«ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 20΄»Τίτλος Μικροδιδασκαλίας:    ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προφίλ Εκπαιδευομένων:
Φύλο: Άνδρας- Γυναίκα
Ηλικία: 20-30
Επαγγελματική κατάρτιση: Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Επαγγελματική εμπειρία: Προαιρετική
Εργασιακή κατάσταση: Ενδεχομένως άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι ή στελέχη που επιθυμούν αναβάθμιση της εργασιακής τους κατάστασης

 Εκπαιδευτικοί στόχοι Μικροδιδασκαλίας:

Γνώσεις:
α) Να αναγνωρίζουν/ ερμηνεύουν  το βιογραφικό σημείωμα ως «καθρέφτη» του  ατόμου
β) Να διακρίνουν ένα άρτια  δομημένο βιογραφικό σημείωμα 
γ) Να περιγράφουν τα στοιχεία που δομούν  το συγκεκριμένο γραμματειακό είδος
Δεξιότητες:
α) Να μάθουν να σχεδιάζουν/ συντάσσουν ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 β)Να εφαρμόζουν τους κανόνες σύνταξης
γ)Να ελέγχουν  ένα βιογραφικό σημείωμα και να διορθώνουν τυχόν λάθη που εντοπίζουν
Στάσεις:
α) Να αυξηθεί η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση
 β)να  διαπιστώσει ότι η συμπεριφορά του για τξν διεκδίκηση των επιθυμιών στηρίζεται σε επιστημονική και λογική βάση.
γ)Να αξιοποιήσει την εμπειρία και τα προσωπικά το βιωματα
Θέματα (Υποενότητες) Μικροδιδασκαλίας
α/α
Θέματα (Υποενότητες)
Διάρκεια κάθε υποενότητας (σε λεπτά)
Εκπαιδευτικές Τεχνικές για κάθε υποενότητα
Εκπαιδευτικά Μέσα για κάθε υποενότητα
1
Ορισμός
2
Εισήγηση

2
ΣημσίαΕίδη
2
Συζήτηση με χρήση ερωτήσεων και απαντήσεων
Παραδείγματα
3
Θεματικές Ενότητες
5
Καταιγισμός Ιδεών

4

5
Μελέτη περίπτωση/ Ομάδες Εργασίας
Ασκήσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου