Λατινικά Γ΄Λυκείου. Μάθημα 2. Διδώ και Αινείας

.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:
Ο Αινείας  είναι γιός του Αγχίση.Η Τροία είναι πατρίδα  του Αινεία.Οι Έλληνες πολιορκούν την Τροία και την κυριεύουν με δόλο. Ο Αινείας πλέει προς την Ιταλία με τον Αγχίση με τον γιό και τους συντρόφους . Αλλά οι άνεμοι ταράζουν την θάλασσα και φέρνουν τον Αινεία στην Αφρική. Η ΔΙδώ η βασίλισσα ιδρύει νέα πατρίδα εκεί.Ο Αινείας αφηγείται από την αρχή στη βασίλισσα το τέχνασμα των Ελλήνων. Η βασίλισσα αγαπά τον Αινεία και ο Αινείας τη βασίλισσα.Ο Αινείας πλέει προς την Ιταλία τελικά και η βασίλισσα πεθαίνει.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ.
1.Μεταφράστε στα Λατινικά:
Α.Η βασίλισσα αγαπά τον Αινεία.
Β.Η Διδώ χτίζει στην Αφρική νέα πατρίδα.
Γ.Οι Τρώες πλέουν με τους συμμάχους τους στην Ιταλία.
Δ.Ο Αινείας πλέει προς τη νέα πατρίδα και η βασίλισσα πεθαίνει.
2.Να μεταφέρετε στον πληθυντικό τις προτάσεις;
a.Ego filius reginae sum.
b.Incola dolum Graeci narrat.
c.Ventum adversus Troianum in terram barbari incolae portat.
d.Graecus Troiam oppugnat et dolo expugnat.
e.Socius novam patriam in terra Barbara fundat.

3.Συμπληρώστε τους πίνακες με τους τύπους που λείπουν:
Ενικός αριθμός
Ον
Γεν

Patriae


Δοτ
Αιτ
filiumΚλητ
Αφαιρ
Πληθυντικός αριθμός
Ον


Venti

Γεν
Δοτ
Αιτ
Κλητ
Αφαιρ.reginis

Eνικός αριθμός.
Ον
Aeneas
Anchises


γεν
Δοτ
Αιτ
Aeneam/Aenean
Anchisam/Anchisen


Κλητ

Anchisa/Anchise


Αφαιρ

Oριστική Ενεστώτος.
Ego
tu

navigas


Ille
exspirat

est

Vos
Nos
illiturbant

4.Nα συμπληρώσετε τα κενά με τον ορθό τύπο των λέξεων ή φράσεων που βρίσκονται στην παρένθεση:
a.Troia patria (Anchises ) et (suus filius , Aeneas) est.
b.Troiam Graeci (dolus πληθ) et (insidiae) expugnant.
c.Regina (amo) Aenean,sed Aeneas in (Italia) navigat.
d.(Ventus) portant Aenean  et ( socius –πληθ) in (Africa).
e.In (Africa)regina novam (patria) fundat.
5.Συμπληρώστε τα κενά των ακόλουθων προτάσεων λαμβάνοντας υπόψιν τη συντακτική λειτουργία των λέξεων στο κείμενο:
1.Aeneas filius Anchisae est. Το filius είναι…………………….στο Aeneas.
2.Patria Aeneae Troia est. Η λέξη Aeneae είναι γενική……………………………στο……………………………
3.Ibi είναι…………………………………………προσδιορισμός που δείχνει …………………………………..
4.Denique είναι επιρρηματικός προσδιορισμός που δείχνει………………………………
6.Υπογραμμίστε τους ομοιόπτωτους ονοματικούς προσδιορισμούς  του κειμένου,ορίστε το είδος  τους και σημειώστε τα ονόματα που προσδιορίζουν.

7.Υπογραμμίστε τους ετερόπτωτους ονοματικούς προσδιορισμούς του κειμέου ορίστε το  είδος τους και σημειώστε τα ονόματα που προσδιορίζουν. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου