Έκφραση-Έκθεση Γ΄ Λυκείου.


Θέμα προς ανάπτυξη: «Ως  τελειόφοιτος  να  γράψεις  ένα άρθρο 400-500 λέξεων  για την τοπική εφημερίδα.  Στο άρθρο αυτό με βάση τη σχολική σου εμπειρία  να αναφέρεις τι προσφέρει το σχολείο για την αντιμετώπιση του καθημερινού καταιγισμού των πληροφοριών και την ένταξη των τελειοφοίτων στην κοινωνία. Ποιες αλλαγές θα πρότεινες για τη βελτίωση αυτών των προσφορών του σχολείου;
Ανάπτυξη:Προσέχω να υπάρχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά του άρθρου:
Τίτλος(Προαιρετικός)-Αφόρμηση-Αναφορική λειτουργία της γλώσσας-Δημοσιογραφική έρευνα(τεκμήρια) – πληροφόρηση-Προσωπικό ύφος-Α ενικό πρόσωπο και Β΄ενικό πρόσωπο-Αποδεικτικό δοκίμιο (προαιρετικό, συλλογισμοί και αποδείξεις).
Αναμφίβολα το σχολείο, ως ο ναός παροχής γνώσεως και παιδείας,μπορεί να προσφέρει πολλά στην αντιμετώπιση του άκριτου καταιγισμού πληροφοριών προς τους  μαθητές και στην κοινωνική ένταξη των τελειοφοίτων αυτών.Σε κάθε περίπτωση όμως επιβάλλεται η λήψη περισσοτέρων μέτρων, από όσους εμπλέκονται στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου προκειμένου οι μαθητές να καταλάβουν ότι χρειάζεται κριτική αποτίμηση των απείρων πληροφοριών που κυριολεκτικά κατακλύζουν τους μαθητές και τους ωθούν προς μία φυσιολογική  και αποδεικτική κοινωνική ένταξη.
Το σχολείο μέσα από τα σχολικά μαθήματα και τις σχολικές δραστηριότητες οξύνουν την κριτική ικανότητα των μαθητών, και καλλιεργεί το επιλεκτικό πνεύμα, αυτό το οποίο χρειάζεται προκειμένου οι μελλοντικοί πολίτες να επιλέγουν την πρέπουσα πληροφορία και να απορρίπτουν την ακατάλληλη. Όταν ο δάσκαλος στο σχολείο συζητήσει για τις επικίνδυνες πλευρές του διαδικτύου εννοείται ότι οι μαθητές πλέον θα είναι πολύ προσεκτικοί στην διαδικτυακή τους αναζήτηση.

Το σχολείο μπορεί και διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντες των μαθητών έτσι ώστε αυτοί γόνιμα και δημιουργικά να ελέγχουν τα όποια μηνύματα δέχονται από τους χώρους διάχυσης της πληροφορίας. Η πνευματική ωρίμανση των μαθητών,ό έλεγχος του μυαλού τους και των εμπειριών, είναι απαραίτητο προκειμένου  και στην κοινωνική τους ζωή οι νέοι να εξελίσσουν το καλό και να απορρίπτουν το άσχημο και το επιβλαβές για την κοινωνία. Το σχολείο μπορεί και προσφέρει όλες εκείνες τις απαραίτητες κριτικές κατά βάση γνώσεις που είναι απαραίτητες για την επεξεργασία της λήψης των πληροφοριών. Μέσα από το  διάλογο μέσα στην τάξη και στα σχολικά προγράμματα,τις συζητήσεις ανάμεσα σε καθηγητές και μαθητές, ο μαθητής μαθαίνει να επιλέγει τη χρήσιμη πληροφορία, να απορρίπτει την  επιλήψιμη , αυτή που προωθεί την μοναχικότητα, τον εγωϊσμό και την αντικοινωνικότητα,να δέχεται αυτές τις απόψεις οι οποίες προωθούν  την πρόοδο και τον πολιτισμό και να αποδιώχνει όσες προκαλούν το δημόσιο αίσθημα και το κοινό καλό.
Εννοείται ότι το σχολείο βοηθεί  αποτελεσματικά και στην κοινωνική ένταξη των τελειοφοίτων του σχολείου στο κοινωνικό  γίγνεσθαι.Mέσα στο σχολικό περιβάλλον ο μαθητής κοινωνικοποιείται και εξοικειώνεται με τα υπόλοιπα μέλη του σχολικού περιβάλλοντος.Ο νέος  λόγω της καθημερινής του συνύπαρξης με τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας  μαθαίνει να περιορίζει τις όποιες εγωϊστικές του τάσεις και να παίρνει μέρος σε κοινωνικές δράσεις οι οποίες τον ενσωματώνουν διασχολικά. Ένας γνωστός θεσμός πλήρους κοινωνικής ενσωμάτωσης είναι οι σχολικές κοινότητες. Μέσα από το σχολείο ο νέος ενστερνίζεται τις αξίες της φιλίας, της ισότητας, της ελευθερίας,της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας.
Μέσα από το σχολείο αναπτύσσεται η  ελεύθερη προσωπικότητα του μαθητή ώστε αυτός να είναι σε θέση να ασκεί ελεύθερη κριτική και έλεγχο σε οποιαδήποτε μορφή εξουσίας,χωρίς να καθίσταται υποχείριο των ισχυρών φορέων της εξουσίας. Μέσα από τη σχολική κοινότητα ο μελλοντικός πολίτης αναπτύσσει τις δεξιότητές του, καλλιεργεί και εμπλουτίζει τις κλίσεις του προκειμένου να θέσει τις κατάλληλες βάσεις και της προσωπικής  αλλά και της επαγγελματικής επιτυχίας.
Σε κάθε περίπτωση όμως και επειδή εχθρός του καλού είναι  το καλύτερο το σχολείο θα μπορούσε να βελτιωθεί σε ουσιαστικούς τομείς προκειμένου να συμβάλει ακόμη ουσιαστικότερα στην κριτική ανάπτυξη του μαθητού. Κρίνεται απαραίτητη λοιπόν η αναθεώρηση του περιεχομένου σπουδών ώστε οι γνώσεις που θα παρέχονται να συμβαδίζουν με τις εκάστοτε κοινωνικές, τεχνολογικές, οικονομικές και πολιτιστικές εξελίξεις. Το σχολείο   θα πρέπει να αποκτήσει ξεκάθαρο ανθρωπιστικό χαρακτήρα προκειμένου να αντισταθεί στην μηχανιστική αντίληψη της μάθησης όπως αυτή προβάλλεται και από την επιστήμη της πληροφορικής. Ο ρόλος του δασκάλου τροποποιείται στο σύγχρονο κόσμο της καθολικής διάχυσης της πληροφορίας. Ο δάσκαλος πλέον είναι τροχονόμος της γνώσης, ο κριτικός καθοδηγητής της και όχι τόσο ο αυθεντικός και μόνος πάροχός της.Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει ο εκπαιδευτικός να θεμελιώσει και τις κλίσεις των μαθητών και να τις κατευθύνει προς το σωστό τύπο επαγγέλματος. Δεν θα μπορούσαμε βέβαια να λησμονήσουμε και την αναγκαιότητα το κράτος να ξοδεύει τα απαραίτητα χρήματα και να οικοδομεί σύγχρονα σχολεία με την κατάλληλη τεχνολογική αλλά και υλικοτεχνική  υποδομή.

Ως στόχος πλέον του σημερινού σχολείου δεν  θα πρέπει να  τίθεται μόνον η παροχή  γνώσεων αλλά και η κριτική ωρίμανση του μαθητού. Η ευρύτερη καλλιέργειά του προκειμένου να είναι σε θέση να επεξεργάζεται και να αξιολογεί καλύτερα τις πληροφορίες με τις οποίες βομβαρδίζεται ο νέος λίγο πρίν την έξοδό του στην κοινωνία. Ο δάσκαλος –για να θυμηθούμε και τον Μεγάλο Βασίλειο- είναι ο μελισσουργός ο οποίος σαν την μέλισσα μαθαίνει στον μαθητή να παίρνει το χρήσιμο από κάθε λουλούδι πληροφορίας και να αφήνει το άχρηστο και το κακό. Μόνον με αυτόν τον τρόπο θα φτιάξει το καλύτερο μέλι της γνώσης  και του ανθρώπινου χαρακτήρα.
Bασίλειος Μακρυπούλιας, φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου