Νεοελληνική γλώσσα Β΄Γυμνασίου. Ασκήσεις θεωρίας.


1.Να γραφούν τα παραθετικά επιθέτου και επιρρήματος των  παρακάτω  επιθέτων:
Καλός
Σώφρων
Αληθής
Ταχύς
Απλός.
2.Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά με τον κατάλληλο τύπο του επιθέτου στο συγκριτικό βαθμό:
Α) Αυτός ο τύπος είναι …………………………….(καλός) από τον άλλο.
Β) Αυτός ο παίκτης είναι …………………………………(κακός) από πέρυσι.
Γ) Αυτά τα τεκμήρια είναι ……………………………………(αληθής) από όσα μέχρι τώρα παρουσίασες.
Δ) Δεν υπάρχει περίπτωση, όλα είναι ………………………………..(πολύς) και ……………………………(όμορφος).
3).Να συνθέσεις τις παρακάτω λέξεις:

Γη+λόφος
Γή+γράφω
Γή+άνθρακας
Γή+κτήμα
Πατέρας + γόνος
Μητέρα +πόλη
Ένα+ γράμμα
Δύο+ στίχος
Τρία+ όροφος
Τέσσερα + γωνία.
4)Να δημιουργήσετε προτάσεις με τις παρακάτω λέξεις:
Υλοτόμος
Φιλόπονος
Ορεσίβιος
Περί όνου σκιάς:

5).Να μεταφέρετε την παρακάτω πρόταση σε όλους τους χρόνους:
Ο γείτονάς μου αγοράζει ένα μεγάλο κτήμα.

Βασίλειος Μακρυπούλιας, φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου