Ασκήσεις Λατινικών,μάθημα 11,Β΄Λυκείου...

Ασκήσεις Λατινικών Β΄Λυκείου,11 μάθημα.

1.Να μεταφέρετε τα δευτερόκλιτα προσηγορικά ονόματα


 του κειμένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού.

2.Να μεταφερθούν τα ρήματα της 1ης συζυγίας του


κειμένου στο πρώτο και στο δεύτερο πρόσωπο και των δύο


 αριθμών της οριστικής παρατατικού,μέλλοντα και


 παρακειμένου της ενεργητικής φωνής.

3.Να ξαναγραφούν οι παρακάτω περίοδοι αφού

  μεταφερθούν τα ρήματα στο αντίστοιχο πρόσωπο του

 άλλου αριθμού.

a.Dux Romanorum copias barbarorum profligavit.

b.Alpes Italiam ab Gallia seiungunt.

c.Hic viginti annos in Gallia complevit.

d.Hannibal Saguntum vi expugnavit.

4.Nα μεταφέρετε στην αντίστοιχη πτώση ή στο αντίστοιχο πρόσωπο του άλλου αριθμού τους κλιτούς τύπους των παρακάτω προτάσεων.

a.Montes duos populos seiungunt.

b.Ille omnes gentes superavit.

c.Magnam cladem pavidi audivimus.

d.Ibi quattuordecim annos complevit.

5.Να αντιστοιχίσετε τις δύο στήλες με βάση τη συντακτική
λειτουργία των λέξεων.

1.Gentes                                          κατηγορηματικός προσδιορισμός

2.Bello                                              υποκείμενο

3.Pavidus                                         παράθεση

4.Fabii Maximi                                γενική αντικειμενική

5.Hispaniae                                     αφαιρετική του μέσου

6.Populus                                           αντικείμενο 

                                                             Αφαιρετική του τρόπου

                                                             Επιρρηματικό κατηγορούμενο

                                                             Γενική υποκειμενική

                                                             Γενική κτητική   

Β.Δ.Μακρυπούλιας,φιλόλογος.     

                                                                               

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου