Διαγώνισμα Β΄Γυμνασίου Νέα Ελληνική Γλώσσα.

Α.Κείμενο.
«Στις μέρες του Σεπτέμβρη που μύριζαν βρόχινο χώμα και στην ευωδιά του ψωμιού που ψηνόταν κάθε μέρα έξω στο φούρνο της αυλής ,οι δύο σπουδαστές χάζευαν παρέες διάφορες να περνάνε μπροστά από το δρόμο κι άκουγαν τις κουβέντες τους αφού η σινιόρα Κάρλα μιλούσε με τον καθένα.Κάτω από τον ίσκιο των δένδρων μία μέρα,κάποιοι εμπορευάμενοι από το Νότο μιλούσαν για ένα καινούργιο φυτό ,μία καλλιέργεια που θα μπορούσε να χορτάσει όλους τους φτωχούς του κόσμου.Λέγανε για κάποιο καλαμπόκι που είχανε φέρει από τις νέες χώρες οι ναυτικοί,ένα φυτό των Ινδιάνων ,το οποίο για κάθε σπυρί που φύτευες ,έπαιρνες από τη γή εβδομήντα ή και ογδόντα σπυριά,όχι σαν την τσιγκουνιά του σιταριού που το ένα σπυρί σου έδινε πίσω τέσσαρα ή πέντε.
Σε εκείνον τον τόπο υπήρχαν βέβαια και άλλες πολλές ομορφιές.Ένοιωθες ότι ο θεός έδινε τα πάντα στους ανθρώπους μόνο και μόνο για να ευχαριστιέται από κει ψηλά.Οροσειρές που χανόταν το μάτι να τις κοιτά,ποτάμια που ένοιωθες να καθρεπτίζεται το σύμπαν,γή που πρόσφερε τα δώρα στους καλοθελητές.Παλαιότερα τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα, έλεγαν οι ντόπιοι.Τώρα ο ανθρώπινος παράγοντας ηρέμησε τον τόπο,μπορεί κάποιος να ζήσει ,βάζοντας απλά τον κόπο του.Οι  δύο σπουδαστές έκαναν όνειρα.Γιατί όχι,πάντα ονειρεύονταν να ζήσουν σε έναν ευλογημένο τόπο.».
Β.Ερωτήσεις:

Β1.Γιατί ο τόπος του κειμένου χαρακτηρίζεται σαν ευλογημένος;
2,5 μον.
Β2.Με ποιες μεθόδους αναπτύσσεται η δεύτερη παράγραφος;Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας;
2,5 μον.
Β3.
Α)Να μετατρέψετε τις παρακάτω  προτάσεις στην άλλη φωνή:
1. Ψηνόταν κάθε μέρα έξω στο φούρνο της αυλής(ενν.από το φούρναρη).
2. Οι δύο σπουδαστές χάζευαν παρέες διάφορες.
3. Μία  καλλιέργεια που θα μπορούσε να χορτάσει όλους τους φτωχούς του κόσμου.
4.  Ο  θεός έδινε τα πάντα στους ανθρώπους.
Β)Να συντάξεις τις παρακάτω προτάσεις χαρακτηρίζοντας τα αντικείμενα(έμμεσα ή άμεσα).
1. ο θεός έδινε τα πάντα στους ανθρώπους.
2. γή που πρόσφερε τα δώρα στους καλοθελητές.
2,5 μον.
Β4.
Α)Να γράψετε τα αντώνυμα των παρακάτω λέξεων:
ευωδιά

μιλούσε

χορτάσει

ομορφιές

ευλογημένο


Β)Να γράψετε από ένα συνώνυμο των παρακάτω λέξεων:
βρόχινο

σπουδαστές

ομορφιές

δώρα

ντόπιοι.

2,5 μον.
1.
Γ.Παραγωγή λόγου.
Για ποιους  λόγους θα χαρακτήριζες το δικό σου τόπο ευλογημένο;Να αναπτύξετε τις σχετικές παραγράφους μέσα σε 200-250 περίπου λέξεις.

10 μον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου