Λατινικά,σκήσεις μαθήματος 7(VII).


1.Nα μεταφερθούν  όλοι οι εγκλιτικοί  ρηματικοί τύποι  1ης και 2ης συζυγίας του κειμένου στον παρατατικό.

2.Συμπληρώστε τον πίνακα όπως και στο παράδειγμα:
Απαρέμφατο
Τελικό
Ειδικό
Υποκείμενο απαρεμφάτου
Ταυτοπροσωπεία
Ετεροπροσωπεία
Αντικείμενο απαραμφάτου
Hiemare
+

Quattuor

+

Remanere


Importare


Adventare


Esse


Cavere


Advolare3.Συμπληρώστε τον πίνακα όπως και στοπαράδειγμα:

Ομοιόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός
Ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός
Επιρρηματικός προσδιορισμός
Προσδιορίζει το όνομα ή το ρήμα.
Frumenti

+

inopiam
Propter inopiam
Multis
In Nerviis
Omnes
Verbis
Prope
Hostium
De collibus

4.Kλίνουμε τα παρακάτω ουσιαστικά:
Hostis-is
Caedes-is.
Δικαιολογώ τον τύπο της γενικής πληθυντικού.


5.Να γράψετε τα απαρέμφατα όλων των ρημάτων του κειμένου.

6.Κλίνουμε τα παρακάτω ουσιαστικά:
Miles-it is
Legio-onis.

7.Nα συνδυάσετε τις δύο παρακάτω στήλες:

1)frumenti                                                   γενική κτητική
2)multis                                                       υποκείμενο
3)hiemare                                                   γενική υποκειμενική
4)tribus                                                       αντικείμενο του ρήματος iubeo
5)verbis                                                       κατηγορηματικός προσδιορισμός
6)caedem                                                   αφαιρετική του τρόπου
7)eos                                                           επιθετικός προσδιορισμός
                                                                    Αντικείμενο του ρ.imperat
                                                                   Γενική κτητική
                                                                   Αντικείμενο του απαρεμφάτου perpetrare
                                                                   Αφαιρετική του μέσου
                                                                  Γενική αντικειμενική.

8.Συμπληρώνω τον παρακάτω πίνακα:
Qui
Is
meus
Βασίλειος Μακρυπούλιας,φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου