Προτεινόμενο διαγώνισμα στην Νεοελληνική γλώσσα Β΄Γυμνασίου.


Α΄Κείμενο.
Ο ρόλος της εργαζόμενης γυναίκας απέναντι στο παιδί.
Έρευνες έχουν δείξει ότι οι εργαζόμενες μητέρες ασχολούνται 40 ώρες με την εργασία και 36 ώρες ασχολούνται με τις δουλειές του νοικοκυριού, με τα παιδιά και τον σύζυγο μέσα στην εβδομάδα.
Οι γυναίκες με τέτοιο ωράριο προσπαθούν να ισορροπήσουν τους ρόλους τους και τις καταστάσεις. Λίγες όμως είναι αυτές που καταφέρνουν να κρατήσουν τις ισορροπίες. Αν δεν είναι ικανοποιημένες από τον ένα ή τον άλλο ρόλο, φαίνεται στην προσωπική τους ευτυχία και στην συμπεριφορά τους απέναντι στην οικογένεια.
Για να καταφέρουν να αποδίδουν καλά στον επαγγελματικό και στον οικογενειακό χώρο, αφιερώνουν ελάχιστο χρόνο για την περιποίηση του εαυτού τους και στο να κάνουν πράγματα που τις ευχαριστούν, αισθάνονται μονίμως κουρασμένες, νιώθουν μόνες από κοινωνικής πλευράς και πιστεύουν ότι όλα τα βάρη πέφτουν πάνω της, με αποτέλεσμα να γίνονται ευέξαπτες και νευρικές. Επίσης, έχοντας πιεσμένο πρόγραμμα, αγχώνονται και δεν απολαμβάνουν τις στιγμές που αφιερώνουν στα παιδιά τους.


Τα παιδιά από την πλευρά τους νιώθουν παραμελημένα και μόνα, κι έχουν έντονη την ανάγκη να επικοινωνήσουν και να βελτιώσουν τη σχέση που έχουν μαζί τους.
Πολλές είναι αυτές που νιώθουν ένοχές και ότι δεν είναι καλές μητέρες μιας και δεν περνούν πολύ χρόνο με τα παιδιά τους. Βέβαια λύσεις για την αναπλήρωση της επικοινωνίας υπάρχουν, όπως η ενασχόληση κατά το υπόλοιπο της ημέρας εποικοδομητικά με τα παιδιά, το να πηγαίνουν βόλτες, η συζήτηση όλων των προβλημάτων των παιδιών και η παροχή συμβουλών και λύσεων, η βοήθεια στα μαθήματα, η ανάγνωση παραμυθιών και το παίξιμο με τα μικρότερα παιδιά. Εν ολίγοις πρέπει να δείχνουν τεράστιο ενδιαφέρον για τον τρόπο ζωής του παιδιού τους και να ασχολούνται συνέχεια μαζί του, όσο βέβαια τους επιτρέπουν οι δυνάμεις και η αντοχή τους.
Β.Ερωτήσεις.
Β1.1.Γιατί οι εργαζόμενες γυναίκες προσπαθούν να εξισορροπήσουν τους ρόλους τους ως μητέρες και ως άνθρωποι της  εργασίας;(μπορείς να χρησιμοποιήσεις και δικές σου απόψεις).
Μον.1,25.
Β1.2.Γιατί μία εργαζόμενη  γυναίκα μπορεί να νοιώθει ενοχές ότι δεν είναι «καλή μητέρα;»(μπορείς να χρησιμοποιήσεις και δικές σου απόψεις).
Μον.1,25.
Β2.1. «Για να καταφέρουν….αφιερώνουν στα παιδιά τους»:Με ποια συλλογιστική μέθοδο αναπτύσσεται αυτή  η  παράγραφος του κειμένου;
Μον.1,25.
Β2.2.Να γράψεις τι δηλώνουν νοηματικά οι παρακάτω λέξεις(είναι υπογραμμισμένες στο κείμενο):όμως,επίσης,βέβαια.
Μον.1,25.
Β3.1.Να χαρακτηρισθούν τα παρακάτω ρήματα ως προς τη χρονική βαθμίδα και το ποιόν ενεργείας(είναι υπογραμμισμένα στο κείμενο):έχουν δείξει,ασχολούνται,προσπαθούν.
Μον.1,25.
Β3.2.Να σημειώσεις τα παραθετικά των παρακάτω επιρρημάτων:
Βέβαια
Μονίμως
Μον.1,25.

Β4.1.Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα(είναι σημειωμένες στο κείμενο).
Λέξη
Συνώνυμο
Αντώνυμο.
εργαζόμενες


ευτυχία


ευχαριστούν


ευέξαπτες


τεράστιο


Μον.1,25.

Γ.Γραφή έκθεσης.
Η μητέρα σου εργάζεται σκληρά και χρειάζεται ξεκούραση.Κάποιος γνωστός σου έχει δικό  του ξενοδοχείο,μπορεί να φιλοξενήσει τη μητέρα σου.Του γράφεις μία επιστολή εκθέτοντας όλους τους λόγους για τους οποίους η μητέρα σου έχει ανάγκη ξεκούρασης στο ξενοδοχείο του.Η επιστολή ας είναι μέχρι 250 λέξεις.
Μον.10.Καλή επιτυχία!
Bασίλειος Μακρυπούλιας,φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου