Kοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄Γυμνασίου. Η έννοια της κοινωνίας.


1. Με τον όρο κοινωνία εννοείται το σύνολο των ανθρώπων που συμβιώνουν σε κάποιον τόπο ή σε μία ιστορική περίοδο και έχει ευρεία (ανθρωπότητα) ή στενή εφαρμογή (ομάδες ανθρώπων στο χώρο και τον χρόνο) ως έννοια. Σε έναν εναλλακτικό ορισμό ως κοινωνία φέρεται η διαρκής στο χρόνο συνεργατική ομάδα, τα μέλη της οποίας ανέπτυξαν οργανωμένα πρότυπα σχέσεων μέσω της διαρκούς αλληλεπίδρασής τους..
2.Η λέξη κοινωνία παράγεται από την Ελληνική λέξη «κοινός» και άρα δηλώνει την ομόθυμη και ομόφρονη συνύπαρξη ανθρώπων με πνευματικούς και πολιτιστικούς σκοπούς.
3. Οι κοινωνίες μπορούν επίσης να οργανωθούν σύμφωνα με την πολιτική δομή τους. Ανάλογα με το αυξανόμενο μέγεθος και την πολυπλοκότητα, υπάρχουν ζώνες, φυλές και κρατικές κοινωνίες. Αυτές οι δομές μπορούν να έχουν τις ποικιλίες βαθμών της πολιτικής δύναμης, ανάλογα με τα πολιτιστικά, γεωγραφικά, και ιστορικά περιβάλλοντα με τα οποία αυτές οι κοινωνίες πρέπει να υποστηρίξουν. Μια κοινωνία που είναι ανίκανη να προσφέρει μια αποτελεσματική απάντηση σε άλλες κοινωνίες που ανταγωνίζεται θα ενταχθεί συνήθως στον πολιτισμό της ανταγωνιστικής κοινωνίας.
4.Σήμερα η έννοια  της κοινωνίας έχει διευρυνθεί με βάση τις σύγχρονες πολιτιστικές, επιστημονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις. Συζητούμε λοιπόν για κοινωνία της πληροφορίας, της ενημέρωσης, των πολιτών.
Κείμενα.
Πώς αντιλαμβάνεσαι την έννοια της κοινωνίας στα παρακάτω κείμενα;
Α. ΚΤΠ (Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.) είναι η εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου που λειτουργεί ως ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης των κεφαλαίων του ΕΣΠΑ που διατίθενται σε Ελληνικές επιχειρήσεις για επιχορηγούμενες δράσεις σχετικές με Πληροφορική και καινοτομίες.Όραμα της Εταιρείας αποτελεί “Η ανάδειξη της ΚτΠ Α.Ε. ως ο πλέον αξιόπιστος και αποτελεσματικός συνεργάτης Φορέων του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα που θα τους οδηγήσει προς την Κοινωνία της Πληροφορίας”Ως βασικούς σκοπούς, η Εταιρεία, έχει θέσει:Την εκτέλεση δράσεων και έργων βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης στο πλαίσιοεφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και την υποστήριξή της για την εκτέλεση όμοιων δράσεων και έργων με στόχο την ενδυνάμωση της διοικητικής αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης.

Β. Η Θεία Ευχαριστία, ή Θεία Κοινωνία, ή Αγία Κοινωνία, ή Θεία Μετάληψη, ή Δείπνο του Κυρίου αποτελεί το κυρίαρχο μυστήριο ή τελετή[1]πολλών Χριστιανικών εκκλησιών. Κατά τη χριστιανική παράδοση αποτελεί "θεοσύστατο μυστήριο" διότι στον Μυστικό δείπνο ο Ιησούς προεικόνισε το μυστήριο, όπως περιγράφεται χαρακτηριστικά στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον[2]. Η Θεία Κοινωνία μεταλαμβάνεται συνήθως με ψωμί και κρασί, τα οποία συμβολίζουν[3], ή μεταβάλλονται[4], ή μετουσιώνονται[5], ή συμμετουσιώνονται[6], σε Σώμα και Αίμα Χριστού. Αυτός που μεταλαμβάνει τη Θεία Ευχαριστία συμμετέχοντας στο μυστήριο, συμμετέχει στο κοινό σώμα της εκάστοτε εκκλησίας.
Γ.
Χάριν του λαού υπάρχουν οι άρχοντες, οι οποίοι μοναδικό σκοπό της αρχής τους πρέπει να έχουν την ευδαιμονία του λαού, μία ευδαιμονία η οποία όμως απαραιτήτως περνά μέσα από τη φιλία και την ενότητα του λαού, όπως σαφώς αυτές οι αρετές έχουν καθορισθεί τόσο από τον Πλάτωνα, όσο και από τον Αριστοτέλη.
Aυτός ο σκοπός της ευδαιμονίας των πολιτών - «πολίτες» θεωρείται επιτυχέστερος όρος από τον «λαό», διότι εκτιμάται ότι ο όρος πολίτης αποδίδει καλύτερα την έννοιαν του ελευθέρου ατόμου εντός της ολότητας της πόλης – οδηγεί τον Πλάτωνα μια ολόκληρη φιλοσοφική ζωή ν’ αναζητά την πολιτική μέθοδο, ώστε να επιτύχει αυτό τον σκοπό, όσο το δυνατόν καλύτερα («Λάχης» - «Μένων», «Πολιτεία», «Πολιτικός», «Νόμοι»).
Βασίλειος Μακρυπούλιας, φιλόλογος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου