Σχεδιάγραμμα έκθεσης. Θέμα :η δημιουργία ενός παγκοσμίου κράτους,ενιαίου και ανθρωπιστικού.

Τι έχω στο μυαλό μου:ιστορία των όρων ενιαίο και παγκόσμιο κράτος.
                                        σκέψεις γύρω από τις παραπάνω έννοιες μέσα από την επιστήμη της κοινωνιολογίας.
                                        τι συμβαίνει σήμερα.
                                        Γιατί είναι σημαντικοί οι παραπάνω όροι για τον σημερινό άνθρωπο και τη σημερινή κοινωνία;

Α.Εισαγωγή.Μέσα από την  ανθρώπινη ιστορία προβάλλει επιτακτική η ανάγκη της δημιουργίας ενός ενιαίου και παγκοσμίου κράτους(Γιατί;)   Διότι οι άνθρωποι έχουν κοινό λόγο,κοινή καταγωγή και μπορούν να ενώσουν τους πολιτισμούς τους προκειμένου να πετύχουν μία ενιαία λογική κοινωνία(Παράδειγμα)  οι μεγάλες αυτοκρατορίες ήταν μία προσπάθεια ενιαίων κρατών,αν και τελικά ποτέ δεν κατάφεραν το σκοπό τους.


Β.Ανάπτυξη:1.Ορισμός:ενιαίο είναι το κράτος που καταφέρνει να έχει κοινή εξουσία,κοινά ιδανικά,κοινό πολιτισμό,κοινούς ορίζοντες για το μέλλον.

                      2.Ιστορική αναδρομή:υπήρχαν σοβαρές προσπάθειες δημιουργίας ενιαίοιυ κράτους(θεωρητικές και πρακτικές).Υπήρξαν.α.θεωρητικές:οι θεωρίες των φιλοσόφων(Σωκράτης )ότι οι άνθρωποι έχουν κοινό λόγο και όνειρα.
                                                                               β.πρακτικές: η θεωρία του Ρήγα φεραίου για τη δημιουργία ενός παμβαλκανικού κράτους κάτω από τον ελληνικό λόγο.

                       Δικαιολόγηση.(επίκληση στη λογική):οι άνθρωποι ξέρουν ότι έχουν τη δυνατότητα μέσα από τη δημιουργία των λογικών πολιτισμών να αναπτύξουν έναν κοινό παγκόσμιο πολιτισμό που θα στηρίζεται σε κοινές λογικές αρχές σκέψης και ηθικής,σε κοινές επιδιώξεις σε κοινά δημιουργήματα.(μέθοδος)  παράδειγμα:τα ουτοπικά δημιουργήματα πολιτικών φιλοσόφων που προσπαθούν να ενώσουν τους ανθρώπους κάτω από κοινές ηθικές,φύλετικές και άλλες οικονομικές αξίες.
                                                 (επίκληση στο συναίσθημα) ο άνθρωπος νοιώθει τη χαρά της παγκόσμιας επικοινωνίας,τη χαρά να επικοινωνεί πολιτισμικά με τους συνανθρώπους του.

                           Τι συμβαίνει σ.ήμερα και γιατί;Σήμερα η μονομερής ανάπτυξη της τεχνολογίας και της οικονομικής πλευράς του πολιτισμού μας έχει αναπτύξει μονομερώς την υπόθεση της παγκοσμιοποίησης.Ομιλούμε περισσότερο για ΄μία οικονομική οικουμενικότητα παρά για μία πολιτισμική και ανθρωπιστική.(Παράδειγμα) οι ισχυροί της γής ενώνουν τον πλανήτη μέσα από τις πολυεθνικές εταιρείες και τις παγκόσμιες επενδύσεις αλλά όχι μέσα από ανθρωπιστικά ιδεώση και ιδανικά.

                         Τι θα μπόρούσε να γίνει;(επίκληση στο ήθος):Οι πολιτισμοί μπορούν στηριγμέενοι στις ξεχωριστές πολιτιστικές δημιουργίες τους και στα ανθρωπιστικά ιδεώδη να προχωρήσουν σε μία δημιουργική συνάντηση.Βέβαια τα ξεχωριστά κράτη θα πρέπει να λύσουν τις πολιτικές και όποιες άλλες διαφορές τους και μέσα από έναν παγκόσμιο πολιτισμό αιωνίων λογικών αρχών και αξιών να δημιουργήσουν ένα πραγματικά παγκόσμιο και ενιαίο κράτος.

                           Επιμύθιο-τελική δικαιολόγηση:Οι άνθρωποι μέσα από την κοινή λογική καταγωγή τους κάνουν την τεχνολογία μέσο και όχι σκοπό.Η τεχνολογία ενώνει τους ανθρώπους αλλά δεν δίνει ιδανικά και αξίες.Η πολιτική εξουσία οφείλει να δίνει ανθρωπιστική παιδεία προκειμένου οι άνθρωποι να βρίσκουν τις κοινές ρίζες τους.Μέσα από την σημερινή τεχνολογική ένωση των ανθρώπων ,το διαδίκτυο θα μπορούσε να γίνει ένα κοινό παγκόσμιο πανεπιστήμιο διά του οποίου όλοι οι άνθρωποι θα ανακάλυπταν τις κονές τους ρίζες.Κοινή ρίζα σημαίνει κοινή ανάπτυξη ενός ενιαίου κράτους και πολιτισμού.

                                                                                                                                      Β.Δ.Μακρυπούλιας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου