Έκφραση-έκθεση Ανάπτυξη παραγράφου με διαίρεση


Α.Τα συστατικά στοιχεία της διαίρεσης
Διαιρετέα έννοια(γένος)→  η έννοια που πρέπει να διαιρεθεί
Διαιρετική  βάση            →   τα γνωρίσματα συμφωνα με τα οποία γίνεται η διαίρεση
                                                  ®το περιεχόμενο
                                                  ®η ποιότητα
                                                  ®η σχέση με τις άλλες
                                                  ®η δομή της

Είδη(μέλη της διαίρεσης)→το αποτέλεσμα που προκύπτει από τη διαίρεση της διαιρετέας έννοιας με τη διαιρετική βάση.

 Β.Αναγκαίες προϋποθέσεις για μία σωστή διαίρεση
Για να είναι σωστή η διαίρεση πρέπει να είναι:
√ενιαία η διαιρετική της βάση:π.χ:οι εγκλίσεις των ρημάτων είναι η οριστική η υποτακτική η ευκτική και η προστακτική
√ τέλεια : να περιλαμβάνει όλα τα είδη του γένους: π.χ οι ονοματικοί ρηματικοί τύποι είναι το απαρέμφατο και η μετοχή

√ συνεχής :να μην γίνεται κάποιο άλμα στα είδη της :  π.χ τα είδη του ποιητικού λόγου είναι το έπος η δραματική ποίηση και η λυρική ποίηση
.
Γ.Η  έκταση της διαίρεσης
Η διαίρεση μιάς  έννοιας μπορεί να είναι:
∞σύντομη: αναφέρονται απλώς τα είδη της διαιρετέας έννοιας
∞εκτεταμένη: σε μία η περισσότερες παραγράφους ή εκτεταμένο κείμενο
Δ.Παράγραφος με διαίρεση της έννοιας
Θεματική περίοδος
Περιέχει τη διαιρετέα έννοια τη διαιρετική βάση και τα είδη
Λεπτομέρειες
Αναλύονται όλα τα είδη που αναφέρονται στη θεματική πρόταση
Πρόταση κατακλείδα
Συμπυκνώνεται το νόημα της ανάλυσης που έγινε στις λεπτομέρειες.
Ασκήσεις.
1.Να αναφέρετε τον τρόπο  με τον οποίο αναπτύσσεται η παρακάτω παράγραφος.

Οι προτιμήσεις του ατόμου σχετικά με  την επαγγελματική του ζωή περνούν από τρείς φάσεις:πρώτον της φαντασίας,πιστεύει ότι μπορεί να πραγματοποιήσει ό,τι επιθυμεί,γιατί ακόμη δεν είναι σε θέση να κάνει διαχωρισμό ανάμεσα στις επιθυμίες και προσδοκίες και στις δυνατότητες υλοποίησής  τους.Δεύτερον την πειραματικής ή δοκιμαστικής φάσης –παίρνει υπ΄όψιν του τις συνθήκες αλλά περισσότερο  δεσπόζει η μελλοντική ικανοποίηση  από την τρέχουσα πραγματικότητα –και τρίτον της ρεαλιστικής επιλογής –το άτομο συμβιβάζει αυτό το οποίο επιθυμεί με αυτό που οι συνθήκες  επιτρέπουν να πραγματοποιηθεί.Επομένως ο ΣΕΠ στη σχολική περίοδο μπορεί να αποκαλύψει τις μη αποκρυσταλλωμένες κλίσεις του ατόμου οι οποίες σε πρακτικό επίπεδο δεν φαίνεται να παίζουν τον καθοριστικό ρόλο για την επαγγελματική ζωή.
2.Να αναφέρετε τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται η παρακάτω παράγραφος.
«Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Οι άνθρωποι του ΝΑΙ και οι άνθρωποι του ΟΧΙ. Οι πρώτοι σκέφτονται τα καλά της ζωής. Σκέφτονται ότι όλα θα πάνε καλά αρκεί βέβαια όλοι μας λίγο να κουνήσουμε το δαχτυλάκι μας. Νοιώθουν τις περισσότερες φορές αισιόδοξοι και  όταν είναι στενοχωρημένοι προσπαθούν να λένε τη γλυκιά τους κουβέντα. Χώρια το ότι πάντα προσπαθούν για το καλλίτερο στην πράξη. Αντίθετα οι άνθρωποι του ΌΧΙ είναι γρουσούζηδες. Πάντα σκέφτονται αρνητικά, νοιώθουν ότι την επόμενη κιόλας στιγμή θα έλθει η συντέλεια του κόσμου, προσπαθούν μάλιστα να σου κάνουν τη ζωή δύσκολη. Διαφωνούν σε όλα και όταν συμφωνούν θα σου έχουν βγάλει το λάδι για να το κάνουν αυτό. Ούτε που το σκεφτόμαστε, προτιμούμε τους ανθρώπους του ΝΑΙ αρκεί βέβαια όλοι μας να τους μοιάσουμε».
3.Να γράψεις μία παράγραφο με όποια μέθοδο θέλεις για την παρακάτω εικόνα:


Βασίλειος Μακρυπούλιας , φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου