Λατινικά Β΄Λυκείου ασκήσεις μάθημα 14...


Λατινικά Β΄Λυκείου,μάθημα 14 …

Ασκήσεις….

1.Να κλίνετε τις παρακάτω συνεκφορές kai ονόματα:

nomen

Res publica

Ingens spes

Fortis acies

actiacum bellum 
species horrenda

ingens magnitudo
2.adficio

    Aspicio

    Concipio

    Concutio

     Confugio

Nα κλιθεί ο ενεστώτας,o παρατατικός και ο υπερσυντέλικος  της ενεργητικής  αλλά και της παθητικής φωνής.

3.Να μεταφερθεί στην παθητική φωνή η παρακάτω πρόταση:

Ego facio te imperatorem.


4.Ego sum Orcus.
   Cassius Parmensis confugit  Athenas

   Cassius dedit se somno

Να γίνουν οι  παραπάνω προτάσεις  απαρεμφατικές  με ρήμα εξάρτησης το

 Respondit…..

5.Να κλιθεί ο υπερσυντέλικος των παρακάτω ρημάτων:

Fuerat

Existimavit

Apparuit

Aspexit

Respondit.

6.Cassius se somno dedit eandemque speciem somniavit

Να ξαναγραφεί η παραπάνω πρόταση με τα ρήματα στον ενεστώτα και μέλλοντα,παρακείμενο και υπερσυντέλικο.

7.Να γραφεί διαφορετικά η παρακάτω φράση:

post paucis diebus.

8.Na κλιθεί ο ενεστώτας,ο παρατατικός,ο μέλλοντας ο παρακείμενος ο υπερσυντέλικος στην οριστική του  ρήματος : capio.

Β.Δ.Μακρυπούλιας,φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου