Έκφραση-Έκθεση Β΄Λυκείου: Θέμα: Ρατσισμός.


Τρόποι αντιμετώπισης:
1.Παροχή κατάλληλης παιδείας:
Α.Ανάπτυξη αισθημάτων αλληλοσεβασμού με  την ανθρωπιστική παιδεία.
Β.Ανάπτυξη κριτικής σκέψης ώστε ο άνθρωπος να διαμορφώνει προσωπική γνώμη και να μην ετεροκαθορίζεται.
Γ.Αποδοχή του δικαιώματος στην πνευματική και αξιολογική διαφορετικότητα που θα στηρίζεται σε αρχές και αξίες.
Δ.Κριτική στάση απέναντι σε μυθώδη στερεότυπα και άλογες προκαταλήψεις.
Ε.Εξισορρόπηση των ποικίλων διαφορών με την ανάπτυξη ελλόγου διαλόγου.


2.Ενεργοποίηση των πνευματικών ανθρώπων για την καλλιέργεια του ανθρωπιστικού πνεύματος και της ιδέας της πολιτιστικής ανάπτυξης της κουλτούρας των ανεπτυγμένων λαών.
3.Εφαρμογή των πολιτειακών θεσμών και σεβασμός των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
4.Ανάπτυξη πνεύματος πνευματικής παγκοσμιοποίησης για την πολιτιστική και εμπνευσμένη βάσει αρχών συνύπαρξη των λαών.
5.Διαμόρφωση πνεύματος Εθνικής και Κρατικής συνύπαρξης των λαών.
6.Απαλλαγή από την μαζοποίηση και την υλιστική αλλοτροίωση των ανθρώπων.
7.Τα ΜΜΕ:
Α.Να μη διογκώνουν τα γεγονότα.
Β.Να μην καλλιεργούν φαινόμενα φόβου,αμαθείας,και πολιτιστικής και πνευματικής αποξένωσης.
8.Πολιτιστική προσέγγιση των λαών με ανταλλαγή φιλοσοφίας,κουλτούρας τέχνης και επιστημών και αθλητισμού.
9.Οι διεθνείς οργανισμοί:
Α.Να μεριμνούν  για την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Β.Να επιβάλλουν αυστηρές ποινές σε όσους τα παραβιάζουν.
Γ.Να διαδίδουν με κάθε τρόπο το σεβασμό στον άνθρωπο και στις αξίες του.

10.Οικονομική  και πολιτιστική ανάπτυξη για όλους τους λαούς της γής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου