Νεοελληνική γλώσσα Γ΄Γυμνασίου. Γενικό σχέδιο δοκιμίου.


1.Η θέση μου(στο σύντομο αυτό πρόλογο δίνουμε ορισμό, άποψη, ή και  μία πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή. Είναι σημαντικό να δώσουμε και την άποψή μας).
2.Περιγραφή και αφήγηση με πληροφορίες.
Δίνουμε ιστορικές πληροφορίες, προσπαθούμε να δείξουμε τις αλλαγές της κυρίας έννοιας ή του κυρίου θέματος  μέσα στο χώρο και στο χρόνο.
3.Αιτίες(πνευματικές
                Συναισθηματικές
                Ηθικές ).
4.Αποτελέσματα-Συνέπειες- Λύσεις…
                Σε προσωπικό και κοινωνικό  επίπεδο
                Σε πνευματικό, οικονομικό, περιβαλλοντικό, ανθρωπιστικό και πολιτιστικό επίπεδο.
Προσέχω ότι οι συνέπειες αφορούν το άτομο και την κοινωνία και το μέσο προς την επίτευξη των στόχων μας είναι η παιδεία.

Άσκηση.
Ως εκπρόσωπος του 15 μελούς κάνετε μία εισήγηση με θέμα την απόφασή σας να πραγματοποιήσετε μία εκδρομή-επίσκεψη στο μουσείο της Ακρόπολης.Δίνετε τα επιχειρήματα προκειμένου να πείσετε τους συμμαθητές σας για την πραγματοποίηση αυτής της εκδρομής.

Βασίλειος Μακρυπούλιας, φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου