Μία πρόταση ανάλυσης ιστορικού παραθέματος (ειδικά για το μάθημα Ιστορίας κατεύθυνσης Γ΄Λυκείου).


Βήμα 1ο: Διαβάζουμε προσεκτικά το ιστορικό παράθεμα που παραδίδεται και προσπαθούμε να το αντιστοιχήσουμε με τις σελίδες του σχολικού βιβλίου με τις οποίες σχετίζεται:
Ειδικότερα αναλύουμε το ιστορικό παράθεμα ως ακολούθως:
1.Ποιός είναι ο πρωταγωνιστής(μπορεί να είναι πρόσωπο,κατάσταση,ιδεολογία,συμβάν ή γεγονός,λαός ή ό,τι άλλο).
2.Σε ποια χρονική στιγμή και σε ποιόν τόπο διαδραματίζεται η υπόθεση του ιστορικού παραθέματος.
3.Ποιά αίτια,λύσεις,συνέπειες παραδίδονται από το ιστορικό παράθεμα.
4.Έχει διαχρονικές συνέπειες άρα γενικότερη ιστορική αξία,αν ναι σε ποιους τομείς αυτή προσδιορίζεται;
5.Σύγκριση με άλλες παρόμοιες ιστορικές στιγμές και καταστάσεις,συμβάντα και γεγονότα.
Βήμα 2ο:Συνδέουμε το ιστορικό παράθεμα με τις σελίδες του σχολικού βιβλίου στις οποίες αναπτύσσονται τα όσα αναφέρονται στο ιστορικό παράθεμα.Έχοντας χωρίσει το ιστορικό παράθεμα σε δομικές ενότητες και εσωτερικές νοηματικές και αξιολογικές παραγράφους αντιστοιχίζουμε αυτές με τις παρόμοιες και ήδη υπάρχουσες και ήδη δημιουργημένες στην σχετική ενότητα του σχολικού βιβλίου.
Συγκεκριμένα:

Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Γυμνασίου. Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση,Ιλιάδα,Β΄Γυμνασίου. Προτεινόμενο διαγώνισμα.


Α.Δίδεται διδαγμένο κείμενο 30 στίχων.
Ραψωδία Ω : 468—494.
Β1.Α) Να δώσετε τρείς διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα έπη της Ιλιάδας και της Οδύσσειας.
Β)Να χαρακτηρίσετε την παρακάτω πρόταση Σωστή ή Λάθος δικαιολογώντας την απάντησή σας.
«Στην Ιλιάδα το θέμα και το περιεχόμενο του έπους ταυτίζονται»>
Μον.4.

Β2.Α)Γιατί τα χέρια του Αχιλλέα χαρακτηρίζονται ως ανδροφόνα;
Β)Γιατί ο Αχιλλέας θαύμαζε τον Πρίαμο;
Μον.4.