Ασκήσεις Λατινικών μαθήματα IX-X(9-10).


1.Nα μεταφέρετε στον πληθυντικό αριθμό τις παρακάτω προτάσεις:
a.Ultimus rex Romanus filium perdit.
b.Filius eius pudicitiam uxoris hostis laedit.
c.Maritus eam maestam invenit.
d.Illi femina cum lacrimis injuriam aperit.
e.Maritus feminae delictum punire parat.

2.Να κλιθούν μαζί οι παρακάτω συνεκφορές:
Tarquinius Superbus
Se ipsam
Dolore magno
Duo consules.

3.Να μεταφέρετε όλους τους εγκλιτικούς ρηματικούς  τύπους  του κειμένου (εκτός από το interficit)στον παρατατικό και γράψτε τα απαρέμφατά τους (στον ενεστώτα).

4.Να κλίνετε στην οριστική ενεστώτα και παρατατικού τα ρήματα: perdit,inveniunt,adimit.

5.Nα αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις/φράσεις των προτάσεων με τον αντίστοιχο τύπο αρχικά της αντωνυμίας hic-haec-hoc και ύστερα της αντωνυμίας : ille-illa-illud.
a.Tarquinius Superbus ,septimus atque ultimus   regum ,hoc modo imperium perdit.
b.Filius eius Sextus Tarquinius pudicitiam Lucritiae ,uxoris Collatini,laedit.
c.Maritus et pater et Iunius  Brutus  eam maestam inveniunt.
d.Marito et patri femina cum lacrimis injuriam aperit et cultro se ipsam interficit.

6.Για το κείμενο 10: Μεταφέρετε όλους τους εγκλιτικούς ρηματικούς τύπους των τεσσάρων πρώτων περιόδων του κειμένου στον  ενεστώτα  και παρατατικό  και γράψτε τα απαρέμφατα του ενεστώτα.

7.Να βάλετε τις λέξεις στην παρένθεση στη σωστή πτώση λαμβάνοντας υπ όψιν τη σημασία και τη σύνταξη των προθέσεων:
a.Hostes bellum in (Graecia)gerunt;postea bellum in (Italia)transferent.
b.Apud (Graecus(Πληθ)magna iustitia erat.
c.Ad (Italia)Graeci navigabunt.
d.Post (duo)(annus)ex (Graecia)in (Italia)navigbit.

8.Nα κλιθεί ο ενεστώτας  και ο μέλλοντας των παρακάτω ρημάτων.
Amo
Navigo
Habeo
Deleo.
sum

9.Να κλιθεί ο ενεστώτας και ο παρατατικός των παρακάτω ρημάτων:
Lego
Perdo
Audio
Venio.

Βασίλειος Μακρυπούλιας,φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου