Έκθεση Α΄ Λυκείου: Μόδα
Μόδα είναι η επικρατούσα κατά περιόδους τάση στην ένδυση και γενικότερα στον τρόπο συμπεριφοράς και σκέψεως μεταξύ των μελών δεδομένου κοινωνικού συνόλου, με χαρακτήρα εφήμερο και διαρκώς μεταβαλλόμενο.
Η λέξη μόδα προέρχεται από τη λατινική λέξη modus που σημαίνει τρόπος.

Η έννοια της μόδας αφορά όχι μόνο την ενδυμασία και τα γενικότερα στοιχεία της εξωτερικής εμφάνισης, αλλά και τις προτιμήσεις εν γένει σε διάφορους τομείς που συνδέονται με την καθημερινότητα των πολιτών. Υπάρχει, έτσι, η μόδα που αφορά τις εκφραστικές επιλογές -ιδίως των νέων-, τις μουσικές προτιμήσεις, τους τρόπους συμπεριφοράς και διασκέδασης, τις καταναλωτικές επιλογές, τις τρέχουσες απόψεις σε ποικίλα ζητήματα κ.λπ.

Πώς διαμορφώνεται η μόδα
Η μόδα συνδέεται αφενός με τα οικονομικά συμφέροντα των εταιρειών παραγωγής και προώθησης προϊόντων που σχετίζονται με την ενδυμασία, τη μουσική, τον κινηματογράφο κ.ά., κι αφετέρου με την ανάγκη προσωπικής έκφρασης και διαφοροποίησης των ατόμων. Ο συνδυασμός, μάλιστα, της επιδίωξης των εταιρειών να ανανεώνονται ανά τακτά διαστήματα οι σχετικές τάσεις και της εσωτερικής προσδοκίας των ατόμων για αλλαγές στη ζωή τους -έστω κι αν αυτές περιορίζονται σε θέματα εμφάνισης και άλλων καθημερινών συνηθειών-, έχει ως αποτέλεσμα τις συνεχείς μεταβολές στην επικρατούσα μόδα. Η διαμόρφωση της μόδας, ωστόσο, επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες. Ειδικότερα:

Ασκήσεις στους επιρρηματικούς προσδιορισμούς.Νεοελληνική Γλώσσα Β΄Γυμνασίου.1.Να συμπληρώσετε τις παρακάτω φράσεις με τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς που υπάρχουν μέσα στο πλαίσιο, ανάλογα με τις ερωτήσεις που βρίσκονται στη δεξιά στήλη.
1. Συνήθιζε να κάθεται………………………………………………………. πού;
2. Τα παιδιά μαθαίνουν γράμματα……………………………………… με ποιο σκοπό;
3. Όλα ήταν……………………………………………………………ωραία! πόσο;
4. Βλεπόμαστε………………………………………………………………….. πότε;
5. Θα σε βοηθήσω,……………………………………………………………. με ποια προϋπόθεση;
6. Περπατούσανε………………………………………………………………. πού, πώς;
7. Περάσαμε μια ευχάριστη βραδιά…………………………………….. πώς;
8. Όλα θα πάνε………………………………………………………………….. πώς, πότε; 
2. Στις παρακάτω προτάσεις να εντοπίσετε τους επιρρηματικούς
προσδιορισμούς και να βρείτε τι δηλώνουν σε κάθε περίπτωση
καθώς και τη µορφή τους.
α) Τα µαρτύρησε όλα από το φόβο του.
β) Μας υποδέχτηκε µε µεγάλη χαρά.
γ) Πήγε στο εξωτερικό για να σπουδάσει.
δ) Όπου και να πάει τον αναγνωρίζουν, γεγονός που τον ενοχλεί.
ε) Τους κοιτούσε όλους θυµωµένος. 

Iστορία Β΄Γυμνασίου. Η φεουδαρχία στη Δυτική Ευρώπη.Σχέδιο μαθήματος.Διαμόρφωση της φεουδαρχίας:
Η οικονομία ήταν αγροτική
Ισχυροί και πλούσιοι ήταν οι κάτοχοι της περισσότερης γής.
Οι Ελεύθεροι άνθρωποι εξαιτίας των βαρβαρικών επιδρομών ζητούσαν την προστασία των ισχυρών γαιοκτημόνων.
Οι μικροϊδιοκτήτες της γής παραχωρούσαν τη γή τους στους ισχυρούς γαιοκτήμονες αλλά πληρώνοντας φόρους συνέχιζαν να την καλλιεργούν,βέβαια οι άρχοντες τους προστάτευαν από επιδρομές και λεηλασίες.
Φεουδαρχική κοινωνία:
Οι κοινωνικές ομάδες συνδέονταν με δεσμούς αλυσιδωτής εξάρτησης.
Οι μεγάλοι φεουδάρχες παραχωρούσαν στους υποτελείς βασάλους εκτάσεις γής , τα φέουδα, με αντάλλαγμα πίστη υποταγή και ποικίλες υπηρεσίες.
Οι φεουδάρχες πρόσφεραν στους υποτελείς προστασία και βοήθεια.
Ο ορισμός του υποτελούς από τον άρχοντα γινόταν με την τελετή της περιβολής η οποία είχε επίσημο χαρακτήρα.
Τάξεις φεουδαρχικής κοινωνίας:
1.Άνθρωποι της προσευχής  (κληρικοί-μοναχοί).
2.Άνθρωποι του πολέμου (άρχοντες).
3.Άνθρωποι της εργασίας (χωρικοί).
Σχέσεις φεουδαρχών και χωρικών.
Φεουδάρχες:

Aρχαία Ελληνικά από μετάφραση,Α΄Γυμνασίου, Οδύσσεια Ομήρου. Ραψωδία θ (550-688). Ερωτήσεις.1.Να διακρίνεις ποια από τα παρακάτω στάδια της Ομηρικής αναγνώρισης υπάρχουν στην αποκάλυψη της ταυτότητας  του Οδυσσέα στους Φαίακες.
Τα στάδια του αναγνωρισμού στην Οδύσσεια του Ομήρου είναι τα ακόλουθα:
1.     απόκρυψη ταυτότητας με μεταμόρφωση, παραμόρφωση ή πλαστή ιστορία,
2.     απομόνωση των προσώπων που μετέχουν στον αναγνωρισμό,
3.     αποκάλυψη της ταυτότητας με άρση της μεταμόρφωση ή παραμόρφωσης ή με μια β΄ μεταμόρφωση ή με ομολογία της πραγματικής ταυτότητας,
4.     έκφραση δυσπιστίας και απαίτηση για αποδεικτικά στοιχεία,
5.     παρουσίαση αποδεικτικών στοιχείων,
6.     αναγνωρισμός και έκφραση ανάλογων συναισθημάτων.
Ο αναγνωρισμός ακολουθεί διάφορες τυποποιημένες ακολουθίες πράξεων (συγκεκριμένα στάδια, στην ίδια διάταξη), όπως και η φιλοξενία. Αυτό συμβαίνει γιατί τα ομηρικά έπη είναι προϊόντα μακραίωνης προφορικής παράδοσης, γι' αυτό και η σύνθεση και η διάδοση τους στηρίζεται στους θεματικούς τύπους (=ενέργειες ή δραστηριότητες που επαναλαμβάνονται μέσα στα ομηρικά έπη) που αποτελούσαν μια τεχνική των αοιδών για την απομνημόνευση των επών.
2.Γιατί ο Αλκίνοος και οι λοιποί Φαίακες πίστεψαν τον Οδυσσέα όταν αυτός τους απεκάλυψε την ταυτότητά του;
3.Ποιός ο ρόλος της αποκάλυψης προσώπων στην Οδύσσεια και διαχρονικά σε ποικίλα φιλοσοφικά και θεολογικά βιβλία; Πρίν απαντήσετε θυμηθείτε την ιστορία του «απίστου Θωμά».

Νεοελληνική γλώσσα Α΄Γυμνασίου. Περιγράφοντας τα υπέρ και τα κατά του κινητού τηλεφώνου. ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ Ή ΕΞΑΡΤΗΣΗ
Η εποχή µας µπορεί να χαρακτηριστεί ως εποχή της επικοινωνίας. Η τεχνολογική ανάπτυξη του 20ου αιώνα, ιδίως των τριών τελευταίων δεκαετιών του και η ακόλουθη συνέχεια αυτής στην πρώτη δεκαετία του 21ου, οδήγησε στη ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογικών επιτευγµάτων, είτε αυτά αφορούν την ενηµέρωση, είτε την επικοινωνία (ίντερνετ, κινητά τηλέφωνα, ψηφιακή τηλεόραση κλπ), είτε και όλους τους άλλους τοµείς της. Αυτό που ίσως έχει γίνει πιο προσιτό σε σχέση µε όλα τα παραπάνω είναι το κινητό τηλέφωνο. Πλέον συνδυάζει το χαµηλό κόστος αγοράς, τις πολλαπλές λειτουργίες (µηνύµατα, διαδίκτυο, τηλέφωνο, φωτογραφίες κ.λ.π.) και έχει καθιερωθεί ως το πιο απαραίτητο εργαλείο – προφίλ του σύγχρονου ανθρώπου, είτε αυτός είναι δέκα, είτε ογδόντα ετών. 


Αλήθεια, έχει αναρωτηθεί κανείς αν τελικά περιοριζόµαστε στην «απαραίτητη» χρήση του ή αν τελικά αυτή κινδυνεύει να γίνει υπερχρήση ή κατάχρηση; Πλέον ο κάθε γονιός θεωρεί απαραίτητο να προµηθεύσει το εφτάχρονο παιδί του µε κινητό τηλέφωνο, για να το ελέγχει, για την «κακιά ώρα», για να µην νιώθει το παιδί µειονεκτικά, γιατί έχουν όλοι οι φίλοι του. Πλέον ένας έφηβος έχει ένα ή και δύο κινητά µε δωρεάν χρόνο οµιλίας και δωρεάν µηνύµατα. Χρησιµοποιεί το κινητό του ως ραδιόφωνο ή ως µέσο επικοινωνίας. Όταν δε χρησιµοποιεί το διαδίκτυο, χρησιµοποιεί το κινητό του. Ο τριαντάρης, σαραντάρης, πενηντάρης το θεωρεί απαραίτητο εργαλείο για τη δουλειά του, έχοντάς το δυστυχώς, ακόµα και ως αξεσουάρ κοινωνικής ανάδειξης. Ακόµα και οι µεγαλύτερες ηλικίες, είτε γνωρίζουν να το χειριστούν, είτε όχι, το θεωρούν το ίδιο απαραίτητο µε ένα ψυγείο, µε ένα αυτοκίνητο, µε ένα πιάτο φαγητό.