Διαγώνισμα Λατινικών ,κείμενα 1-5.


a.Κείμενα.
1.Ovidius poeta in terra pontica exulat.
2.Aeneas cum Anchisa ,cum nato et cum sociis ad Italiam navigat.Sed venti pontum turbant et Aenean in Africam portant.Ibi Dido regina novam patriam fundat.Aeneas reginae insidias Graecorum renarrat.
3.Neptunus iratus ad oram Aethiopiae urget beluam marinam,quae incolis nocet.Oraculum incolis  respondet: “regia hostia deo placet”.
4.In bello pericula audacia propulsabant et beneficiis amicitias parabant.Delecti consultabant patriae:eis corpus ex annis infirmum sed ingenium propter sapientiam validum erat.
5.Gloriae Vergili studebat ingeniumque eius fovebat.Eum ut puer magistrum honorabat.Monumentum eius quod Neapoli iacebat ,pro temlo habebat.
b.Ασκήσεις.
β1.Να μεταφράσετε τα παραπάνω κειμενικά αποσπάσματα:
μον.30.
β2.Να γραφούν οι ονοματικοί τύποι που ζητούνται:
nato: αφαιρ.ενικού
sociis:δοτ.πληθ.
regina: γεν.ενικού
insidias:αφαιρ.πληθ.
incolis: κλητική ενικού.

Oraculum:ονομαστική πληθυντικού.
Hostia: δοτική ενικού.
Bello: ονομαστική πληθυντικού.
Corpus:ονομαστική πληθυντικού.
Ingenium: ονομαστική πληθυντικού.
Μον.10.
Β3.Να γραφούν οι τύποι των αντωνυμιών που ζητούνται:
Quae: να κλιθεί το θηλυκό της αντωνυμίας και στον  ενικό και στον πληθυντικό αριθμό.
Eis: να κλιθεί στο ίδιο γένος και στον ενικό και στον πληθυντικό αριθμό.
Μον.10.
Β4.Να γραφούν οι ρηματικοί τύποι που ζητούνται:
Exulat: α και β εν.παρατατικού
Repugnat: α και γ εν.παρατατικού
Navigat: α και γ πληθ.ενεστώτος
Portant: α και γ πληθ.παρατατικού
Renarrat: β και γ πληθ.παρατατικού
Nocet: να κλιθεί όλος ο παρατατικός.
Placet: να κλιθεί ο ενικός αριθμός του παρατατικού.
Propulsabant:να κλιθεί ο ενεστώτας.
Parabant:α και γ εν.ενεστώτος.
Habebat:α και γ εν.ενεστώτος.
Μον.10.
Β5.Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις των κειμένων:
Poeta,cum sociis,patriam,quae,beneficiis,pro templo.
Μον.10
B6.Nα συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά με τη συντακτική θέση των λέξεων:
Α.Το poeta  είναι…………………………………στο……………………………………………………
Β.Το insidias  είναι………………………………..στο…………………………………………………..
Γ.Το incolis  είναι……………………………………στο ………………………………………………….
Δ.Το validum  είναι……………………………………στο……………………………………………….
Ε.To magistrum είναι……………………………..στο…………………………………………………..
Μον.10.
Β7.Να δικαιολογήσετε  το γένος της αντωνυμίας quae.Εάν προσδιόριζε το όνομα Aeneas ποιόν τύπο αντωνυμίας θα χρησιμοποιούσαμε;
Μον.5.
Β8.Να δικαιολογηθεί η πτώση του εμπροθέτου: ad Italiam.
Μον.5.
Β9.Nα κλίνετε την αντωνυμία is,ea,id.
Μον.10.
Βασίλειος Μακρυπούλιας,φιλόλογος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου