;

2.Ο βιογράφος του (Μαρκελλίνος) χαρακτήρίζει το Θουκυδίδη «άθεον ηρέμα»(άθεον με σοβαρό τρόπο). Εξυφαίνεται αυτή η αντίληψη από το κεφ.38;

3.Με ποιες λέξεις – φράσεις του κειμένου έχουν σχέση οι σημερινές παρακάτω νεοελληνικές λέξεις – φράσεις;

Βιοποριστικά επαγγέλματα

Στην ανάπαυλα του ημιχρόνου

Οι ετήσιες απολαβές του.

Καρπώνεται προσπάθειες άλλων.

4. ἐπορισάμεθα

   Ξυμβαίνει

    καρποῦσθαι.

Να γράψετε ομόρριζα των παραπάνω ρηματικών τύπων στη νέα Ελληνική και να σχηματίσετε με αυτές τις λέξεις προτάσεις.

5.Να αντιστοιχίσετε τις παρακάτω δύο στήλες:


1. Καὶ μὴν καὶ τῶν πόνων πλείστας ἀναπαύλας
Α.Θεσπίζοντας θυσίες καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους.
2. καὶ θυσίαις διετησίοις νομίζοντες
Β.Ακόμη εισάγονται λόγω του μεγαλείου της πόλης.
3. ὧν καθ᾿ ἡμέραν ἡ τέρψις
Γ.τα αγαθά που παράγονται εδώ να τα απολαμβάνουμε.
4. ἐπεσέρχεται δὲ διὰ μέγεθος τῆς πόλεως
Δ.των οποίων η καθημερινή τους απόλαυση.
5. τὰ αὐτοῦ ἀγαθὰ γιγνόμενα καρποῦσθαι 
Ε.από τους κόπους πολλούς τρόπους ανάπαυσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου