Κοινωνική και πολιτική αγωγή. Γ΄Γυμνασίου. Ο κοινωνικός ρόλος.


Βιβλία που ίσως θα πρέπει να διαβάσω:
1.Ζάν Ζάκ Ρουσσώ: Αιμίλιος: http://projects.ilt.columbia.edu/pedagogies/rousseau/
2. Μεγάλου  Βασιλείου : Περί των Ελληνικών όπως αν ωφελοίντο λόγων: http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/paterikon/basil_the_great_de_legendis_gentilium_libris.htm

Ερωτήσεις:

1.Πώς ορίζεις τον κοινωνικό ρόλο;
Ποιος είναι ο κοινωνικός  ρόλος του εκπαιδευτικού και ποιος του μαθητή;

2.Η κυρία Χ είναι ιατρός σε νοσοκομείο των Αθηνών. Είναι συνεπής στα ιατρικά καθήκοντά της. Δεν θέλει όμως να ανοίγεται ιδιαίτερα ούτε στους ασθενείς, πολύ μάλλον περισσότερο και στους συγγενείς τους. Μάλιστα πρόσφατα αρνήθηκε σε συγγενή ασθενούς να του δώσει περισσότερες από τις προβλεπόμενες πληροφορίες για την υγεία του συγγενή του. Πιστεύετε ότι η ιατρός αυτή επιτελεί σωστά την ιατρική της αποστολή και το ιατρικό της  καθήκον;

3.Χαρακτηρίσθε την παρακάτω πρόταση ως Σωστή ή Λανθασμένη.

Οι κοινωνικοί ρόλοι προσδιορίζονται από συγκεκριμένους κοινωνικούς κανόνες.
Ποιοί κοινωνικοί κανόνες καθορίζουν τον κοινωνικό ρόλο του εκπαιδευτικού; Ο εκπαιδευτικός του παρακάτω αποσπάσματος επιτελεί σωστά τον κοινωνικό του ρόλο σύμφωνα με τους κοινωνικούς κανόνες;
«Ο κύριος Χ είναι καθηγητής φιλόλογος σε  σχολείο της Αθήνας. Σέβεται και εκτιμά  ιδιαιτέρως τους  μικρούς  του μαθητές. Δεν τους μιλά άσχημα, ούτε τους βγάζει με απουσία από την τάξη. Δεν τους μαλώνει και προσπαθεί με λόγο να μπεί στην καρδιά τους και στο μυαλό τους και να τους επηρεάσει προς το καλλίτερο. Δεν πιστεύει –έχει επηρεασθεί από το Ρουσσώ και από τον Αιμίλιο- ότι ο πολιτισμός των πόλεων προωθεί την πρόοδο, περισσότερο θέλει να ξυπνήσει την κοιμισμένη φύση των παιδιών».
Ποιους κοινωνικούς κανόνες διαβλέπετε στον παραπάνω εκπαιδευτικό;

Βασίλειος Μακρυπούλιας, φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου