Κοινωνική και πολιτική αγωγή Γ΄Γυμνασίου. Επαναληπτικές ασκήσεις:1.σελ.12-13:
Συμπληρώνω τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:
Α.Η κοινωνικότητα δηλαδή…………………………………………………………………………………………………….
Β.Οι άνθρωποι σε όλον τον πλανήτη ζούν……………………………………………………………………………..
Γ.Κοινωνία είναι………………………………………………………………………………………………………………………

2.Να δώσετε τα δύο χαρακτηριστικά της κοινωνίας.

3.Να δώσετε δύο ατομικά χαρακτηριστικά και δύο κοινωνικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά.

4.(σελ.15-18).

Α.Να αναφέρετε:
Δύο πρωτογενείς κοινωνικές  ομάδες
Δύο δευτερογενείς κοινωνικές ομάδες
Δύο ανοικτές κοινωνικές ομάδες
Δύο κλειστές κοινωνικές ομάδες.


5.Γιατί τα άτομα στις παρακάτω φωτογραφίες επιδιώκουν να ανήκουν σε κάποια ομάδα;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου