Λατινικά Β΄Λυκείου,επαναληπτικές ασκήσεις 1-15.


Λατινικά Β΄Λυκείου,επαναληπτικές ασκήσεις 1-15 κειμένων.

1.Συμπληρώνω τους παρακάτω πίνακες

Ενικός
Omnis
vita
res
turpis
Πληθυντικός
equestribus
Proeliis


2.Συμπληρώνω τους παρακάτω πίνακες:

capior
deficior
haberis
consistit
nutriuntur
arbitrantur


3.Na γραφεί ο παρατατικός και ο μέλλοντας των παρακάτω ρημάτων:

Gero,fero,pario.

4.Να κλιθεί ο ενεστώτας του ρήματος fero.

5.Να μεταφερθούν στον άλλο αριθμό οι παρακάτω προτάσεις:

1.serena nocte subito luna defecerat.

2.omnis vita consistit in venationibus.

3.exercitum alacrem misit in pugnam.


6.Nα μεταφερθούν οι προτάσεις στον παρακείμενο.

a.Sulpicius Gallus legatus erat.

b.serena nocte luna defecerat.

c.terror animos militum invaserat.


7.Να μεταφερθούν οι παρακάτω προτάσεις στην παθητική φωνή.

Ex quibus quattuor in Nerviis hiemare iubet et tribus imperat in Belgis remanere.

8.Nα κλιθούν μαζί:Cassius Parmensis,Facie squalida,eandem speciem.

9.Nα κλιθεί ο ενεστώτας και ο παρακείμενος  και ο υπερσυντέλικος των παρακάτω ρημάτων:
fuerat,dederat,apparuit.

10.Να μετατρέψετε τα ρήματα των προτάσεων σε απαρέμφατα εξαρτώμενα απο τη φράση
Valerius Maximus narrat.....
a.Post bellum Actiacum Cassius Parmensis Athenas confugit.
b.Existimavit ad se venire hominem ingentis magnitudinis et facie squalida similem effigiei mortui.
c.Cassius timorem concepit nomenque eius audire cupivit.


B.Δ.Μακρυπούλιας,φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου