Διαγώνισμα Λατινικών Β Λυκείου κείμενο 2.

Διαγώνισμα στα Λατινικά Β΄Λυκείου.


Μάθημα 2.

Α΄Κείμενο.


Αeneas est filius Anchisae.Troia est patria Aeneae.Graeci oppugnant Troiam et expugnant dolo.Aeneas navigat ad Italiam cum Anchisa cum nato et cum sociis.Sed venti turbant pontum et portant Aenean in Africam.Dido regina fundat novam patriam.Aeneas rennarat reginae insidias Graecorum.Regina amat Aenean et Aeneas reginam.Aeneas navigat in Italiam et regina exspirat.

BAσκήσεις.


1.Μεταφράστε στα Λατινικά.


1.Η βασίλισσα αγαπά τον Αινεία.


2.Η Διδώ χτίζει στην Αφρική νέα Πατρίδα.


3.Οι Τρώες πλέουν με τους συμμάχους τους στην Ιταλία.


4.Ο Αινείας πλέει προς τη νέα πατρίδα και η βασίλισσα πεθαίνει.

2.Συμπληρώστε τους πίνακες με  τους τύπους που λείπουν.


                                               Ενικός αριθμός.


Ονομαστική
Γενική

patriae


Δοτική
Αιτιατική
filiumΚλητική
Αφαιρετική


                                                 Πληθυντικός αριθμός.


Ονομαστική


venti

Γενική
Δοτική
Αιτιατική
Κλητική
Αφαιρετικήreginis

3.Συμπληρώστε τον πίνακα με τους τύπους που λείπουν.


Ego
Tu

navigas


Ille
exspirat

est

Nos
Vos
illiturbant
4.Nα γράψετε μπροστά από κάθε αριθμό της στήλης Α το γράμμα της λέξης της στήλης Β που ερμηνεύει σωστά τη λατινική λέξη.


Α                                                                                                                  Β


1.denique                                                                                       α.δόλος


2.patriα                                                                                           β.πατρίδα


3.filia                                                                                                γ.γιός


4.natus                                                                                             δ.κόρη


5.socius                                                                                            ε.στο τέλος


6.exspiro                                                                                          στ.καταλαμβάνω


7.pontus                                                                                           ζ.πεθαίνω


8.oppugno                                                                                        η.πολιορκώ


9.expugno                                                                                         θ.τέχνασμα,ενέδρα.


10.insidiae                                                                                         ι.όμως


11.dolus                                                                                              ια.θάλασσα


12.sed                                                                                                 ιβ.σύντροφος.

Β.Δ.Μακρυπούλιας,Φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου