Λατινικά Β΄Λυκείου: Επαναληπτικό διαγώνισμα στα μαθήματα I-IV.


Α.Κείμενο:
Ovidius poeta in terra pontica exulat.Epistulas Romam scriptitat.Epistulae plenae querelarum sunt.Romam desiderat et fortunam adversam deplorat.
Aeneas filius Anchisae est.Patria Aeneae Troia est.Graeci Troiam oppugnant et dolo expugnant.Aeneas cum Anchisa ,cum nato,et cum sociis ad Italiam navigat.Sed venti pontum turban et Aenean in Africam portant.
Cepheus et Cassiope Andromedam filiam habent.Cassiope ,superb forma sua,cum Nymphis se comparat.Neptunus iratus ad oram Aethiopiae urget beluam marina ,quae incolis nocet.Oraculum incolis respondet: « regia hostia deo placet”.
Apud antiquos Romanos Concordia maxima sed avaritia minima erat.Romani in suppliciis deorum magnifici sed domi parci erant.
Β.Παρατηρήσεις.
1.Να μεταφράσετε όλα τα παραπάνω κείμενα.

Μον.30.
2.Να κλίνετε τις παρακάτω συνεκφορές:
Ovidius poeta
terra pontica
Neptunus iratus.
Μον.9.
3.Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται στις παρακάτω λέξεις:
Epistulas:                 αφαιρετική πληθ.
Plenae                     αφαιρετική πληθ.
Querelarum            δοτική  πλληθ.
Sociis                       κλητική ενικού.
Antiquοs                  γενική πληθ.
Maxima                   αφαιρετική ενικού.
Suppliciis                  γενική και δοτική πληθυντικού.
7.μον.
4.Να αντικαταστήσετε τους υπογραμμισμένους  τύπους ονομάτων με τους αντιστοίχους τύπους της δεικτικής αντωνυμίας : ille-illa-illud.
Aeneas filius Anchisae est.Patria Aeneae Troia est.Graeci Troiam oppugnant et dolo expugnant.Aeneas cum Anchisa ,cum nato,et cum sociis ad Italiam navigat.Sed venti pontum turban et Aenean in Africam portant.
Μον.5.
5.Να  κλίνετε τον ενεστώτα και τον παρατατικό του ρήματος erat.
Μον.12.
6.Συμπληρώστε τους παρακάτω πίνακες:
Exulo

Deploras

Habet
respondetplacent

Exulabam


Deplorabat
Habebat


Respondebatis
placebatis


Mον.18.
7.Συμπληρώνω τα παρακάτω κενά:
1.To poeta είναι…………………………………στο……………………………….
2.Το querelarum είναι……………………………………………………..στο…………………………………….
3.Το filius είναι………………………………….στο………………………………………..
4.cum sociis είναι…………………………………………………………………………………στο………………………..
5.Το deo είναι………………………………………στο………………………………………
Μον.5.
8.Να συντάξετε την  παρακάτω πρόταση:
Apud antiquos Romanos Concordia maxima sed avaritia minima erat.
Μον.9.
9.Να δικαιολογήσετε την πτώση στις παρακάτω φράσεις:
in terra pontica
in Africam
μον.5.

καλή επιτυχία.
Βασίλειος Μακρυπούλιας,φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου